1851 juli-september

Juli
1. Et Besøg hos Handelsmand Berg paa Svinøen. Besluttet at reise til Kabelvaag for et længere Ophold.
2. Afreist i Selskab med Kildal til Smedvigen ved Kabelvaag, og der indhuset hos Skipper Bjørn Rist. Paa Veien besøgt Provst Bull i Kirkvaagen, og desuden talt med Klokker Arnsen, Oekonom Thoresen o. fl.
5. Hidtil samlet omtr. 200 Ord og adskillige Fortællinger. Lidt argreben af Hovedsvimmel.
7. Gjennemseet Heltzens "Almue Magazin for Nordlændinge" (trykt i Tromsøe 1841 &c). Skrevet en Ordsamling.
10. Et Besøg hos Provst Bull, i Selskab med Rist.
11. Forberedelse til Reisen til Tromsøe. Afreist til Svolvær om Aftenen og oppebiet Dampbaaden (denne Gang "Prinds Gustav", ført af Lieutn. Lous). Ombord om Natten Kl. 1. Vakkert Veir.
12. Til Kastnæshavn og videre til Gisund. Ingen Søvn. Erindringer: Mol'a, Skrov'a, Raftsundet omgivet af høie Fjeldtinder, Steilo i Vesteraalen meget vakkert. Herfra gaar Dampbaaden tilbage gjennem Raftsundet til Vestfjorden og siden østlig forbi Lødingen. Nordenfor Lofoten bliver Landet meget vakkert; her har man: Tjeldsund (Kjelsund) med Sandtorv, udmærket vakkert; Trondenæs (Trones) med Stoppestedet Harstadhavn; Astafjorden med Havnvig; siden Kastnæshavn, Dyrø, Kløven, Gisund med Gibostad (udmærket smukt). Her saaes Solen høit oppe ved Midnat.
13. Til Tromsø Kl 5 om Morgenen. Stærk Regn paa Veien. Faaet Huus hos Høker U. Rist.
14. I Tromsø. Talt med Christie, Trosdal, Nielsen o. fl. En Udflugt til Gaarden Tresletten, i Selkab med Christie og flere. Vakkert og meget varmt Veir.
15. Talt med Klokker Bjørke (fra Sdm.), Uhrmager Kvarme og fl. Læst Svenska Folksagor och Äfventyr af Hyltén- Cavallius og Stephens. Eddalæren af F. Magnus[s]en.
16. Søbad. Hos Christie faaet "Æsthetiske Smaablomster".
17. Læsning. Fremdeles stærk Varme (21 Grader i Skyggen).
18. Forberedelse til Hjemreisen. Afsked med Christie og Bjørke. Ombord i "Prinds Gustav" og afreist Kl. 7 om Aftenen. Erindring: Tromsøs Omegn, vakker og vel bebygget; Tisnæs, Balsfjorden, Malangen, Gibostad (Midnat). Godt Veir.
19. Til Vestfjorden, forbi Stoppestederne Kløven, Kastnæshavn, Havnvigen, Harstadhavn (ved Trondenæs), Sandtorv (ved Tjeldsund), Lødingen, Steilo (i Vesteraalen) og Svolvær efter Midnat. Vakkert Veir, undtagen igjennem Tjeldsund og Lødingen, hvor vi havde stærk Modvind. Erindring: Dyrø, Salangen (Indløb til Bardodalen), Trondenæs Kirke.
20. Til Rødø eller forbi Stoppestederne Grøtø, Kjeringø, Bodø, Gildeskaal og Rødø. Godt Veir. Sovet over Vestfjorden. Standset i Bodø fra Kl. 10 1/2 f. M. til 5 e.M. (ikke i Land). Minder: Landego, Trænen, Vægen; Fuglø, Roten, Støtt.
21. Til Folden, forbi Stoppestederne Anklakken, Kobberdal, Alstahaug, Brønøsund, Gutvigen, Nord-Krogøen og Bjørøen. Stygt Veir om Morgenen, men siden (fra Alstahaug) godt Veir og en meget fornøielig Reise. Sovet om Morgenen til Kl. 7 (ved Kobberdal). Igjennem Brønø havde vi Musik ombord, en Række af flade skovklædte Øer paa Siderne, og en Flaade af Nordlandsjagter i Forveien. Standset et Par Timer i Ottersøen (ved Kraakøy). Liden Sø paa Folden.
