Bøger tillagde

I Bergen 1841:
[73] Grønbergs tydske Ordbog.
[74] Fastings Skrifter.
[75] Nordens Gude- og Heltesagn, af Munch.
[76] Fuglenes Naturhistorie, af Asbjørnsen.
[77] Cicero om Pligterne.
[78] Wergelands Konstitutionshistorie, 1. H.
[79] Volkskalender für 1841.
[80] Sange, Folkeviser og Stev.
[81] Beretning om Sekularfesten.
[82] Landets Ulykke, af Faye.
[83] Norge i 1800 og 1836, af Wergeland.
[84] Vignetter til norske Digtere.
[85] Miniatur-Bibliothek (Göthe, Wieland).
[86] Rask's Veiledning til det Ordnordiske, 1832. Foræret [af J. P. Berg].
[87] Plantesystem efter de Condolle [Forceret         af Ekrol].
- - -
[88] Kortfattet Naturlære.
[89] Hansens Grammatik.
[90] Langeleiken (foræret).
[91] Prahls Norges Kort.
[92] Munthes 2 Korter (foræret).
 
I Bergen 1843:
[93] Bresemanns Ordsprog.
[94] Wielands Oberon.
[95] Rask's olde. Læsebog.
[96] Gubitz Kalender, 1843.
[97] Selskabsmanden.
[98] Nei, af Heiberg.
[99] Jeppe [paa Bierget], med Træsnit.
[100] Julestuen.
[101] Engelsk Lommeordbog.
[102] Engelsk Læsebog.
[103] Axel, med Oversæt.
[104] Moes Statskalender.
 
I Kristiansand 1844:
[105] Peer Paars.
[106] Norske Æventyr, l.Bind.
[107] - - Fjerde Hefte.
[108] Annotationsbog.
[109] Fayes norske Sagn (foræret).
[110] Alf Thorsen (foræret).
[111] Fiskene, af Asbjørnsen.
[112] Grimms Æventyr.
[113] Barfods Kalender (1845) (paa Kongsberg).
[114] Saxilds Brevbog.
 
I Kristiania 1845:
[115] Printz: Udtog af Botaniken.
[116] Huldreæventyr.
[117] Hasselnødder.
[118] Bellmanns Sange.
[119] Fransk Lommeordbog.
[120] Reise til Bergen.
[121] Tingsalen.
 
I Trondhjem:
[122] Moes Biografier.
[123] Mindetaler over Wergeland.
[124] Den engelske Lods.
[125] Nordmands Katekisme.
[126] Gubiez Kalender, 1846.
[127] Lommelovbog.
[128] Ellevte Storthing.
[129] Schwachs Mynthistorie (Gave).
[129 b] Langes Klosterhistorie (Gave).
[130] Videnskabsselsk. Historie (Gave).
[131] Tydsk Digtsamling.
 
1846:
[132] De mærkeligste Tildr agelser.
[133] Varsko af Daa.
[134] Latinsk Ordbog.
[135] Studenterfesten.
[136] Gioacchino.
[137] Aksel (Christie) (Gave).
[138] Sex No. af Theaterrepertoiret: Herren seer d ine V eie, 21. Regimentets Datter, 16. Kapriciosa, 24. Et Glas Vand, 25. Den sorte Domino, 24. Østergade, 28.
[139] Nyerups Literaturlexikon.
[140] Thues Læsebog.
[141] Udvalg af Korsaren.
[142] Munchs Reiserouter.
[143] Sproget af Jessen.
[144] Barfods Kalender (1846).
[145] Fem Komedier af Holberg.
[146] Sexalia.
[147] Skandinavien.
[148] Munkeliv Klosters Brevbog (Gave af Lensm. Neergaard).
[149] Videnskabsselsk. Skr., 4,1.
[150] Fridriksons Isl. Læsebog.
[151] Schwachs Digte (nye) (Gave).
[152] Do. Texter til Malerier.
[153] Norges gamle Love (Gave).
 
1847:
[154] Norsk Folkekalender.
[155] Bresemanns tydske Gr ammatik.
[156] Hvorfor og fordi.
[157] Langes Tidsskrift.
[158] Munchs oldn. Gram matik.
[159] Ny Sangbog.
[160] Haugsunds Mysterier.
[161] Buch für Winterabende.
[162] Komischer Volkskalender.
[163] Norsk Flora, 1. Hefte.
[164] Markedsgjæsterne.
[165] Vademecum.
[166] Jødinden af Wergeland.
[167] Gislasons frumparta.
[168] Bugges Program (1847) (Gave).
 
