Praktisk informasjon

Opningstider og prisar

Ta gjerne kontakt på post@nynorsk.no eller 70 04 75 70 om du har ei gruppe som vil avtale besøk.

17. august–19. juni
Måndag, stengt
Tysdag–fredag kl. 12–16
Laurdag, stengt
Søndag kl. 12–16

20. juni–15. august
Måndag–fredag kl. 10-17
Laurdag–søndag kl. 12-17

Museet er stengt i romjula, første nyttårsdag og 17. mai.

Prisar

Vaksne 100 kr
Barn (under 18 år) Fri
Redusert pris (Mållaget, Venelaget Hauge, Medlemslaget Vinje) 70 kr
Student Fri
Vaksne 100 kr
Barn (under 18 år) Fri
Redusert pris (Mållaget, Venelaget Hauge, Medlemslaget Vinje) 70 kr
Student Fri

Prisen inkluderer film, omvising/forteljing ute eller i salen, og vitjing i utstillingane i Ivar Aasen-tunet. Du kan reservere tid på førehand ved å sende ein e-post til post@nynorsk.no.

Pris for grupper på 10 personar eller meir

Kr 900 for ei gruppe på 10 + kr 90 per ekstra person.
For grupper utanom arbeidstid er det dobbel pris.

Omvising skular

Formidlargebyr 500 kr + 30 kr per person.
500 kr ekstra per 30 deltakarar.

Omvising barnehagar

Omvising for barnehagar med aktivitetar og høgtlesing, kostar kr 20 per barn.

Lærarar/assistentar/barnehagepersonell i følgje med klasse/barnegruppe går gratis.

Prisen inkluderer film og vitjing i utstillingane i Ivar Aasen-tunet.

Pris for grupper på 15 personar eller meir

Omvisargebyr 500 kr + 50 kr per person.

500 kr ekstra per 30 deltakarar.

For grupper utanom arbeidstid kl. 9-16 kjem eit generelt tillegg på 1000 kr.

Det blir utvikla eigne prisar og opplegg for turistgrupper.

Skular med formidlingsopplegg

Formidlargebyr 500 kr + 30 kr per person.
500 kr ekstra per 30 deltakarar.

Barnehagar med formidlingsopplegg

Tilpassa opplegg for barnehagar med aktivitetar og høgtlesing, kostar kr 20 per barn.

Lærarar/assistentar/barnehagepersonell i følgje med klasse/barnegruppe går gratis.

Smittevern

Generelle reglar for publikum i museet

  • Hugs handvask/handspriting før, under og etter besøket.
  • Personar som er smitta av korona, sit i karantene eller som har symptom på luftvegsinfeksjon, som feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand skal ikkje besøkje museet eller vere på arbeid.

Her finn du oss

Ivar Aasen-tunet ligg like ved E39, midt mellom Volda sentrum og Ørsta sentrum, med 5 km til begge sentrum. Tunet ligg ca ein time med bil frå Ålesund sentrum.

Tilgjenge

Ivar Aasen-tunet skal vere for alle. Vi legg til rette for at museumsbygga, arrangementa og tenestene våre er tilgjengelege for flest mogleg.

Ta kontakt på telefon 70 04 75 70 ved spørsmål.

Omvising

Ei omvising gjennom det gamle tunet på garden Åsen, og gjennom nybygget i Ivar Aasen-tunet, gjer at publikum får meir ut av ei vitjing. Ei omvising varer kring 20 minutt.
 

20. juni – 16. august 
Omvising kvar heile time.
Dokumentarfilmen om Ivar Aasen blir vist kvar halvtime.

 
Grupper kan gjerne ta kontakt på førehand på telefon 70 04 75 70.

Gruppebesøk

Vi har rabatterte prisar for private grupper. Prisen inkluderer film, omvising og vitjing i utstillingane i Ivar Aasen-tunet.

Pris for grupper på 10 personar eller meir

Kr 900 for ei gruppe på 10 + kr 90 per ekstra person.
For grupper utanom arbeidstid er det dobbel pris.

For meir informasjon og bestilling kontakt oss på telefon: 70 04 75 70

Utleige

Lokala i Aasentunet høver godt for ulike typar arrangement, og vi tilpassar tilboda om utleige og ev. omvising til gruppestorleik og type arrangement.

Butikk & Kafé

I museumsbutikken finn du alt frå bøker til vesker, t-skjorter, keramikk, postkort, sitjeunderlag og leiker og spel til born. Mange av artiklane i butikken er utvikla av Ivar Aasen-tunet sjølv, noko som gir eit særeige og unikt utval. Artiklane i museumsbutikken er også tilgjengeleg på handlenett.no – sjå peikar under.

Kafeen er open for alle og tilbyr ein variert meny av både kaker, kalde og varme rattar. Kom innom etter et besøk i museet si utstilling, i samband med eit av våre arrangement eller bruk oss som ein møtestad med vennar og kollegaer. Menyen finn du i peikaren under.

Butikken og kafeen følgjer museet sine opningstider, i tillegg held dei ope i samband med alle arrangement.  

Ein treng ikkje løyse billett til museet for å besøke butikken og kafeen.

Redaktør: Maria Fet

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk