1856 april-juni

April
Færdig med Fortalen. Forelæst for Asbjørnsen og Hansen. Eftersyn af Regnskaber: Bh. 151-80. Tilgang i Kv. 259-34. Fragang 107-74, deraf Trykkerløn og Forskud.
3. Brev fra J. Rødsæt. Gjort nogle Vedtegnelser til Berlins  Naturlære. Sygelig. Faaet Slutningsheftet af den gammelsvenske Bibel.
4. Brev fra Ludvig [Daae] paa Solnor. Rettelser i Fortalen.
7. Afleveret Fortalen til Ordspr. Nogle Anmærkninger til Asbjørnsens Bog. Begyndt Brev til Landstad.
10. Tale [!] med Schübeler om en Havebog. Fixe Ideer.
11. I det norske Theater: Kjærlighed uden Strømper; og Hvem er den rette.
12. Korrektur paa Fortalen. Forskud til Werner (50).
14. Ved Mayers optiske Forestilling i Logen.
15. Stort Brev til Landstad om hans Oversættelseaf Luthers Psalmer. Stambogsblad til O. Sommer.
17. Brev til Ludvig Daae. Korrektur.
18. (Bededag). I Kirken: Arup.
19. Optegnelser. Aftenen paa Mayers Forestilling.
21. Begyndt Reenskrivning af Substantivernes Ordning.
24. Vedholdt med Ordningen af Subst. Ellers begyndt paa Vedtegnelser til Berlins Naturlære.
27. I Ullevols nye Kirke: Jensen. Aftenen med Thea paa Mayers optiske Forestilling.
30. Vedholdt med Ordning af Substantiver. Kants Bog om Sindets Kraft o. s. v. (Indeholder ingen Ting.) 
 
Mai
1. Hos Østgaard sammen med Unger, Knudsen, Bassøe og fl.
3. Læst Hammershaimbs færøiske Grammatik. Afgjort med Werner Resten af Trykkerløn, 40 dl, 2 s (forhen 80 dl).
5. Sendt med Asbjørnsen til Tydskland (Grimm og Möbius): 2 Expl. af Ordsprogene. Asbjørnsenreist følgende Dag.
7. Hos Keyser og P. Hansen med Expl. af Ordspr.
8. Norske Ordsprog averterede. Aftenen hos Munch.
10. Vedholdt Ordning af Subst. Ude med enkelte Ex. af Ordspr.
12. Hos Andersen i Vognmandsgaden.
13. Hos Holmboe. Atter Anm. til Berlins Naturlære.
15. Paa Bibliotheket laant: Kembles Afhandling om Navne og nogle Hefter af Kuhns Tidsskrift.
16. Klingenberg: Timtam og Milner.
17. Med i Følget til Krogsstøtten o.s.v.
18. I Kirken: Gislesen viet til Bisp.
19. Nyt Hefte af Munchs Historie (4).
22. Vedholdt Ordning af Subst. Dampbaadsplakat.
25. Nyt Hefte af Munchs Maanedsskrift (4). Betalt Contingent til Folkeoplysningsselskabet.
27. Seet Lexas Panorama. Faaet tilsendt: Et Frierie i Hardanger (fra Hr. Krohn). Siden: Schübelers Havebog.
29. Paa Bibliotheket laant 3 Bind af Budstikken. Atter Anm. til Berlins Naturlære. Fixe Ideer (G-griller).
30. Ved Hagens Afskedsforestilling i det norske Theater (Supplikanten; Et Reiseæventyr m.m.).
 
Juni
1. Seet paa en Procession til Palæet. Siden hos Søgaard.
2. Paa Klingenberg: Arr-Sam.
4. Afsendt et Ex. af Ordsprogene til Videnskabs-Selskabeti Trondhjem.
5. Færdig med Reenskrivningen af Substantivernes Ordning.
7. Seet paa Studenternes Afreise til Stockholm. Gjennemseet Juels Bog: En god Bonde.
10. Paa Bibliotheket laant Gunneri Flora norvegica.
11. Klingenberg: Arr-Sam, og Jfr. Schott.
13. Tilbage med Flora. Brev fra Karolus [Velle)] I Theatret: Abekatten; og Slægtningerne (Brun fra Bergen).
14. Flittig med Vedtegnelser til Berlins Bog.
17. Færdig med Berlins Naturlære. I Banken modtaget Pengene for iværende Halvaar. Faaet den første Deel af Keysers norske Kirke-Historie.
19. Nyt Hefte af Munchs Maanedsskrift.
21. Nye Klæder til en paatænkt Reise.
22. I Valhalla (Søskenderne Beyerböck).
23. Forberedelser til en Reise til Østerdalen og Trondhjem.
24. Afreist fra Kristiania mod Aftenen (Kl. 5) med Dampvogn til Kløften (3). Derfra gaaet til Langbakke (7/8). Mange Reisende og megen Uro paa Skifterne.
25. Gaaet fra Langbakke til Raaholt (1 1/2); kjørt til Oos (1 1/4), gaaet til Sundby (3/4) og kjørt til Kongsvinger (1 1/4). Herberge hos Skullerud. Seent fremkommen og sygelig. Mange Folk paa Skifterne. Varmt.
26. Hvilet paa Kongsvinger. Besøg hos Petersen. Talt med [General] Rustad. Seet paa Fæstningen, den nye Bro o.s.v.
27. Fra Kongsvinger kjørt til Gjølstad (7/8); siden gaaet til Nor (1) og til Voll i Grue (1). LandhandlerSkøien.
28. Fra Grue kjørt til Austad (1 1/4), Melby (3/4) og Øvreby (1 5/8). Gjennem Soløer er meget fladt. Mellem Melby og Øvreby er Haslemoen, hvor Veien gaaer næsten en Miil i lige Linie og ganske fladt.
29. Hvilet paa Øvreby. Hyggelige Folk.
30. Fra Øvreby kjørt til Bækkevold, el. Grundset Marked (2 1/8). Siden gaaet til Grundset (1/2) og Bjørnstad (1 5/8). Efter senere Regnskab for Kvartalet, var Bh. 138-22. Tilgang 301-80. Fragang 163-58 (hvoraf til Werner 90-$, og Forskud til Petersen 41-$). 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Mayer] i programmet heiter det: «Professor Mayer fra Wien giver - - en stor optisk-fysikalsk Forestilling paa Kunstens og Videnskabens Omraade», med «Hydro-Oxygen Gasbelysning». Han viser m. a. ymse tablå og «Fantasmagoriske Marmorstatuer». Programmet 19. april er ei «geologisk-geognostisk» framsyning frå urverda (i 40 tablå).
- I. Kant: «Om Sindets Kraft», Kbh. 1856 (1198).
- Bassøe] truleg Peter Frederik Bassøe (1804-89), spr. i Råde, prost.
- John M. Kemble: «On the Names, Surnames and Nicknames of the Anglosaxons», London 1846.
- Knud Gislesen (1801-60), seminarstyrar, prest og frå 1855 biskop i Troms.
- Lexas Panorama] såkalla «stereoskopbilete» av ymse situasjonar og stader.
- [Ole Utne:] «Et Frierie i Hardanger», Bergen 1857 (1365), på hardingmål.
- Peter Munch Søgaard (1815-81), frå Vågå, c. jur. 1843, departementsmann, litterat.
- Arr-Sam] ein artist som seinare var på Tivoli.
- Søskenderne Beyerbøck] i «Walhalla» heldt I., G., Eduard, Leopold og Therese Beyerbøck konsert (violin, valdhorn, song m. m.).
- Hans Rustad (1786-1863), frå yinger, general, budde på Roverud.
- Øvreby] bygdeuttalen er Øverby. I. Aa. var truleg hjå Olav Lundeby (sjå dagbok, 22.7.1859).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009