22. Til Trondhjem, forbi Syd‑Kraakø, Vallersund, Beian og Rødberg. Sovet paa Folden og til Vallersund. Taaget og stormende Veir. I Trondhjem efter Kl. 1. Besøgt Nannestad og læst adskillige Nyheder, hvoriblandt at Trønnæs var død.
23. I Trondhjem til Kl. 7 om Aftenen. Talt med Nannestad, Storm og fl. Ombord om Aftenen, i Selskab med J. Moe, Student Taasen og fl. Ved Beian Kl. 11. Stygt Veir og stormende Modvind.
24. Til Aalesund. Sovet til ved Ædøen. En stormfuld Nat, men siden godt Veir; kun liden Søgang paa Hustadvigen. Behageligt Selskab. J. Moe og Taasen vare med til Molde. Forsinkede ved Modvind; i Kristiansund først Kl 10. Molde Kl. 4, Aalesund Kl. 8. I Aalesund truffet Maurits Aarflot og Lars Strømme.
25. Dagen over i Aalesund. Talt med Johannes Aarflot, Johannes Velle, Barstad, Andersen og fl.
26. Afreist til Volden efter Middag, i Følge med Maurits Aarflot. Forsinkede ved Modvind.
27. Tidlig om Morgenen fremkommen til Egsæt og derfra til Aasen Kl. 5; siden hvilet. Aftenen atter paa Egsæt. Faaet første Hefte af Langes Tidsskrift.
28. Paa Egsæt for at iagttage den store Solformørkelse.
31. Reenskrevet den nordlandske Ordsamling.
 
August
1. Skrevet en kort Beretning om Solformørkelsen den 28. Juli. Hovedindhold: Himmelen noget tyk i Begyndelsen, ganske klar i Midten og tyk ved Enden. Formørkelsen blev total i næsten to Minutter.
2. Skrevet Brev til Hr. Unger. Sluttet den nordlandske Ordsamling.
3. Til Løvigen i Selskab med Maurits Aarflot for at besøge Ole Mork. Paa Veien lidt beskadiget i en Fod. Med Posten faaet Efterretning om Stipendiets Bevilgelse.
4. Tilbage fra Løvigen. Begyndt paa nye Tillæg til Ordregisteret og Ordning af de søndmørske Ord.
6. Laant: Bings Norges Beskrivelse, Moltkes Kalender, Juletræet for 1850, Pratmageren.
9. Skrevet Brev til Kapt. Daae (om Reisen). Ude paa en Fisketuur. Syg i den forstødte Fod.
10. Ved Voldens Kirke. Medbragt et Nytestament til Brit Aurstad. Fortsættelse af Tillæggene til Ordbogen og Afskrivning af laante Viser.
13. Ligget i Kuur for den syge Fod. Følgende Dag paa Egsæt. Faaet endeel svenske Viser.
16. Atter angreben af Værk i Foden, formodentlig en Følge af det indtrufne kolde Sneeveir.
17. Ved Ørstens Kirke. Rosen slaaet op i Kroppen.
18. Meget syg og tildeels liggende. Feber, Hovedsvimmel, Mathed, Usmag og Madlede.
Den 19. lidt bedre.
Den 20. værre, og ikke istand til at gaae.
21. Rosen atter slaaet til Fødderne med Værk og Sting. Søvnløshed. Forsøgt Grødbag under Fødderne, hvorpaa fulgte en skrækkelig Værk.
22. Smerten mindre. Besøg af Maurits [Aarflot] og Johan [Spilkevig].
23. Angreben af Kulde i Ryggen. Gjort Forsøg med et Kornbag, hvilket havde god Virkning. Besøg af Rasmus Egsæt og faaet endeel Bøger at læse, neml. Islands Bualög. Illustreret Maanedsskrift, Payne's Miniatur-Almanak for 1851 og fl.
24. Bedre i Kroppen, men angreben i Halsen og Maven af en slem Optrykning.
Den 25. lidt bedre.
Den 26. bedre, dog meget usel af Ørhed og Magtløse.
27. Forsøgt en Spadseregang til Egsæt. Endnu meget ussel. Faaet 9 Expl. af Sdm. Grammatik.
29. Atter til Egsæt. Ubehagelige Fornemmelser udvendig paa Maven og Siderne, samt i Hænder og Fødder.
31. Til Ørstekirken. Leveret Expl. af den nye Grammatik til O. Liedal, A. Velle og L. Brunegoten. Endnu svag.
 
September
1. Taalelig Helbred, dog med enkelte Mindelser af Sygdommen. Ordnet adskillige Optegnelser. Paa Egsæt laant Nordisk Penning-Magazin 1848.
