Optegnelser over Vinding og Udgift [1842]

I November 1831 bekommet hos Jon Eegsæt min tilfaldende Arv, nemlig 7 daler, 4 ort, 4 s.; deraf bortlaant til Iver Gjøstølen 5 daler, som senere er mig igjenbetalt, mest i Varer (en Kiste m. m.).
 
Fra 1832 tilgode hos R. Holen for en Trøie.
 
Modtaget hos J. Aasen 2 ort, 12 s.
 
1832 modtaget til at sælge for Lensmand Aarflot 3 ABC'er à 5 s. og 3 Katekismer à 10 s.
 
Skolelønnen for det nye Distrikt i Ø rsten blev efter Ligningen den 8. December 1832 for
samme Aar                                                                             9 daler, 1 ort, 5 [s.]
hvoraf jeg efter Commissionens Beslutning skulde have               8 -        " -     "
 
Af bemeldte 9 - 1 - 5 skulde Kolbein Øje indkassere                    4 - 1 - 13
og Peder Moe                                                                           4 - 4 - 16
                                                                                             9 - 1 - 5
 
Deraf modtaget hos K. Øje den 13. Januar 1833                         3 dl 4 ort 21
og senere                                                                               " -  " -    13
                                                                                             4 -  " -    10
 
Og hos Peder Moe 14. Januar 1833                                            3 - 4 - 15
Senere                                                                                    " -  " - 20
og senere                                                                                " - "  - 17
                                                                                              4 - 1 - 4
og Ovenstaaende                                                                     4 - " - 10     8 - 1 - 14
Restede                                                                                                     " - 4 - 15
 
Af ovenmeldte Modtagelser laant til Kolbein Øje 4 Spd. i Januar 1833 under Betingelse af at nyde Renter efter almindelig Tagst.
 
Til Lensmand Aarflot for nogle Bøger som han i 1833 havde kjøbt til mig i Christiania, men som paa Veien bortkom, bet. 1842, og for Landboavisen 1833 2 ort, 12.
 
1833 laant hos S. Aasen 2 dl, bet. [18]42. Hos Andreas Hovden tilgode 1 ort.
 
Optegnelse af hvad jeg har modtaget i Penge hos Capit. Daae siden 1835:
 
Til Betaling for Penningmagasinet i 1836, 37 og 38, hvergang 1 daler, 1 ort, er
                                                                                                      3 daler, 3 ort
Sidste Gang desuden                                                                        " -         1 -    12
I Februar 1838                                                                                 1 -         " -     "
I Juni 1838                                                                                      1 -         " -     "
I August 1839 (i Aalesund)                                                                 1 -         " -     "
Altsaa til Slutningen af 1839 tilsammen                                               6 daler, 4 ort, 12
I Juli 1840 (paa Molde)                                                                      1 -        " -     "
I Juli 1841 (til Bergen)                                                                      20 -       " -     "
I Juli 1842                                                                                         1 -        " -     "
                                                                                                      28 -        4 -    12
Paa forrige Side                                                                               28 -        4 -    12  
I Sept.1842 12 s. og 3 d.                                                                     3 -        " -    12
Altsaa ved Afreisen                                                                           32 -        " -    "
foruden adsk. smaa Summer, som jeg ikke erindrer.
 
Det Stipendium af 75 Spd., som jeg den 12. Sept. modtog, og de Udgifter, som deraf ere gaaede, føres paa en egen Regning .
 
For solgte Klæder m. M. ved Afreisen fra Solnor modtaget: 1 - 96 s.. samt 36 s., 60 s., 36 s.
og 34 s., tilsam men:                                                                                   3 - " - 12
 
Tilgode hos Ivar Mælsæt, laante Penge fra Høsten 1841                                  4 - " - "
Derimod faaet tilbage de laante Penge hos Kolben Øje (4 1/2 Spd.).
 