I Kristiania:
[169] Munchs oldn. Læsebog.
[170] Molbechs d anske Ordbog.
[171] Meyers Fremmed-Ordb og.
[172] Websters eng elske Ordb og.
[173] Herodot, 1. Deel.
[174] Bibliulestrar.
[175] Folkekalender.
 
Som Gaver:
[176] Ný Félagsrit (3 Hefter).
[177] Munkelivs[Brevbog] (2. D.).
[178] Berg ens Kalfskinn.
[179] Hrafnkells Saga.
[180] Edda.
[181] Fagrskinna.
[182] Sanskrit [og Oldnorsk].
[183] Om en norsk Ordbog.
[184] Huldreeventyr.
[185] Bibliografie.
 
1848:
[186] Gubitz Kalender, 1848.
[187] Lehnstrøms Ordbog.
[188] Tullbergs Grammatik.
[189] Munchs Runelære.
[190] Populäre Naturgeschichte.
[191] Komisk Volkskalender.
[192] Komisk Billed-Almanak.
[193] Diplomatarium, 1. Hefte.
[194] Langes Tidsskrift.
[195] Asbjørnsens Naturhist orie, IV.
[196] Asbjørnsens Naturhist orie, VI.
[197] Gjengangerne, Baggesen.
[198] Gjenboerne.
[199] Norske Viser og Stev.
[200] Norske Stedsnavne.
[201] Blandede Rimerier.
[202] Den Stundesløse.
[203] Gotisk Grammatik.
[204] Norsk Bogkatalog.
[205] Dansk-svensk-tydsk Gram.
[206] Snorra Edda.
[207] Steenbuch om Norges Navn.
[208] Kristiania Veiviser.
[209] Gubitz Kalender, 1849.
[210] Popes Værker, Udvalg.
[211] Norsk Folkekalender.
[212] Neumanns Biographie.
[213] Nordlands Trompet.
[214] En Søndag paa Amager.
[215] Søvngjængersken. Smaabøger:
[216] Svensk Almanach for Riksdagen.
[217] Repræsentanterne i 1848.
[218] Posttabeller.
[219] Løvesalonlivet, og Julekvelden.
[220] Dampfarten, 1848.
[221] Sangene i Jægerbruden.
 
Givne og medfølgende:
[222] Det oldnorske Verbrum (Holmboe).
[223] Alexanders Saga, Unger.
[224] Det norske Folkesprogs Gr ammatik.
[225] Molbechs Dialektordbog, Keyser.
[226] Kongespeilet, Keyser.
[227] Katalog over islandske Haandskrifter i Stockholm, Arwidson.
[228] Svenska Medeltidens Bibelarbeten, Unger.
[229] Katalog til Bogauktioner, i Nov.
[230] Legende om Pave Gregor, Unger.
[231] Flores og Blanzeflor, Unger.
[232] Der Tod Jesu. (Uddeelt ved Passionskoncerten.)
 
1849:
[233] Strøms Søndmørs Beskriv.
[234] Norges Beskriv. af Schjøth.
[235] Langes Tidsskrift.
[236] Boghandlertidende.
[237] Krønike af 1848.
[238] Miniatur-Almanak.
[239] Buch der Natur.
[240] Om Skandinavismen.
[241] Almeenlæsning, 6 Hefter.
[242] Historisk Repetitionsbog.
[243] Götheborgs Komisk Kalender.
[244] Wergelands Mindefest.
[245] Skandinavismen nærmere b etragtet.
[246] Diplomatarium, 2. H.
[247] Munchs B eskrivelse af Norge i Mid delalderen.
[248] Norsk Folkekalender, 1850.
[249] Worsaaes Svar til Munch.
[250] Asbjørnsens Naturh istorie, V.
[251] Gubitz Volkskalender (1850).
[252] Brev om en Munk.
[253] Illustrierter Kalender.
[254] Tvethes Statistik.
[255] Natvardsbarnen.
[256] Keysers Afhandl. om Nordm ændenes[Herkomst].
[257] Biskop Haakons Breve.
[258] Haldorsons Ordbog.
[259] Svensk Plutark.
 
