073 Postopnaren i Skånevik, 24.9.1844

Til Postaabneren i Skaanevig.
 
Ved min Afreise fra Skaanevig lovede jeg at sende Dem Besked om hvorhelst jeg kom til at opholde mig for at De kunde vide det ifald noget Brev til mig skulde ankomme efter min Afreise. Det er derfor jeg herved underretter Dem om at jeg nu opholder mig paa Gaarden Mossige i Lye Præstegjeld paa Jæderen hos Lensmand Ingebret Mossige som nu er valgt til Storthingsmand, og at et Brev til mig altsaa maatte paategnes: Mossige pr. Stavanger; Ellers er Stavanger Postkontoir ogsaa underrettet om mit Opholdssted.
 
Dersom Lensmand Vae endnu maatte opholde sig i Skaanevig, beder jeg at hilse ham meget venskabeligt fra mig. Jeg havde stor Lyst at skrive ham til, men her er saadan Vanskelighed med at faae Breve i Posten at det for en Fremmed er næsten umuligt; her er intet Postaabnerie imellem Stavanger og Egersund, altsaa paa en Strækning af otte Mile. I Ryfylke opholdt jeg mig kun en kort Tid, nogle Dage i Nærstrand og nogle Dage paa Findøen, derfra reiste jeg da til Stavanger og saa endelig hid, hvor jeg nu agter at oppebie et Brev fra Trondhjem, til Svar paa en Skrivelse som jeg sendte fra Stavanger med Dampskibet. Dette Svar venter jeg vil snart komme, og saaledes bliver mit Ophold her ikke af lang Varighed.
Mossige den 24de Sept. 1844.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.  /Besked/ ~ Underretning  / at det for... umuligt /  / som jeg sendte /
 
 Ingebrigt Sveinson Mossige (18121862) bonde i Time, lensmann 184162, stortingsmann 184560.
 
 Nils Eirikson Wae (Vad) (18131901) frå Etne, omgangsskulelærar i 12 år, deretter huslærar hjå presten Møller i Etne, kom seinare på skrivarkontor i Sunnhordland, var 1843 45 konst. lensmann i Skånevik og 185289 lensmann i Fana, var òg postopnar og heradskasserar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008