1855 april-juni

April
1. Færdig med tredie Afsnit i Ordsprogene (Side 39) Regnskab: Bh 99-56. Fragang 57-4. (Petersen38.)
2. Sygelighed og Søvnløshed.
4. Færdig med fjerde Afsnit. Korrektur paa Ervingen.
6. Besøg af Europæus. Læst i Grimms Mythologie.
8. (Paaskedag). I Kirken: Brun
11. Norske Theater: Han er af god Familie. Før et Besøg hos Ueland. Ildebefindende.
12. Læseprøve paa Ervingen. Sygelig.
14. Endnu svagelig. Prøver i Theatret.
16. Udretninger hos Døvle, Roggen og Sperati. Ervingen trykt. [Ervingen færdig fra Trykkeriet. Siden Prøve i det norskeTheater.] Stambogsblad til Md. Hundevadt.
[17. Færdig med femte Afsnit i Ordsprogene (Side 70). Atter Prøve.]
18. Norske Theater: Ministerkrisen, Den reisende Student. Før: Prøve i Theatret. Frisk. Færdig med femte Afsnit.
20. NorskeTheater: Han er af god Familie. Sjette Afsnit. Besøg af Hr. [Fuldmægtig] Nielsen med Optegnelser fra Nummedal.
22. I Theatret: En Lænke.
24. Færdig med syvende Afsnit i Ordspr. (Side 103). Prøve [paa Ervingen, ligesom forrige Dag.]
26. Couriers Ankomst. Laant Camstrups Trifolium.
28. Færdig med ottende Afsnit (121). Generalprøve [paa Ervingen.]
29. Ervingen gaaet i det norske Theater. Ingen Ulyd. [Klap ved enkelte Sange og ved Slutningen.]
30. Mange Besøg. [Kopist Nielsen og flere.] I den sidste Halvdeel af Maaneden meget frisk. 
 
Mai
1. Begyndt niende Afsnit i Ordsprogene.
2. Norske Theater: Den graa Paletot; og Ervingen.
5. Færdig med niende Afsnit. Læst endeel Kritiker.
[6. Læst Kritiken over Ervingen.]
8. Brev fra Clausen. KjøbtWebers Volkskalender m. m.
10. Ildebefindende. Forrige DagNorskeTheater: Fruehaderen; Nei; og Ja.
12. Færdig med tiende Afsnit (S. 164).
13. I Theatret: En Aften paa Giske; Bertas Klaveer; Tordenskjold
15. Kontingent til Folkeoplysningsselskabet.
17. Været med i Følget til Krogsstøtten. Ellers hjemme.
19. Færdig med 11. Afsnit [Side 185]. Tredie Hefte af Norsk Tidsskrift.
20. I Theatret: Don Cæsar de Bazan. Søvnløshed.
22. Gjennemseet en Deel af Grimms Ordbog.
25. Færdig med 12. Afdeling i Ordspr. ([Side] 210). Meget varmt.
28. (2. Pintsedag). I det katholske Kapel.
29. Norske Theater: Den unge Gudmoder; Den reisendeStudent.
31. Færdig med et nyt Gjennemsyn af Navneregisteret. I den sidste Tid frisk. 
 
Juni
1 Afleveret Navneregisteret. Færdig med 13. Afsnit [Side 219].
3. Klingenberg, Fyrværkerie.
5. Færdig med 14. Afsnit [Side 226].
7. Færdig med 15. Afsnit (Side 239). Første Søbad.
9. Ordning af Mundheld. FølgendeDagBesøg af Johannes Belsem. [At erindre et Riim fra ham i Fædrelandets Ven for ifjor.]
11. Klingenberg, seet en Elefant og en Boa. Syg i Maven. Følgende Dag paa Prof. Enslens Malerie-Udstilling.
14. Færdig med Ordningen af Talemaader.
16. Tillæg til Ordsprogene. Talt med O. Sommer.
19. Brev fra Aarflot. 7. Hefte af MunchsNorges Historie. Aftenen paa Klingenberg, Hinné. Sygelig i Maven.
20. Forberedelse til en Reise til Nummedal. Brev til Aarflot.
21. Afreist til Valløe &c.Sygelig. Selskab med Unger.
22. Kommen til Langesund (Kl. 7), Skien (11) og Fjærestrand. Sammen med Aslaksen og Larsen. Hvilet Ombord.
23. Kommen til Hitterdal, gaaet i Selskab med Kirkesanger Knudsen til Bamble (1), kjørt til Tinnos (2 M.). Talt med Krag. Regn.
24. Veirfast i Tinnos. Sygelig.
25. Fra Tinnos til Ørnæs (3 1/2). Gaaet til Dale (1).
26. Gaaet fra Dale til Rjukandfossen, og tilbage. Godt Veir og herlige Udsigter. Gaustòd, Vaa, Maristigen.
27. Tilbage til Ørnæs, i Baad til Tinn (1), siden til Maareim.
28. Hos Kirkesanger Knudsen og [Eftermiddagen hos] Præsten Sigholt.
29. Forberedelse til Reisen til Nummedal.
30. Ridende fra Maareim til Gunnleiksrud (2), siden gaaet over Fjeldet til Imingann. Meget varmt. Tessingdalen, Gavlen, Olmaasa, Uvdal. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Jacob Grimm: «Deutsche Mythologie», Göttingen 1835 (3. utg. 1854).
- Bernhard Roggen (1825-67), litterat, lærar ved Blindeinstituttet.
- Benedicte Jochumine Hundevadt (1829-83), sjå merknad til Br. nr. 182.
- Couriers Ankomst] skipa som laga råk i isen (Mbl. 22. april).
- Ole Camstrup: «Trifolium metricum», Kbh. 1739, inneheld s. 74 ff. eit «Gratulations Omqvæe» frå 1729, på bygdemål (som I. Aa. har skrive av).
- «Weber's Volks-Kalender», Lpz. 1852-54 (2089-90).
- J. Belsheim: «Tenisgut'n (Paa Valdersmaal')», i «Fædrelandets Ven», 1854, nr. 5.
- Carl Georg Enslen (1792-1866), tysk målar og litograf, var 1853-57 i Skandinavia.
- Hinne] engelske artistar. Charles Hinne var med i eit rideprogram, «Grand Hippodrome», saman med mange andre. På programmet var 6 «Væddeløb mellem norske Bondeheste». Adelaide Duckrow (f. Hinné) og mannen, Andrew Duckrow synte òg fram ridekunster.
- Aslaksen] truleg Eigil Aslaksen (f. 1817), frå Kviteseid, lærar og klokkar i Lårdal.
- Larsen] uvisst kven, kanskje lensmann Jens Larsen i Solum.
- Kirkesanger Knudsen] Ole Knudsen (1823-1914), lærar og klokkar i Tinn.
- Krag] truleg den førnemnde Peter R. Krag, som bygde mange vegar i Telemark.
- Martin Adolf Sigholt (1810-76), 1849-58 spr. i Tinn, prost.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009