1852 oktober-desember

Oktober
1. Faaet Katalogen over Bergs Bogsamling. Regnskab for Kvartalet: Udg. 53-8. Laan og Forskud47-$. Bh. 42-12.
3. Færdig med Vedlæggene til Ordbogen.
4. Fyldinger til Vedlæggene. Fremdeles sygelig.
7. Færdig med Fyldingerne. Faaet Jensens Glosebog.
8. I Theatret: Mester og Lærling, af Hostrup.
9. Faaet Brev fra Maurits [Aarflot] med Penge fra O. Rystene. Med Unger paa Etterstad. Sygelig, urolig Søvn.
11. Fra Holmboe faaet hans nye Ordbog. Besøg hos ham.
12. Brev fra Bjørn Rist med en Afskrift af Tjuvevisen.
14. I Theatret: Medbeilerne af Sheridan.
16. Ordnet Optegnelser og indført de nye Ordsamlinger. Faaet Steens Ordsamling fra Senjen og Mandts fra Tellemarken.
18. Abonneret paa Tilskueren. Nylig angreben deri.
20. Brev fra Landstad. Indføring af Ordsamlingerne.
23. Faaet Dalins svenske Ordbog, 17 Hefter. Pontoppidans Glossar.
24. I det nye Theater: De to Ægtemænd og: Edukationsraaden.
25. Begyndt paa et Svar til Tilskueren.
28. Færdig med Svaret. Dermed hos Hr. Daa.
30. Faaet Folkekalenderen. Følg. Dag: Besøg af Daa.
31. I Theatret: Den Stumme i Portici.
 
November
1. Færdig med Indførelsen af de samlede Ord i Tillæggene.
3. Indført Steens og Mandts Ordsaml. i Vedlæggene.
5. Begyndt paa Dialektprøverne. Korrektur paa første Ark af Landstads Viser. Gjennemseet Manuskriptet.
8. Munchs Historie, 6. H. (2. B., 1. H.). Syg i Maven.
9. Meget syg, og ganske ufør til Arbeide.
11. Bedre, men svag og magtløs. Talt med Landstad.
13. Bedre. Brev fra Iver Mælsæt om et Pengelaan.
14. I Theatret: Romeo og Julie. Meget frisk.
17. Begyndt for Alvor paa Dialektprøverne. Botforder.
20. Vedholdt med taalelig god Fremgang.
23. Ordning af Materialet til Afhandling om en norsk Sprogform.
25. Besøg af Student Clausen (fra Drammen), talt om Dialekternes Skrivemaade. Stærk Kulde.
27. Ny Ordning af de norske Mindestykker. Tillæg.
30. Annsamt med Korrekturen paa Landstads Viser. Derfor liden Fremgang med Dialektprøverne. Ellers i den sidste Tid meget frisk og  temmelig fri for ubehagelige Fornemmelser. Faaet Dzwonkowskis "Illustrerede Kalender". Læst endeel af Macaulays Kritiker.
 
December
1. Vedholdt med Dialektprøverne. Hos Hartmann kjøbt Thaarups Magazin. Faaet Katalog over Udvigs Bøger.
3. Brev til Landstad om hans Fortale.
4. Hos Lange. Smaat med Prøverne.
7. Brev fra Landstad. Forandringer i Fortalen.
9. Hos Hartmann: Første Bind af Videnskabsselskabets Skrifter i det nittende Aarhundrede.
12. I Theatret: Livet i Skoven; Guldhornene (Melodrama), og Intrigerne. Meget fornøielig Aften. Ellers Ildebefindende.
14. Vedholdt med Prøverne. Besøg af Vinje.
15. Svagelig. Kjøbt Richters Rhetorik. Læst Grimms Afhandling om Kvindenavne af Blomster.
18. Færdig med Søndmør i Prøverne.
20. Munchs Historie, andet Hefte. Besøg af Munch.
22. Et Par Oversættelser til Prøverne af Landsmaalet. Faaet et Hefte af Landstads Viser.
24. Brev fra Odland i Bergen. Kjøbt Juletræet.
25. I Kirken: Bruun. Læst i Macaulays Kritiker, m. m. 28.
Brev til Landstad om Viserne. G-griller.
30. Skrevet Beretning til Kirkedepartementet. 31. Affærdiget og indleveret Beretningen. Faaet Diplom som Medlem af Videnskabs-Selskabet. Kjøbt: [The] Railway Anecdote Book. Faaet de to sidste Hefter af Folkevennen. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal
- Bergs Bogsamling] Auksjonskatalog over J. Chr. Bergs bøker, Chra. 1852.
- C. A. Holmboe: «Det norske Sprogs væsentligste Ordforraad», Chra. 1852 (235).
- Mandts Ord­samling] truleg etter Peter Mandt (1794-1860), frå Skafså, lensmann i Mo og Lårdal, bygdemålsdiktar. I. Aa. råka han 21. juli 1853 (sjå elles R. Berge: «Bygdedikting fraa Telemarki», bd. VI, Risør 1914).
- A. F. Dalin: «Ordbok öfver svenska språket», 1-2, Sth. 1850-53 (329).
- Svar] «Om det norske Sprog», i «Den norske Tilskuer» 1852, nr. 46 a og 47 a (3. og 11. nov.).
- «Norsk illustreret Kalender», Chra. 1853-55 (2074-76).
- Th. B. Macaulay: «Critical and Historical Essays», 1-5, Lpz. 1850 (som I. Aa. nytta til PL).
- Frederik Thaarup: «Magazin», 2 bd., Kbh. 1797-1803 (737-38).
- Heinrich Richter: «Lehrbuch der Rhetorik», Lpz. 1853 (1216).
- J. Grimm: «Über frauennamen aus blumen», Berlin 1852.
- Bruun] truleg Sven Brun.
- «The Railway Anecdote Book», Lond. u. å. (1443).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009