Faaet som Gave:
[260] Olaf den Helliges Saga (Unger).
[261] Moes Reiseberetning.
[262] Svensk Legendarium, III (Munch).
[263] Fornsvenskan och Fornnorskan (Munch).
[264] Eriksvisan (Munch).
[265] Kofods Grammatik.
[266] Hjaltalins Grasafrædi (Unger).
[267] Ivanhoe (Unger).
[268] Digte af J. Moe.
[269] Strengleikar (Keyser).
 
Smaasager, deels anskaffede og deels medfulgte:
[270] Nogle No. af Krydseren.
[271] Paulus, Koncert-Text.
[272] Fra Diavolo, Operatext.
[273] Malerie-Katalog.
[274] Bogauktions-Katalog.
[275] Attila, Opera-Program.
[276] Nogle Viser.
[277] Morgenbladet (1-60).
[278] Posttabeller.
 
1850:
[279] Litteraturtidende, 1846.
[280] Fjeldeventyret.
[281] Kalisch Kalender.
[282] Langes Tidsskrift.
[283] Nye Testamente, London.
[284] Kristiania og Omegn.
[285] Ritgjördir til Snorra Edda.
[286] Runa for 1849.
[287] Viola.
[288] Livet i Skoven.
[289] Prahls nye Atlas.
[290] The Vicar of Wakefield.
[291] Rydqvist: Svenska Språkets Lagar.
[292] Statskalender, 1850.
[293] Syvs Ordsprog i Vers.
 
I Trondhjem:
[294] Stemmer fra Reformationen.
[295] Gamle Sange, ov ersatte af Isl.
[296] Grimms Folkeeventyr.
[297] Bagtalelsens Skole.
[298] Man kan hvad man vil.
[299] Don Juan.
[300] Udvalg af Eventyr.
[301] Udtog af Norges Historie.
[302] Nye Testamente, Stavang er.
 
Paa Søndmøre:
[303] Brev og Formularbog.
[304] Folkekalender for 1850.
[305] Sm. Hjorts Læsebog.
[306] Nissens do.
 
Givne o.s.v.
[307] Zulusprogets Grammatik.
[308] Tidsskrift for Oldkyndighed.
[309] Shakespeares Værker.
[310] Merlinsspá.
[311] Leems lappiske Grammatik.
[312] Symbolæ ad historiam &c.
[313] Lindemanns Beretning.
[314] Gamla Reglo aa Rispo.
[315] [Aasen:] Ordbog over det norske Folkesprog.
[316] Samlinger til Norges Historie, 3 Hefter.
[317] Norges gamle Love, 2., 3. Bind.
 
1851:
[318] Langes Tidsskrift.
[319] Barlaams Saga (Unger).
[320] Visebog for Ungdommen (Spilkevig).
[321] Udvalg av Frimanns Digte.
[322] Beskrivelse over Brønøe.
[323] Æsthetiske Smaablomster, Christie.
[324] Luthers Ungdom.
[325] Ægteskabets Mysterier.
[326] Søndmørsk Grammatik.
[327] Frimanns poetiske Arbeider (to Dele), Aarflot.
[328] Arnolds latinske Ordsprog.
 
I Kristiania:
[329] Diplomatarium, 3. H.
[330] Runa for 1850, Lange.
[331] Sangbog (Cappelens).
[332] Wessels Digte.
[333] G ammel S vensk Bibel, andet Hefte (Unger).
[334] Munchs Norges Historie, 2 Hefter.
[335] Gislasons Ordbog.
[336] Langes Klosterhistorie.
[337] G. Sv. Didriks Saga (Unger).
[338] Webers Volkskalender.
[339] Akademiske Borgere.
[340] Norsk Folkekalender.
[341] Wilses Spydeberg.
[342] Landts Færøernes B eskrivelse.
[343] Rahbeks Kjæmpeviser.
[344] Müllers Sagabibliothek.
[345] Asbjørnsens Reiseberetning.
[346] Monrads Propædeutik.
[347] Do. Psychologie.
[348] Do. Ethik.
[349] En Fjeldbygd, Østgaard.
[350] Svea for 1852.
[351] Norske Folkeæventyr, 2. Udg.
[352] Nyhedsbladet, 1 Kv.
[353] Krydseren, 1 Kv.
[354] Postbudet.
 
Smaasager:
[355] Historie om Blå Fågel.
[356] Lasse med Rofvan.
[357] Lunkentus.
[358] Carsus och Moderus.
[359] Helena Antonia.
[360] Kudden.
[361] Rådgifvaren af Saltza.
[362] 73 Gåtor.
[363] Jöns Qvickers Almanacka m. fl. svenske.
[364] Ni Viser (alt hos Spilkevig).
[365] Aarflots Mindesange.
[366] Tvillingbrødrene (Aarflot).
 