3. Ordnet en Plantesamling til Nils Brudevold. Endnu mange ubehagelige  Fornemmelser; Kritlen i Hænderne, især den venstre, og Tilstoppelse i det ene Øre.
6. Næsten ganske frisk. Ude paa en Fisketuur. Følgende Dag ved Voldskirken. Leveret Sdm. Gram. til Ole Reite og Torbjørn Aurstad.
9. Ordning af Papirer. Paa Egsæt  med laante  Bøger. Faaet Damp-Ruten for dette Aar.
11. Atter paa Egsæt. Læst endeel Levnetsbeskrivelser, Nat og Dag m. m. I denne Tid megen Læsning og lidet Arbeide.
14. Begyndt med Forberedelser til Reisen til Kristiania. Ved Ørstens Kirke; taget Afsked med adskillige Bekjendte. Følgende Dag beseet Aarflots Bogsamling. Begyndt med Indpakningen.
17. Paa Rødsæt hos Olsen for at vexle Penge til Reisen. Siden hos Rosenqvist og Johan Blichfeldt.
19. I Viig hos A. Velle, paa Mo hos Ole Rystene, og paa Velle hos Steinar. Afsked.
20. Paa Egsæt at aflevere laante Bøger. Skrevet et Brev til Paal Bakken angaaende en gammel Gjeld.
21. Alt færdigt til Afreisen. Aflagt og bortgivet endeel Klæder og deslige. Faaet igjen noget Tilgodehavende. Aftenen paa Egsæt at tage Afsked; faaet Frimanns Digte, Arnolds latinske Ordsprog, en Slump svenske Viser (hos Johan [Spilkevig]).
22. Afreist fra Ørsten til Herrøe med Jon [Aasen] og Syver [Steennæs]. Inde paa Steennæs. Oppe paa Leganger, afsendt Brevet til P. Bakken med Penge. Paa Herrøe talt med Hans Rovde. Handelsmand Olsen skulde med til Bergen. Vakkert Veir.
23. Afreist med Dampbaaden ("Prinds Gustav") fra Herrøe og kommen til Nærøhavn ved Furesund. Stormende Veir og noget taaget. Seet Staden (ikke stor Søgang), Selja, Hornelen (i en tynd Taage). Talt med Rektor Bugge.
24. Til Bergen. Noget bedre Veir. Seet: Vilnæs, Sognesjøen, Fensfjord, Kilstrømmen, Lygre, Kvalvaag, Alverstrømmen. Bekjendtskaber: Bugge, Olsen, Christie og fl. Logis hos Md. Barstad.
25. Dagen over i Bergen. Besøgt Provst Thoresen, Stud. Brune, Kjøbm. Olsen (Espenakken), Skrædder Togstad, hvor jeg fik høre om en gammel trykt Vise. Beseet Nygaardsbroen m. m. Ombord om Aftenen.
26. Til Stavanger med Dampbaaden ("Constitutionen"). Modvind, men ellers godt Veir. Seet: Kvarven, Sund, Bukken, Mosterhavn, Sletten (Havstykke med vild og nøgen Kyst), Haugesund (smuk By), Karmen (med vakkre Gaarde), Norem (med 5 Bauter), Agvaldsnæs, Storsund, Kobbervig, Skudesnæs og Aresnæs. Talt med H. Thoresen, Fru Berg og fl.
27. Til Flekkefjord. Stormende Modvind og megen Søgang paa Jædersjøen. Mestendeels udenskjærs. Seet Tungenæs, Hafsfjord, Tanang, Sole (vakkert), Horr, Ekerø, Soggendal, Flekkefjord. Forsømt Ekersund, Talt med Stud. Birch og fl.
28. Til Kristiansand. Bedre Veir, dog med Modvind og Søgang. For en stor Deel udenskjærs. Seet: Lister (vakkert), Kjørve, Vanse, Loshavn, Egvaag, Farsund, Lindesnæs, Kleven. Iland i Kristiansand, Logis hos Md. Martinsen; talt med Kjøbmand Torkildsen og Nilsen (Bekjendte).
29. Til Arendal. (Fra Kristiansand Kl. 12.) Godt Veir. Ruten for en Deel indenskjærs. Seet: Oxø, Lillesand, Grimstad, Hestnæs (Havn), Torungen, Arendal.
