066 Postopnaren i Roaldstveit, 2.8.1844

Til Roaldstvedt Postaabnerie.
Da jeg har hørt, at et Brev til mig skal være afsendt fra Bergen til Hardanger, efterat jeg for kort Tid siden var afreist fra Hardanger og hertil, saa formoder jeg at bemeldte Brev vil blive sendt til Roaldstvedt Postaabnerie. Jeg maa derfor herved underrette Hr. Postaabneren om at mit nuværende Opholdssted er Skaanevigssøen ved Skaanevigs Postaabnerie for at De ifald bemeldte Brev skulde ankomme, kunde sende det hertil.
 
Skaanevigssøen den 2den August 1844.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
Roaldstveit i Ølve sokn i Kvinnherad, poststad i 1824 (då han vart flytt frå Fusa), omskipa 1836, og vart då ein av dei største poststadene på ruta Bergen-Stavanger, seinare nedlagd.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008