1853 april-juni

April
1. Indført "Stev" i Prøverne. Regnskab: Bh. 47-96. Fragang 53-72, hvoraf Udg. 30-64.
3. I det nye Theater: En ituslagen Kop, og Kongens Magt.
6. Begyndt paa de originale Stykker i Prøverne. Tilstede i et Møde i Folkeoplysnings- Selskabet.
9. Færdig med "Eit Innstig". Meget seent.
12. Seent med Arbeidet. Sygelig.
14. Hos Hr. Høgh og Hr. Berge for at gjennemgaae et Par Dialektprøver.
17. I det nye Theater: Hans og Trine, og Den reisende Student (Bucher).
18. Forhandlinger med Feilberg og Landmark om Trykning af Sprogprøverne. Færdig med Stykket Um Dikting. Angreben af Svaghed i Øinene.
20. Spadsering. Ufør til at læse med høire Øie.
23. Fremdeles ufør til Arbeide for Øiensvaghed.
24. I Theatret: Abekatten, En Nat i Roeskilde, og Rataplan (Jfr. Johannessen).
26. Stærkt angreben af Rosen. Talt med Schjølberg.
28. Korrektur paa første Ark af Sprogprøverne. Besøgt Asbjørnsen. Talt med Monrad. Faaet 4. Hefte af Munchs NorgesHistorie.
30. Fremdeles syg i Øinene og Hovedet. Forgjæves bedet Brandt at overtage Korrekturen paa Landstads Viser. Tredie Hefte færdigt.
 
Mai
1. Øiensvaghed og Krim. Megen Spadsering.
4. Megen Skrivning og Stræving uagtet Øiensvagheden.
7. Afkræftelse og Mathed.
9. Lidt bedre. Atter Korrektur paa Viserne.
11. Andet Ark af Sprogprøverne.
14. Bedre, dog ikke rigtig i Stand.
15. (Pintsedag). I Kirken: Arup.
16. I Theatret: Pariserdrengen, og En Søndag paa Amager.
17. Drevet omkring for at see paa Stadsen, som dog var forfærdelig liden. Modtaget Henrik og SusannaDaae, som kom med Dampen fra Søndmør.
19. Øiensvagheden værre end før.
21. Stærk Øiensvaghed og Udslag i Ansigtet. Megen Varme.
23. Anden Omskrivning af Fortalen til Prøverne. Bedre i Ansigtet. Talt med Susanna[Daae].
24. I Rotunden seet paa Lexas maleriske Reise og Slaget ved Leipzig. Brev fra Jon Vatne. Meget angreben paa Synet.
26. Styrtebad. Følgende Dag Ørestoppelse.
28. Noget bedre. Brev fra Ivar Mælsæt.
29. I Theatret: Feiltagelserne; og Emilies Hjertebanken. Meget fornøieligt.
31. Brev fra Aarflot om Tingvalget. Fremdeles svag paa Synet, men ellers frisk.
 
Juni
1. Skrevet meget paa Fortalen til Sprogprøverne. Faaet sidste Hefte af Langes Tidsskrift.
2. Søbad. Ingen mærkelig Virkning.
4. Afsked med Ludvig og Susanna[Daae], som reiste til Sandefjord.
7. Affærdiget Resten af Sprogprøverne. Søbad og megen Spadsering. Talt med Landstad.
9. Fjerde Omskrivning af Fortalen til Prøverne.
11. Meget svag i Øinene, men ellers ganske frisk. Styrtebad. Følg. Dage tidlig oppe for at spadsere.
14. Færdig med sidste Korrektur paa Fortalen til Prøverne. Kjøretuur til Suttungstein.
15. Talt med Mads Moene og fulgt ham i Slottet.
17. I Departementet og i Banken. Modtaget Stipendium for Halvaaret. Talt med Kaurin, Riddervold og fl.
20. Prøver af Landsmaalet færdige. Expl. til Departementet, Munch, Keyser, Moe, Asbjørnsen og fl. FølgendeDag averterede.
23. Femte Hefte af Munchs NorgesHistorie.
25. Samlinger af Ord at efterspørge.
27. Eftersyn af norske Ord hos Strøm og Hammer. Samling af Plantenavne. Besøg af Munch.
30. Afsendt Expl. af Prøverne til Videnskabsselskabet, Aarflot og Odland. Hindret fra at reise ved Korrekturen paa Landstads Viser. Øiensygdommen fremdeles vedvarende.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Sofus M. P. Høegh (1827-80), frå Hadsel, c. med. 1853, seinare lækjar ymse stader.
- Ole Bucher (1828-95), sksp. ved Kra. Norske Teater.
- Jfr. Johannessen] Karen Lucie J. (1833-1902), sksp. ved Kra. Teater, gift med sksp. Nicolai Wolf (1824-75).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009