Andre Smaasager:
[367] Bogauktions Katalog.
[368] Panthea, af Frimann.
[369] Bergenske Musea, af do.
[370] Tre nye Sange, Egset.
 
Viser:
[371] Malkolm Sinclair (svensk).
[372] Anders och lilla Greta.
[373] Lilla vakcra flicka.
[374] En vacker hustru hette Tora.
[375] Herregårds Anna.
[376] Lena i staden.
[377] Jungfrulifvets behag.
[378] En Herre ved Hamburga Bro m. m. fl. (Spilkevig).
[379] Fjeldbyggens Vise.
[380] Moldevisen.
[381] Rundt om paa Have i S ør [og Nord].
[382] Naar Sønmøren vil til.
[383] Jeg vil synge om en Mand.
[384] Sakarias Brunes Vise.
[385] P. Dass Levnetsløb.
[386] Kjærlighed med et frit Mod.
[387] Ola engang i Sinde fik.
[388] Jeg elsker dig min Pige.
[389] Eg hadde ei Gjenta so listig.
[390] Ingen Klokkar so vil eg ha.
 
1852:
[391] Asbjørnsens Naturhistorie, 1. B.
[392] Juletræet for 1851.
[393] Dybecks Vallvisor.
[394] Langes Tidsskrift, V, 2-3.
[395] Kalisch Kalender.
[396] Brennglas Kalender.
[397] Bangs Verdensbeskrivelse.
[398] Liv i Norge.
[399] Historiske Tabeller.
[400] Juletrold.
[401] Wergelands Konstitut ions [Historie] (2-3).
[402] Keyser: Nordm ændenes Religion sforfatning.
[403] Tales of the Woods.
[404] Country Stories.
[405] Katalog over Deichmans Bibliothek.
[406] Munchs Norske Folks Historie (3).
[407] Hallagers Ordsamling.
[408] Bloms Matrikulering.
[409] Thues Beskr. over Kragerøe.
[409 b] Thranes topografiske Ordbog.
[410] Holmboe: Om Pronomen.
[411] Krafts Norges Beskrivelse.
[412] Folkevennen, 6 Hefter.
[413] Fengers Ordsprog.
[414] Hammers Huusholdnings Kalender.
[415] Hammers Fauna.
[416] Mohrs islandske Naturhistorie.
[417] Bugges Oversættelse af Iliaden.
[418] Neslands Kirke.
[419] Topografisk- statistiske Samlinger.
[420] Kofods lille Grammatik.
[421] Svenske anekdoter.
[422] Illustrerade anekdoter.
[423] Ny Visbok.
[424] Abrahams tydske Literaturhist.
[425] Bidstrups Æventyr.
[426] Wolfs Norrigia (Beyer).
[427] Hedleys Gleanings (Odland).
[428] Rydqvist: [Svenska] Spr åkets Lagar 2.
[429] Hammerich: Om fremmede Ord.
[430] Jensenius: Om Bratsberg.
[431] Munchs Udtog af N orges Historie.
[432] Aslak Bolts Jordebog.
[433] Beskrivelse over Universitetet.
[434] Universitetets Matrikul for 1852.
[435] Nials Saga (Bodom).
[436] Möbius om den islandske Saga.
[437] Katalog over Bergs Bøger.
[438] Jensens Glosebog (16).
[439] Pontoppidans Glossarium.
[440] Holmboes Ordbog (Fortsat).
[441] Dalins svenske Ordbog (17 H.).
[442] Munchs Norges Historie, II, 1-2.
[443] Norsk Folkekalender.
[444] Illustreret Kalender.
[445] Thaarups Magazin.
[446] Vidensk abs Selsk abets Skr ifter [i det] 19. A arhundrede, 1 B.
[447] Richters Rhetorik.
[448] Norske Folkeviser 1 (Tønsberg).
[449] Juletræet 1852.
[450] Railway Anecdote Book.
[451] Munchs Norges Kort.
[452] Munchs Reiseruter (Cappelen).
[453] Abelsteds Reiseruter.
[454] Nyhedsbladet.
[455] Krydseren.
[456] Postbudet.
[457] Tilskueren, 1 Kv.
[458] Katalog over Udvigs Bøger.
[459] Malerie Katalog.
[460] Sangene til "De Uadskillelige".
[461] Do til "Recensenten og Dyret".
[462] Friske Kjældermænd.
[463] Underlige Spørgsmaal.
[464] Tre muntre Historier.
[465] Historie om Fra Diavolo.
[466] 50 Anekdoter.
[467] 20 Gaader.
[468] 50 Gaader af Andresen.
[469] Mange Viser [Mælaas Linda, Jeg er en simpel Bondemand, St.Olafs Ridderne,           Manden og Konen m. m. fl.].
 
