Vil du vere med på laget?
Frivillige på Dei nynorske festspela 2019Foto: Sunniva Lund Osdal

Vil du vere med på laget?

Kvart år er om lag femti personar med på å gjere Dei nynorske festspela til ei god oppleving for både utøvarar og publikum. Som frivillig på Festspela får du gode opplevingar og ein unik sjanse til å knyte nye kontaktar.

Under Festspela treng hjelp til mellom anna utøvartransport, billettkontroll, rydding, vakthald og parkering. Dei som er frivillige får fribillettar til festspelarrangement, t-skjorte og festspelfest med mat og drikke.

Vil du vere frivillig på Dei nynorske festspela ringjer du oss på telefon 70 04 75 70 eller sender ein e-post til admin@aasentunet.no.

 

Artikkellesar