Lurivar
Foto: Tonje Sætre

Lurivar og reisa til Ordpolen

Når:
-

Med Maria Halseth som Lurivar

OrdSaker og tur til Høgetua med Lurivar

Inngang på billett til utstillinga. Rabattkort: Gå på to arrangement, få det tredje gratis!