Bilete, manus og andre helsingar frå feiringa

Her legg vi ut bilete frå jubileumsarrangementa i Aasen-tunet. Vi publiserer også innlegg, talar, videoar og foredrag frå dei som hadde manus, og som har gjeve løyve til dette.

Manus frå feiringa i Aasen-tunet

Kulturministeren til tale på jubileumsfesten 5. august 2013

Dagleg leiar Gaute Øvereng i Ivar Aasen-tunet: Arven etter Ivar Aasen, 05082013

Ingunn Kandal, Raudt: Verdien av nynorsk, 05082013

Ordførar Arild Iversen i Volda: Blomar på grava til Sivert Aarflot, 05082013

Forlagsredaktør Bente Riise i Samlaget: Velkomen til lansering av "Historia om Ivar Aasen", 01052013

 

Kronikkar frå ulike nettaviser i høve 200-årsdagen til Ivar Aasen

 

Språkåret: "Dei gamle fjelli"

--

Anderz Eide les "Sumarkvelden", Berit Opheim syng "Sumarkvelden". 

--

 

Andre helsingar

Helge Christophersen: Ivar Aasen 200 år

Jens Haugan: Allsongen "Ivar Aasen var ein travel mann"