FESTSPELA

Klimakomplikasjonar

Fredag 11. juni, kl. 16.30

Anders Totland
Anders Totland. Foto: pressefoto

Vindmøller, norsk landbruk og andre klimadilemma med Anders Totland, Siri Helle og Øyvind Strømmen.

Klimadebatten er krevjande og full av paradoks og aukande polarisering. Er vindmøller ei løysing eller ei miljøkatastrofe? Skal vi kutte ut kjøt? Anders Totland, Siri Helle og Øyvind Strømmen diskuterer både klimaløysingane og debattklimaet. 

Anders Totland (f. 1986) frå Stord og er busett i Valen i Kvinnherad. Totland er mangslungen journalist og forfattar som skriv skjønnlitteratur og sakprosa for barn og vaksne. I arbeidet med boka Vindmøllekampen: historia om eit folkeopprør har han reist land og strand for å forstå motstanden mot vindmøller i Noreg.
 
Siri Helle (f. 1982) frå Holmedal i Fjaler og er busett i Florø. Helle er agronom og forfattar med sterkt engasjement for miljø, dyrevelferd, berekraftig matproduksjon og matbransjepolitikk, mellom anna gjort synleg i bøkene Handle rett og Matmakt på butikken.
 
Øyvind Strømmen (f. 1980) er journalist og forfattar. Han har markert seg for si kartlegging av høgreekstreme miljø på nettet. Strømmen er også lokalpolitikar for Miljøpartiet Dei Grøne.
 
Samtalen blir leia av redaktør i Syn og Segn, Astrid Dypvik.

Seminarpass fredag (UTSELT)
Med seminarpass får du tilgang til alle arrangementa i Aasentunet denne fredagen.

Har du spørsmål om billettar, kan du sende ein e-post til billett@nynorsk.no. Merk e-posten med Festspela.

Type:
Samtale

Tid:
Fredag 11. juni, kl. 16.30

Stad:
Salen, Aasentunet

Pris:
Vaksen 150

Student/ungdom 100

Redaktør: Maria Fet

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk