1856 juli-september

Juli
1.Fra Bjørnstad gaaet til Sorkenæs (1 1/8) og Ophuus (1 3/4). Koldt Veir, stærk Nordenvind og forfærdeligt Sandfog paa Veien.
2. Fra Ophuus gaaet til Mykleby (1 3/4) og Vestgaard (1).
3. Fulgt med Student Trønnæs til Gaarden Trønnæs.
4. Hvilet paa Trønnæs. Fornøieligt Ophold.
5 . Fra Trønnæs gaaet over Mora til Aakre (2 3/8). Noget varmt og meget tørt. Vakre Udsigter.
6. Gaaet fra Aakre til Høie (1 7/8), derfra kjørt til Engen (3 Miil).
7. Fra Engen gaaet til Neby ( 1 1/2). Regn, Tordenveir.
8. Hvilet paa Neby. Fornøieligt Ophold hos Tangen. Endeel Ord fra Skolelærer Madsen.
9. Fra Neby gaaet til Lundsæter (1 1/2 kort), siden kjørt til Støden (2 el. 2 3/4). Koldt og vaadt.
10. Fra Støden gaaet til Erikshaug (3/4) og standset hos Kirkesanger Reitan. Vakkert i Kviknebygden.
11. Gaaet til Mo (l/4) og Næverdal (1 1/2). Optegnelser.
12. Fra Næverdal gaaet over Holtet til Garlid (2 1/4) og Hov (3/4); siden kjørt til Soknæs (1). Stolte Udsigter fra Holtet. Regn om Kvelden.
13. Kjørt fra Soknæs til Vollan (7/8), Leer (1 1/8) og Melhuus (7/8). Skrangl. Skydset af en fiin og fager Amazone fra Vollan til Leer.
14. Kjørt fra Melhus [!] til Ust (3/4) og Trondhjem (1 1/4). Tungt Føre; tildeels Regn. Herberge hos O. Sommer.
15. Talt med Mosling, Pleym og fl. Aftenen hos Udbye.
16. Med Udbye, Vangen og fl. i Ila. Optegnelser.
17. Læst Nyerups Morskabslæsning. Aftenen hos Vangen.
18. Forberedelse til en Reise til Indherred.
19. Reist med Dampbaad til Steinkjer. Regnveir. Wimpelmann.
20. Talt med Ørstad. Beseet Omegnen ved Steinkjer. Steenringen ved Egge fandtes at være 35, 50, 52 og 35 Skridt i Længde.
21. Kjørt fra Steinkjer til Berg i Stod (1) og Utgard (3/4). Wimpelmanns Heste vare mageløst elendige.
22. Fra Utgard med Baadskyds til Oldernæs (2 1/2). Derfra gaaet til Krogsgard ved Snosens Kirke (1). Inde paa Finsaas. Talt med B. Muus, Klingenberg og fl.
23. Paa Forberg hos Bykset.
24. Rolig paa Krogsgard.
25. Hos Lensmand Vorum paa Gran.
26. Afreist fra Krogsgard (Snosen). Tilbaads fra Sjem til Hamar (1 1/2), siden med Hest til Ryg i Kvam (3/4). Stærk Regn.
27. Fra Ryg kjørt til Kvam (1). Inde i Kvams Kirke: Rolland. Siden reist over til Klingan og Utgard (1/4) og derfra gaaet til Steinkjer (1 3/4). Regnveir.
28. Fra Steinkjer gaaet til Svepstad (3/4) og standset der.
29. Hvilet paa Svepstad. Sammen med Skolelærer Hofstad.
30. og 31. Paa samme Sted. Uveir. Noget sygelig. Ellers samlet mange Oplysninger og havt et fornøieligt Ophold.
 
August
1. Fra Svepstad gaaet til Røske (3/4) og Holme (1). Præsten Erlandsen var ikke hjemme.
2. Tilfods fra Holme til Værdalsøren (1/4), Tynæs (1) og Hove (1). Fra Værdalsøren gjort en Udflugt til Stiklestad (1/4) og tilbage. Paa St. Olafs Støtte staaer skrevet, at "Oluf Haraldsen" ... "faldt her i Slaget mod en misfornøiet Almue, den 29. Juni 1033, 35 Aar gammel". Forresten intet udrettet i Værdalen. Skolelærer Ryg var ikke hjemme.
3. Gaaet fra Hove til Hamar (1), Vordal (1/2), Forbord (1) og Sandferhuus (1). Godt Veir.
4. En Udflugt op i Landet. Med Skyds til Hegre (1). Inde hos Frick og længe hos Bjørgum. Talt med Vaage. Seent om Kvelden tilbage til Sandferhuus tilfods.
5. Gaaet fra Sandferhuus til Haugan (1 1/2) og Trondhjem (1 3/8). Fremkommen Kl. 5, træt og kjed, men meget frisk. Inde hos Vangen.
6. Brev fra Reitan. Inde hos Jørstad. Optegnelser.
7. til 9. Register over alle de samlede Ord.
10. I Domkirken: T. Angell. Siden hos Udbye.
11. og 12. Deels Skrivning, deels Besøg. Schlenkets Kafee.
13. Hos Tellefsen. Siden paa VidenskabsselskabetsBibliothek, faaet laant Hammers utrykte Beskrivelse over Hadeland.
14. Tilbage med Beskrivelsen. Talt med Storm.
15. Inde hos KjøbmandDahl. Talt med E. Sommer.
17. I Frue Kirke: Kand. [ope rom]. Inde hos KjøbmandLie, at læse et Dokument. Siden med Udbye hos Jensen i Steenberget. Tilsidst hos Jørstad; faaet Rachløvs Beskrivelse over Stjørdalen (Manuskript).
18. Færdig til Afreisen. Aftenen atter hos Jørstad, sammen med Vangen, Moksnæs og fl.
19. Afreist fra Trondhjem. Gaaet til Melhuus (2), Leer (7/8) og Vollan (1 1/8). Om Morgenen Regn, siden godt Veir men koldt.
20. Fra Vollan gaaet til Soknæs (7/8), Hov (1), Garlid (3/4) og Berkaak (1 1/8). Regnskurer.
21. Fra Berkaak gaaet til Stuen (2) og Aune (1 l/4). Koldt Veir. Paa Berkaak talt med Skriveren (Richter?). I Midten af Opdal staar den 11. Miilestolpe fra Trondhjem. Særdeles Leilighed til flad Vei nordefter, næsten til Garlid, men især til Egnen ved Sundset.
22. Fra Aune gaaet til Drivstuen (2) og Kongsvold (1 3/8, ikke 5/8). Koldt men vakkert Veir. Den nye Vei i Drivdalen er et ypperligt Arbeide. Paa et Berg i Midten er indhugget med store Bogstaver: "Bygget 1852". Naturen viser sig stoltere fra denne Vei.
23. Fra Kongsvold gaaet til Hjerkinn (7/8), Fokstuen (1 7/8 og Domaas (7/8). Meget koldt om Morgenen. Herlige Udsigter: Snjohetta, Rundarne &c. Mødt Habel.
24. Fra Domaas kjørt til Toftemoen (1), til Brendhaug (1), Laurgaard (1 1/8) og Soljem (1 1/2). Paa Laurgaard talt med Reumert. Vakre Veistykker.
25. Fra Soljem kjørt til Vig (1 3/4), Gryting (1 1/2) og Elstad (1 3/4). Godt Veir. Mange Reisende, deriblandt Student Wisløff.
26. Fra Elstad med Dampbaad til Baadstød; derfra med Leievogn til Litlehamar. Regn og koldt. Seent fremkommen. Et yderst daarligt Ophold i Hammers Hotel.
27. Fra Litlehamar med "Skibladner" til Eidsvoll, og derfra med Dampvogn til Kristiania. Godt Veir, men noget koldt.
28. Tilrettesætning efter Reisen. Inde hos Unger og fl. Modtaget Brev fra Ludvig Daae (af 18. Juni). Faaet: "Danske Minder" fra SvendGrundtvig, Asbjørnsens Myrebog, Sidste Hefte af Konversations Lexikon, Nogle No. af Nyhedsbladet m.m.