1853:
[470] Diplomatarium, 4 H.
[471] Beauties of English Poetry.
[472] Joe Miller.
[473] New Joe Miller.
[474] Uncle Toms Cabin.
[475] Tydsk Læsebog.
[476] Macaulay: History of England.
[477] Munchs Norges Historie, II, 3, 4, 5, 6; III, 1.
[478] Østerdølen hemkommen.
[479] P. Dass: Katekismi Sange.
[480] Do. Evangelii Sange.
[481] Langes Tidsskrift V, 4.
[482] Monrads do. 1, 2, 3.
[483] Illustrationer til O nkel Tom.
[484] Auerbachs Dorfgeschicht en.
[485] Devereux.
[486] Lais of ancient Rome.
[487] Lemprière: Classical Dictionary.
[488] Almanach d'Illustration.
[489] Nordens ældste Gudesagn.
[490] Steffens oldengelske Digte.
[491] Müllers Synonymik.
[492] Diplomatarium, 5 H.
[493] Norsk Folkekalender.
[494] Illustreret Folkekalender.
[495] Sagens Stilebog.
[496] Reiseruter.
[497] Nyhedsblad.
[498] Krydseren.
[499] Tilskueren, 1. Halvaar.
[500] Folkevennen.
[501] Rasch om Fiskeavlen.
[502] Daae om Borgerkrigen.
[503] Munch om den historiske Skole.
[504] Brun: Korstogenes Historie.
[505] Landstads Folkeviser.
[506] Dalins Ordbog.
[507] Odd Munks Olav Trygv ason.
[508] Prøver af Landsmaalet.
[509] Af Antiqvarisk Tidsskrift.
[510] Säves Upplysningar.
[511] Olaf den Helliges Saga.
[512] Berlins Naturlære.
[513] Bohns Katalog.
[514] Johan Dahls Kataloger.
[515] Hansens Tuur med "St. Olaf".
[517] Tidemands Folkelivsbilleder.
[518] Lindemanns Folkemelodier.
 
1854:
[519] P. Syvs Ordsprog.
[520] Thidriks Saga.
[521] Kongens Magt.
[522] Holbergs Komedier.
[523] Norske Almuesangeres Kløverblad.
[524] Slutning af d. gam. Svenske Bibel.
[525] Paynes Miniatur Almanak (tilbyttet).
[526] Munchs Det norske Folks Historie III, 2, 3, 4, 5, 6.
[527] Nyhedsbladet.
[528] Folkevennen.
[529] Hvirveldyrene.
[530] Grylles Viser.
[531] [M. M. Hansen:] Sproget i Slesvig [1854].
[532] Almanach zum Lachen.
[533] [Grimm:] Hausmärchen.
[534] Reineke Fuchs.
[535] Psalmernes Bog.
[536] Monrads Tidsskrift, 2.
[537] Borrings franske Ordbog.
[538] Lindemanns Folkemelodier.
[539] Holbergs Biografie.
[540] [P. Dass:] Bibelsk Visebog.
[541] Frithjofs Saga.
[542] Petersen om Modersmaalet.
[543] Kleines Konversations Lexikon (hvoraf lidt over 2 Bind).
[544] Reiserute.
[545] Første Mosebog.
[546] Die deutschen Sprichwörter.
[547] Voyage to Iceland.
[548] Ynglingasaga af Säve.
[549] De starka Verberna, do.
[550] Læsebog i Gammel Norsk.
[551] [P. A. Heiberg:] Rigsdalerseddelen (tilbyttet).
[552] Byrons Works.
[553] Egilsons poetiske Lexikon, 1.
[554] Keyser om Klædedragten.
[555] Finske Sagn og Ordsprog (noteret).
[556] En Bibel.
[557] Foreningsfesten.
[558] Folkekalender for 1855.
[559] Macbeth, oversat.
[560] Illustreret Kalender.
[561] Almanak.
[562] Den norske Folkeskole.
[563] Katalog for Industrie-Udstillingen.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009