FESTSPELA

Med berre nevane

Fredag 11. juni, kl. 13.30

Foto av festspeldiktar Sigmund Løvåsen.
Festspeldiktar Sigmund Løvåsen. Foto: David Aasen / Samlaget

Festspeldiktar Sigmund Løvåsen og forfattar Siri Helle i samtale med Anders Totland. 

Ein samtale om kroppsarbeid og jordbruk, med utgangspunkt i både dikting og sakprosa.

I 2018 kom Sigmund Løvåsen med lyrikksamlinga Med øksene dei haustar inn. Gjennom kvardagslege observasjonar deler forfattaren på lågmælt vis av den store kunnskapen sin om moderne jord- og skogbruk og menneska sin plass i naturen.

Siri Helle er agronom, forfattar og skribent og i boka Med berre nevane: eit forsvar for praktisk arbeid løftar ho spørsmålet: Kva skjer med oss når vi ikkje lenger brukar hendene?

Seminarpass fredag (UTSELT)
Med seminarpass får du tilgang til alle arrangementa i Aasentunet denne fredagen.

Har du spørsmål om billettar, kan du sende ein e-post til billett@nynorsk.no. Merk e-posten med Festspela.

Type:
Samtale

Tid:
Fredag 11. juni, kl. 13.30

Stad:
Salen, Aasentunet

Pris:
Vaksen 150

Student/ungdom 100

Redaktør: Maria Fet

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk