villblomedagen.jpg

Villblomedagen

Når:
Vaksen
Gratis

13.00 Blomevandring med Rune Pettersen, Christofer Bang, Kirsten M. Døvre Bang, Knut Barlaup og Torbjørn Urke. Kl. 14.30 blir det samling i Salen for dei som har spørsmål eller lyst å lære meir om herbariet til Ivar AAasen.