Ny temautstilling
Frå temautstillinga Makta i språketFoto: Aasen-tunet, Laila Walseth Lid

Ny temautstilling

Korleis heng demokrati og språk saman? Finst det samfunn i verda der språkbarrierar står i vegen for eit godt demokrati? Og korleis er no eigentleg stoda i Noreg på dette punktet, før og i dag? Den nye temautstillinga set språk og makt under lupa.

Ny temautstilling
Frå temautstilling Makta i språket

«Demokratiets grunnlag er at menneske deltek. Skal ein delta, må ein forstå. Og for å forstå, må ein meistra språket.» Det sa dåverande kulturminister Hadia Tajik då ho opna Språkåret i Kristiansand i 2013. At grunnlovsjubileet kom året etterpå, var snedig, for då var det gunstig for språkmuseet Ivar Aasen-tunet å lage ei utstilling om språk og makt.

Språk er ein fundamental eigenskap hos mennesket for å kunne medverke og delta i samfunnet. Ja, kanskje den viktigaste evna vi har, og attåt dette følgjer eit stadig meir komplekst samfunn som set krav til gode lese- og skriveferdigheiter. Får alle høve til å delta i folkestyret når deltakinga set slike krav?