075 Vitskapsselskapet, 29.10.1844

Til den ærede Direction for det kgl. norske Videnskabs Selskab i Trondhjem.
 
Vedlagt oversendes herved en Tilstaaelse for, at jeg har modtaget den ærede Directions Brev til mig af 30te f. M. med et halvt Aars Stipendium. Efterathave opholdt mig omtrent en halv Maaned i Ryfylke Fogderie og noget over en Maaned paa Jæderen er jeg nu færdig at gaae over til Distriktet Dalerne og derfra til Lister og Mandals Amt. Jeg har Formodning om, at Sproget i de sydligste Distrikter af dette Stift ikke vil give Anledning til noget langvarigt Ophold, hvorimod Dialekterne i den nordostlige Deel af Stiftet, og især i Tellemarken, formodentlig vil fortjene en omhyggelig Undersøgelse.
 
Mossige i Lye Præstegjeld paa Jæderen den 29de Oktober 1844.
Iver Aasen
 
Utanpå: Til/Directionen for det kgl. norske/Videnskabs Selskab i Trondhjem/a/Trondhjem.
Betalt.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 93/1844, omframt avskrift i Kopibok nr. 28. Brevet innlevert i Eigersund 31. okt.
 
I brev frå VS 30. sept. (underskrive av Storm, Arntzen, Angell og sekr. Schwach) avskrift i Kopibok nr. 27 kvitterer dir. for Aasens brev 14. sept., «de dermed fulgte Prøver af Deres Ordbog» og bøkene som han sender tilbake. Dir. ynskjer «at De fremdeles, for det Første i eet Aar fra denne Maaneds Udgang at regne, vil vedblive det af Dem begyndte Arbeide og imidlertid undersøge og samle Materialier af de christiansandske og aggerhusiske Dialekter, som De anseer for vigtige til Arbeidets Plan». I denne tida skal Aa. få det same stipendet som hittil, og han skal få stipendet på forskot kvart halvår. Dei sender no 75 spd. Mot slutten av året vert Aa. beden om å senda inn ei melding «om Arbeidets Gang», og sameleis senda ei melding i slutten av mars n. å. saman med opplysning om adressa. Stipendet (75. spd.) skal deretter verta sendt.
 
Dette brevet fekk Aa. på Mossige 20. okt.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008