Aleine saman - korona og kulturen

No er mange aleine, men vi er det saman

No er mange aleine, men vi er det saman Nynorsk kultursentrum har bede ulike kunstnarar, journalistar og vitskapsfolk om å dele nytt kunstnarisk innhald som passar til tida vi er i, under overskrifta «Aleine saman». På nynorsk.no ligg fleire bidrag ute og fleire skal det bli. Dagane frå torsdag 12. mars 2020 og til alle […]

Ivar Aasen-tunet avlyser alle opne arrangement

Ivar Aasen-tunet set inn tiltak mot koronavirus og avlyser alle opne arrangement til og med påske. Dei nynorske festspela i juni er førebels ikkje avlyst. I samband med situasjonen kring det nye koronaviruset set Ivar Aasen-tunet inn ei rekkje tiltak i vekene som kjem. Alle opne arrangement i Ivar Aasen-tunet vert avlyst. Dette gjeld førebels […]

Fersk bakst, litteratur og feminisme

I høve den internasjonale kvinnedagen inviterer Ivar Aasen-tunet til ei ny utgåve av «Bok og bakverk» søndag 8. mars. Bibliotekar Siri Beate Gjerde stiller med fersk bakst og refleksjonar rundt kvinner i litteraturen. Programserien «Bok og bakverk» har blitt svært populær på relativt kort tid. Ivar Aasen-tunet inviterer jamleg til slike arrangement i kafeen, der […]

Redaktør: Maria Fet

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk