1854 januar-mars

Januar
1. Læst Folkekalenderen m.m. Eftersyn af B. 133-30.
2. Indleveret Aarsberetningen til Kirkedepartementet. Kjøbt P. Syvs Ordsprog.
5. Ildebefindende. Forhen Søvnløshed.
7. Kjøbt Didriks Saga. Faaet Fribillet til det norske Theater. Syg i Maven.
12. Skrevet noget paa Stykket: Dikt og Sanning.
14. Besøg af Kapt. Klingenberg, angaaendeet Efterspil til Theatret.
15. Norske Theater: Arbeiderpigen, og Under Laas og Lukke.
16. Atter syg i Maven. Ordning  af ordsproglige Talemaader m. m. Ludvig [Daae] tilbagekommen.
19. I Sparebanken med Kontrabog. Intet Indskud.
21. Syg i Halsen. Ventet forgjæves paa Aarflot. Kostet Indbinding paa 28 Bøger (Diplomatarium, Langes Tidsskrift, Norske Æventyr &c.).
22. I det norske Theater: Skuespillerinden; og Min Elskedes Portræt (Døvle). Stærkt angreben af Forkjølelse.
23. Modtaget Aarflot og Grønningsæter Skrevet Efterspillet "I Marknaden".
24. Gaaet omkring med Aarflot &c. Brev fra Jon Aasen.
25. En fuldkommen søvnløs Nat, med Bruusning og Kvalme for Brystet. Med Grønningsæterhos Thormodsæter.
27. Holbergs Mindefest. Forgjæves søgt at komme i Theatret.
28. En Prøve i det norske Theater.
29. I Theatret: Rataplan; Berthas Klaveer; og Abekatten.
31. Atter syg i Maven. Gjennemgaaelse af P. Syvs Ordsprog. Med Aarflot hos Halling.
 
Februar
1. Gjennemgaaet en ny Samling af Lindemanns Melodier.
2. Fortsat Gjennemsyn af Syvs Ordsprog.
4. Lang Prøve i det norske Theater.
5. I Theatret: Erasmus Montanus, og Kunstnerliv.
6. I det norske Theater for at see Efterspillet. Stort Huus. [Stort Publikum.]
8. Tilstede ved Storthingets Aabning. Marked; seet paa en Kameel m. m. Aftenen i det norske Theater at see Efterspillet. Tillæg til Ordsprogene.
11. Omskrivning af "Dikt og Sanning". Atter i det norske Theater.
12. I Theatret: Kongens Læge, og Emilies Hjertebanken. Meget fornøieligt. Spadsering paa Isen.
15. Begyndt paa en Afhandling om Norske Folkenavne (til Folkevennen).
18. I flere Dage sygelig for Brystet.
20. Fortsat med Afh. om Folkenavne. G-griller og Ildebefindende.
22. Reenskrivning af Afhandlingen.
25. Leveret Begyndelsen til Trykkeriet.
26. I det norske Theater: Henrik og Pernille; og Den hemmelige Lidenskab.
27. Møde paa Nissens Skole for Folkeoplysnings-Selskabet.
28. Næsten færdig med Stykket om Norske Folkenavne.
 
Marts
1. Sluttet Afhandlingen. Gjennemgaaet de færøiske Ordsprog.
4. Samling af Eenstavelses Verber og Adjektiver.
7. I Theatret: Talismanen. Meget fornøieligt.
8. Paa Koncert i Logen med Aarflot og fl. Følg. Dag: Ildebefindende, Forstyrrelse i Hovedet.
10. I det norske Theater: Egensindighed, og [Hr.] Grylle.
12. I Theatret: Veien til Ødelæggelse.
13. Tillæg til Gaaderne. Syg i Maven.
16. I Theatret: Amors Geniestreger, og Aprilsnarrene. Syg for Brystet. Begyndt: Grundtanker til en Afhandling om en norsk Sprogform.
18. Syg for Brystet, Tagger og Øiensvaghed. Brev fra Rødsæt og Schjølberg; forhen fra J. Blichfeldt. Hjulpet Bjørnson med et Stykke i Dialekt.
21. Færdig med "Grundtanker". Besøg af Heyerdal, og faaet en guldbrandsdalsk Ordsamling. Endnu syg for Brystet.
23. Friskere. Materiale til en Læsebog i GammelNorsk.
26. I det norske Theater: Prinds Arthur, og [Hr.] Grylle.
27. Eftersyn af gamle Skrifter. Friskere. G.-griller.
30. Abonnentlisten i Fornmanna Sögur gjennemseet.
31. Sidste Omskrivning af Dikt og Sanning.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Erik Andersen Thormodsæter (1819-1906), frå Finnås, lærar på Waisenhuset i Kra., c. th. 1861, seinare prest.
- Hjulpet Bjørnson] sjå merknad til Br. nr. 179.
- «Fornmanna Søgur», 1-12, Kbh. 1825-35.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009