Birte Paalsdatter Vigene i Herrøe Sogn skal have omtrent 4 Spd. hos mig. Betalt Sept. 1842:
 
til Lensmand Aarflot gammel Skyld for Bøger, 3 Gange 60 s.                      1 d. - 2 -  12
til Syver Aasen gl. Gjæld                                                                         2 -     " -    "
kjøbt paany hos Aarflot for                                                                       1 -     " -    "
                                                                                                           4 -     2 -  12
 
Saaledes Alt klareret, undtagen de 4 Daler til B. P. Vigene og lidt (som ikke erindres) til Aarflot. Tilgode kun hos I. Mælsæt og K apitain Daae.
 
Ved Afreisen fra Solnor havde jeg i egne Penge: 3 d. modtaget af K. Daae, omtr. 3 d.
for solgte Sager (efter hvad paa forrige Side er anført), altsaa omtr.                   6 Spd. - "
Deraf betalt i egne Anliggender omtr.                                                               4  - "
Igjen                                                                                                           2 Spd. - "
Som tillægges Stipendiet                                                                              75 - "
                                                                                               Altsaa         77 - "
 
Deraf igjen udbetalt paa Reiser efter de dertil hørende
Optegnelser til 22/10 42                                                                             18 - 80
Oktober og November                                                                                  9 - 19
December                                                                                                   5 - 40
Hvortil kan lægges efter bemeldte Optegnelser                                               1 - 101    35 - "
Beholdning 31. Dec. 1842                                                                            42 - "
 
1843:
Beholdning fra forrige Fjerdingaar.                                                                        42 Spd. - "
Udgivet i Januar                                                                         4 - 60
I Februar                                                                                   6 - 60
I Marts (mest Skyds)                                                                  6 -  "
Hvortil kan lægges som formeget betalt
til A. R.                                                                                      1 -  "                 18 - "
Beholdning d. 31.Marts                                                                                       24 - "
Juli til Sept. incl. Udg.                                                                 2 - 6
Oct. til Dec. -                                                                             2 - 2
I dette Halvaar altsaa                                                                                            4 - 8
Beholdning 31. December                                                                                     3 - 72
 
Men derimod Gjeld for 27 Ugers Ophold paa Grund av Stipendiets Udeblivelse.
 
1844:
Beholdning ved Nytaar 3 - 70. Modtaget i Februar fra Trondhjem 150 Spd., altsaa 153 - 70
Første Fjerdingaar betalt Gjelden til
                   Lensmand Brudvig                                                30 - "
De øvrige Udgifter                                                                   15 50
Altsaa Udgift                                                                                                   45 - 50
Beholdning 31. Marts                                                                                      108 - 20
 
Andet Fjerdingaar.
Udgift i April                                                                             8 - "
Mai og Juni                                                                             11 - 4
Andre Steder                                                       4 - 16
og                                                                         - 60            4 - 76
Altsaa Udgift                                                                                                  23 - 80
Beholdning 30. Juni                                                                                        84 - 60
 
Tredie Fjerdingaar.
Beholdning fra Juni 84 - 60. Faaet fra
Trondhjem den 14. August 75 - "                                                                    159 - 60
Udgift i Skaanevig                                                                   11 - 56
De senere Udgifter                                                                     9 - 14 
Altsaa Udgift                                                                                                  20 - 70
Beholdning d. 30. Sept.                                                                                138 - 110
 
Fjerde Kvartal.
Beholdning fra forrige                                                                                 138 - 110
Udgift i Kvartalet                                                                     28 - 60           28 -  60
Beholdning ved Aarsskiftet.                                                                          110 - 50
Og modtaget d. 20. Okt.                                                                                75 - "
Altsaa                                                                                                        185 - 50
 
1845:
Første Kvartal.
Beholdning fra forrige                                                                                 185 - 50
Tillægges som forhen uberegnet                                                                  1 - "
                                                                                                              186 -  50
Udgift til 31. Marts                                                                                      22 - 110
Beholdning s. Datum                                                                                 163 -  60
 
Andet Kvartal.
Første Beholdning                                                                                      163 - 60
Udgift                                                                                 27 - 104
Fragang                                                                                  " - 24          27 - 80
Beholdning                                                                                             135 - 100
Modtaget 20. Juni                                                                                     75 - ____
                                                                                                            210 - 100
 
