FESTSPELA

Festspelopning

Torsdag 10. juni, kl. 18.00. Blomar ved bauta kl. 19.00

Programleiar: Tone Slenes
OpningstaleGunnhild Skjold 
Lesing: Festspeldiktar Sigmund Løvåsen 
Utdeling av prisen for Årets nynorskbrukar

kl. 19.00: Festspeldiktar Sigmund Løvåsen kransar bautaen. Kort lesing/helsing. Allsong: Dei gamle fjelli 

Type:
Opningshøgtid

Tid:
Torsdag 10. juni, kl. 18.00
Kl. 19.00: Blomar ved bauta

Stad:
Aasentunet

Pris:
Vaksen 100

Student/ungdom 50

Redaktør: Maria Fet

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk