Konservator / førstekonservator

Har du hovudfag, mastergrad eller doktorgrad i journalistikk, medievitskap, historie eller litteratur? Vil du forske og formidle fag på heiltid? Nynorsk kultursentrum styrkjer det kulturfaglege arbeidet vårt og lyser ut ei ny stilling som forskar med formidlingsansvar. Arbeidsstad er Ivar Aasen-tunet i Ørsta, nært medie- og språkmiljøet ved Høgskulen i Volda. Vi ser etter ein […]