Tilbake til alle arrangement

Odd Nordstoga kl. 18.00 – UTSELD

laurdag, 7. november 2020

KONSERTANE PÅ ROKKEN OG SMITTEVERN

Konsertane med festspeldiktar Odd Nordstoga laurdag 7. november, vert gjennomførte i tråd med gjeldande smittevernreglar. Denne avgjerda er avklara med Volda kommune.

Det aller viktigaste du kan gjere som gjest no er å melde frå til post@rokken.no om kven du skal sitje saman med frå din husstand eller kohort. Rokken lagar eit spesialtilpassa oppsett med omsyn til alle kohortar og tilstrekkeleg avstand til kvar konsert, slik at alle kan halde meteren. Om du allereie har meldt frå og fått stadfesting frå Rokken er alt i orden.

Som arrangør ser vi at smittesituasjonen nasjonalt har endra seg dei siste vekene. Om nokon i publikum ikkje er komfortable med å delta på arrangementet kan de ta kontakt med oss på post@aasentunet.no for å få billetten refundert.

Elles er vi klare for å gjennomføre eit trygt arrangement for alle involverte. Vi oppmodar alle om å hugse på alle reglane vi må halde oss til:

* Hugs handvask/handspriting før, under og etter besøket

* Hald minst ein meter avstand under besøket

* Bruk helst alternativ til kollektivtransport til og frå arrangementet

* Personar som er smitta av korona, sit i karantene eller som har symptom på luftvegsinfeksjon, som feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand skal ikkje delta på arrangementet

Namn og kontaktinformasjon til alle deltakarar blir lagra i 14 dagar med omsyn til eventuell smittesporing.

Vel møtt! Vi gler oss!

  • Type: Dei nynorske festspela,Konsert
  • Tid: 7. november 2020 - 18:00 - 19:30
  • Stad:Studenthuset Rokken, Volda

Redaktør: Maria Fet

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk