Jan Erik Granbo
Jan Erik GranboFoto: Steffen Granbo

Flugefiske på lav vasstand og sky laks

Når:
Kvar:
Salen, Ivar Aasen-tunet
Vaksen
100
Kjøp billettar

Laksesesongen 2018 gav oss tidenes lågaste vasstand, og dette var situasjonen nesten over heile landet. Dei fleste fiskarar syns det er vanskeleg å fiske på låg vasstand, varm elv og sky laks, og då er det svært viktig med ein alternativ plan for å auke mogelegheita for laksefangst.

Foredragshaldar Jan Erik Granbo frå Granbo flyfishing/Guideline vil snakke mykje om fiskestrategi, utstyrsval, valda og laksens åtferdsmønster under desse forholda. 

Arrangør: Ørsta Jeger- og Fiskerforbund og Intersport Fosnavåg