30. Til Fredriksværn. Mestendeels aaben Sø. Stygt Veir, stormende Modvind med Søgang og Regn. Seet: Lyngør, Haven, Risør (slem Sjø), Kragerø, Langesund, Brevig, Fulehuk, Brunlanæs (vakkert), Fredriksværn.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Lars Gunnarson Berg åtte halve Svinøya i Svolvær, og dreiv der ein handel som sonen heldt fram med.
- Eugene Sue: «Therese Dunoyer», Chra. 1842.
- Christian Bull (1793-1856), frå 1827 spr. i Vågan, 1849 prost.
- Ingebrigt Arntsen (1814-1900), lærar i Trondenes, klokkar i Bindal.
- Oekonom Thorsen] uvisst kven, kanskje Johan Thoresen, byråsjef i Finansdepartementet.
- Hugo F. B. Lous (1822-99), løytnant, seinare kommandørkaptein og tollkasserar i Bergen.
- Hans Ulrik Rist, frå Moskenes, handelsborgar i Tromsø 1825.
- Johan Koren Christie (1814-85), c. theol. 1842, adjunkt i Tromsø. I brev 17. juli 1851 melder J. K. C. at han har høve til å vera saman med I. Aa. om ettermiddagen.
- Nielsen] truleg Sivert Andreas Nielsen (1823-1904), frå Brønnøy, lærar, klokkar, postmeister, stm.
- Kvarme] truleg Nils J. Qvarme (f. kring 1815), urmakar i Skien, politisk agitator, (for Marcus Thrane).
- G. O. Hyltén-Cavallius og George Stephens: «Svenska folksagor och Äfventyr», D. 1, Sth. 1844-49.
- Finn Magnussen: «Eddalæren og dens Oprindelse», 1-4, Kbh. 1824-26.
- Johan E. Thaasen (1825-65), adjunkt, seinare universitetslektor.
- Ole G. Mork (sjå merknad til Br. nr. 148).
- Lars H. Bing: «Beskrivelse over Kongeriget Norge», Kbh. 1796.
- Moltkes Kalender] «Blade fra det kongelige Billedgalleri paa Christiansborg og den grevelige Moltkeske Samling», Kbh. 1851.
- «Den lystige Pratmager», Chra. 1822.
- [Magnús Ketilsson:] «Búa-Leog», Hrappsey 1775.
- «Illustreret Maanedsskrift», hf. 1-3, Kra. 1850-51.
- «Payne's Miniatur-Almanach» (jfr. 2077-78).
- O. Liedal] Olav Såmundson Digernes (sjå merknad til Br.nr. 33).
- L. Brunegoten] Lars Kolbeinson Standal (1789-1855), lærar, bonde på Brungot, Ørsta.
- «Nor­disk Penning-Magazin», Kbh. 1841-54.
- Nils Torkjellson Brudevoll (1804-82), bokbindar og bonde i Ørsta.
- Torbjørn Aurstad (1823-92), frå Austefjorden, kjøpte farsgarden 1845, s. å. gift med Hansine Rasmusdtr. Løfoll (1833-1905). Torbjørn var son til Magnus Jonson Skare (1788-1871), som 1. g. var gift 1815 med Ane Berte Aurstad (1786-1837), og 2. g. var gift 2. juli 1840 med Brite Ivarsdtr. Aasen, syster til I. Aa., og 3. g. var gift med enkja Olave Ullaland, frå Sundal.
- «Nat og Dag», 1-5, Kra. 1840-42.
- Paa Rødsæt hos Olsen] Olai Olsen (1813-89), kom til Volda oml. 1837 og kjøpte garden Rotset frå P. E. Skjelderup, dreiv handel til 1876.
- «Udvalg af Claus Frimanns Digte», ved J. S. Welhaven, Chra. 1851 (sjå Den norske Eenhed.).
- Daniel Arnoldus: «Sententiæ proverbiales», Hamburg 1651 (1020).
- svenske Viser] sjå Bøger tillagde.
- Hans Chr. Jakobson Rovde (1824-76), lærar og seinare klokkar i Vanylven.
- Jakob Olsen (1790-1858), handelsmann i Herøy, gift med dtr. til spr. J. P. Meldahl i Volda.
- Md. Barstad] Mette Catherine Barstad, enkje etter kjøpmann H. J. Barstad (Sjå merknad til Br. nr. 52).
- Nils Andreas Togstad, skreddar i Bergen 1823-70.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009