Festspeldiktarane i 2020

Odd Nordstoga og Stein Versto. (Foto: Morten Andersen og Ånond Versto) – Vi gleder oss til å vise fram to viktige norske diktarar. Versto og Nordstoga har to sterke litterære røyster, og begge desse skal få merksemd under Festspela 2020. I tillegg skal vi vise fram kor stor kunst det kan bli når to slike […]