1856 januar-mars

Januar
1.Hjemme. Senere efterseet Aarets Optegnelser. Regnskab: Beh. 30-$. (Tilgh. 150). Udg. i Kvart. 49-100.
3. Udkast til en Aarsberetning. Inde hos Lange.
5. Indleveret Aarsberetningen.
6. I Theatret: En Spurv i Tranedands.
8. Faaet Sundts Bog om Giftermaal. Læst en Deel af Petersens Bidrag til Litteraturhistorien. Følgende Dag i Banken at modtage Aarspenge.
10. Færdig med Dagbøgerne. Besøg hos Sundt.
11. Gjennemsyn af Landstads Oversættelse af Psalmer. En Stund i det norske Theater (Pariserdrengen). Svær Kulde.
12. Besøg af Wexels. Siden af Broch. Sluttet Ordsamlingen for 1855.
13. I Theatret: Figaros Bryllup.
15. Begyndt paa Optegnelser til den synonymiske Ordning af Substantiverne. FølgendeDaghos Lange og i Sparebanken.
17. Korrektur paa første Ark af Ordsprogene.
20. I Slotskapellet: Brun. I det norske Theater: Lykke i Ulykke; og Pariserdrengen. Faaet Auberts Beiträge zur lateinischen Grammatik.
22. Stærk betagen af Svimmel og Nervesvaghed.
25. Kjøbt: Norge i Tegninger (10 dl). Korrektur af 3. Ark.
27. I Theatret: En Brud ved Erobring; og Intrigerne.
28. Hos Daa med et Avisstykke (Om Udtalen af skj.), trykt følgende Dag.
29. Korrektur paa 4. Ark af Norske Ordsprog.
31. Faaet 2. Hefte [af] Munchs Maanedsskrift. Oftere plaget af Verten om Pengelaan.
 
Februar
1.Vedholdt med Optegnelser til Ordning af Substantiverne.
3. I Theatret: Guldbrandsdølerne; og Den Tredie.
5. Paa Generalforsamlingen i Folkeoplysningsselskabet.
7. Gjennemsyn af Asbjørnsens Myrebog.
9. Ilt Mod. Syvende Ark af Ordspr.
11. I Repræsentantskabet, Valg paa Direktion.
13. I det norske Theater: Jeppe [paa Bierget].
14. Færdig med Optegnelsen af Ordbogen. Ottende Ark af Ordspr.
17. I Theatret: Væringerne.
18. Aftenen hos fru Daae, med Døvle, Kapt. Klingenberg og fl. Megen Kulde. Ondt i Halsen.
20. Færdig med Optegnelsen af Tillæggene til Ordbogen. Besøg hos Tormodsæter. Ondt i Halsen og Øinene.
22. Nærmere Ordning af Optegnelserne.
24. Norske Theater: Skomageren og Grevinden.
26. Nyt Hefte (4,3) af Munchs Maanedsskrift.
29. Annsamt med Ordsprogene. Faaet 10 Ark reentrykte.
 
Marts
1. Til Werner Forskud for Trykning 30 dl.
2. Besøg hos Andersen i Vognmandsgaden. Aftenen i Theatret med Thea: Væringerne.
3. Aftenen hos P. Hansen med Autenrieth og fl.
6. Stor Annsemd med Ordsprogene. Stambogsblad til HansineMenne. Korrektur paa 14. Ark.
8. Gjennemgaaet Resten af Manuskriptet til Ordsprogene for at affærdige det til Trykning.
10. Besøg af Monrad, talt om Gjennemsyn af Berlins Naturlære.
11. Nyt Manuskript fra Asbjørnsen at gjennemsee.
13. Faaet Regning fra Feilberg og Landmark med 78-106.
14. I Norske Theater med Thea: Fruehaderen; og Pariserdrengen.
17. Affærdiget Resten af Ordsprogene.
19. Sluttet første Udkast til Fortalen til Ordsprogene.
22. (Paaskeaften). Andet Udkast til Fortalen.
24. I Slotskapellet: Rode.
25. Begyndt Reenskrivning af Fortalen. Middag hos Andersen.
27. I Theatret: Poiriers Svigersøn. Gaaet længe ude for at undgaae et Bryllupslag hjemme i Gaarden.
29. Nyt Hefte (3) af Munchs Maanedsskrift.
31. Næsten færdig med Fortalen til Ordsprogene.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- N. M. Petersen: «Bidrag til den danske Literaturs Historie», 1-5, Kbh. 1853 -60.
- L. C. M. Aubert: «Beiträge zur Lateinischen Grammatik», Chra. 1856 (524).
- «Norge, fremstillet i Tegninger», utg. av Chr. Tønsberg, 2. utg., Chra. 1855.
- P. Chr. Asbjørnsen: «Om Myrdyrkning», Chra. 1856 (1713).
- Fru Daae] Elise Benedicte Daae (1789-1875), enkje etter presten Ludvig Daae, styrarinne av Vaterlands asyl.
- Thea] ei gjente som I. Aa. kjende (sjå Br. nr. 200).
- Albert Autenrieth (1813-73), frå Stuttgart, språklærar, 1839-68 busett i Noreg, m. a. lærar ved Krigsskulen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009