Tredie Fjerdingaar.
Beholdning fra før                                                                                       210 - 100
Udgift                                                                                     36 - 46
og dertil endnu                                                                            " - 54         36 - 100
Beholdning 30. Sept                                                                                    174 - "
 
Sidste Fjerdingaar.
Beholdning fra forrige                                                                                 174 - "
Udgift                                                                                     26 - 102
Hvortil lægges                                                                           " -   18        27 - "
Beholdning 31. Dec.                                                                                   147 - "
(Modtaget i Dec. 75 d.)
 
1846:
Første Qvartal.
Beholdning fra forrige                                                                                 147 - "
Udgift                                                                                    21 - 102 
hvortil endda lægges                                                                 " -   18         22 - "
Beholdning                                                                                                125 - "
Modtaget i December [1845]                                                                         75 - "
Beholdning 31. Marts                                                                                  200 - "
 
Andet Qvartal.
Forrige Beholdn.                                                                                        200 - "
Udgift                                                                                      55 - 10
Hvortil endnu                                                                              " -  20        55 - 30
Beholdning 30. Juni                                                                                   144 - 90
 
Tredie Qvartal.
Forrige Beholdning                                                                                     144 - 90
Udgift                                                                                    18 - 96
hvortil lægges                                                                          " -  14         18 - 110
Tilbage                                                                                                    125 - 100
Modtaget i Mai                                                                                           75 -   "
Beholdning 30. Sept.                                                                                 200 - 100
Sidste Qvartal.
Forrige Beholdning                                                                                    200 - 100
Udgift                                                                                    40 - 33
hvortil lægges                                                                          " -  37         40 - 70
Beholdning 31. December                                                                          160 - 30
 
1847:
Første Qvartal.
Beholdning fra før                                                                                       160 - 30
Udgift 35 - 78 s., og " - 22                                                                           35 - 100
Beholdning 31/3                                                                                         124 - 50
Med Tillæg af 75 - "                                                                                    199 - 50
Andet Qvartal.
Beholdning                                                                                                199 - 50
Udgift 6 - 50, og 30 s.                                                                                    6 - 80
Beholdning 30/6                                                                                         192 - 90
Tredie Qvartal.
Beholdning                                                                                                 192 - 90
Udgift 65 - 12, og Tillæg 48                                                                           65 - 60
Beholdning 30/9                                                                                         127 - 30
Med Tillæg af 75 - "                                                                                    202 - 30
Fjerde Qvartal.
Beholdning                                                                                                 202 - 30
Udgift 51 - 6, og 1 - 24                                                                                 52 - 30
Beholdning 31/12                                                                                        150 - "
Med Tillæg af 100 - "                                                                                   250 - "
 
1848:
Første Qvartal.
Beholdning fra forrige                                                                                 250 - "
Udgift 46 - 54, og 106 s.                                                                              47 - 40
Beholdning 31/3                                                                                        202 - 80
(Tilgodehavende 25 - ")
Andet Qvartal.
Beholdning                                                                                               202 -   80
Udgift 46 - 50, og 1 - 64                                                                              47 - 114
Beholdning 30/6                                                                                        119 -  86
Med Tillæg 100 - " og 1 - 24 s.                                                                    220 - 110
Tredie Qvartal.
Beholdning                                                                                                220 - 110
Udgift 36 - 32, og 66 s                                                                                 36 -   98
Beholdning 30/9, uden Tilgodehavende                                                        184 -   12
Med Tilgodehavende 35 - "                                                                         219 -   12
Fjerde Qvartal.
Beholdning med Tilgodehavende                                                                 219 -   12
Udgift 50 - 37, og " - 115                                                                              51 -  32
Beholdning 31/12 med Tilgodehavende                                                        167 - 100
Tillæg, modtaget 17/10 100 - "                                                                   267 - 100
Hvoraf Tilgodehavende 47 - 84 s.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009