30. Faaet Catalogus librorum islandicorum &c. fra Möbius. Islandsk Katekismus. Bohns engelske Ordsprog ( 1 dl, 30).
31. I den nye katholske Kirke; Lichtlé. Aftenen paa Klingenberg: Gauthiers Beriderselskab.
 
September
1. Læsning og Optegnelser. Nyt Hefte af Munchs Historie og hans Maanedsskrift (1,6).
2. Seet Kamera obscura. Kjøbt Sangerfesten paaFredrikshald (24).
4. Ny Ordning af de stærke Verber. Kjøbt Nyerups alm. Morskabslæsning (84 s.) og Vigoleis (12).
6. Faaet Knudsens norske Sproglære.
7. Norske Theater: Ikke jaloux, og Paa gale Veie.
9. Skrevet Register over stærke Verber.
11. Brev til Ludvig Daae. Faaer Fribillet fra det norske Theater. Faaet: Studentertoget til Upsala, af Hansen.
12. Klingenberg: Gauthiers Selskab. Morsomt.
13. Færdig med Registrene over stærke Verber.
14. Norske Theater: Tredie Bog[s første Kapitel], og Guldkorset.
16. Faaet det andet Hefte af Egilsons Ordbog . Sidste Hefte af den norske Folkeskole . Kjøbt Egils Saga (80 s.).
17. Brev fra Nils Juel paa Holsnøy.
18. Faaet to Aargange af det isl. Bokmentafelags Skrifter, nemlig: Skirnir for 1855 og 56; Tidindi um stjórnarmálefni (I, II); Skyrslur um landshagi (I, II); Safn til sögu Islands (I, II, III); Biskupasögur (I) og Landafrædi. Alt 3 dl. Besøg af Svein Nilsen fra Namsen.
20. Register over de naturhistoriske Navne.
21. Paa Klingenberg med Nilsen.
22. Nyt Hefte af Munchs Maanedsskrift (2, 1).
23. Nyt Register over Plantenavne.
27. Færdig dermed. Ildebefindende. Faaet et Brev fra Sven Grundtvig, skrevet i Mai Maaned.
28. I detnorske Theater: En Hovmester søges; og Rataplan.
30. I Theatret: Den sidste Nat; og En Evadatter. Efter Regnskab for Kvartalet var Bh. 63-12. Fragang i Kvartalet75-10; deraf paa Reisen i Juli 17-20, og i August 17-111. Forhen i Juni 6-82, altsaa hele Reisen tilsammen 41-93. Stor Besparelse ved Fodreise, ialt 57 Mile, hvoraf til Trondhjem25 1/2, Snosen og Steinkjer 3, til Trondhjem10 1/2, og til Domaas (i 5 Dage): 18 M. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- R. Nyerup: «Almindelig Moerskabslæsning», Kbh. 1816 (1570).
- Peder O. Vangen (1826-91), frå Nord-Fron, lærar i Trondheim, arbeidde for målsaka.
- Karsten Wimpelmann, gjestgjevar på Steinkjer.
- Bernt J. Muus (1832-1900), c. theol. 1854, frå 1859 prest i Amerika.
- Klingenberg] truleg Olaf H.B.Klingenberg (1811-73), frå 1858 fut i Gauldal.
- Henrik Vorum, lensmann i Snåsa.
- Bykset] Bård Larson Bøxet (1797-1875), lærar og klokkar i Snåsa, budde på klokkargarden Forberg.
- Sonen, lærar Lorents Bøxet (1830-68) var interessert i gamle skikkar, og det kan og vera han.
- Herman D. Rolland (1812-84), res. kap. i Stod.
- Anton Martin Hofstad (1832-1933), frå Sparbu, lærar i Ogndal, gift 1. gong med dotter til Ole Svepstad. Fylkesagronom Anton Hofstad fortel etter faren, A. M. H., at medan I. Aa. budde på Svepstad gjekk han saman med gardsfolka og høyrde på korleis dei ordla seg. Høyrde han eit ord han ikkje kjende, kom notisboka fram. Ein dag heldt ei av tausene på å vaska golvet, og ho fekk ei flis i fingeren. «Her er ei foro», sa ho, og då kom I. Aa. fram med skrive­boka.
- Andreas Erlandsen (1802-60), spr. i Sparbu, prost.
- St. Olafs Støtte] sjå «Årbok for Nord-Trøndelag historielag», 1948, s. 7 ff.
- Johannes Rygh (1817-1908), lærar og klokkar i Stiklestad.
- Gert J. Frich (1803-63), spr. i Stjørdal.
- Johan Chr. Tellefsen (1774-1857), organist i Trondheim, bibliotekar ved VS.
- Kjøbmand Dahl] truleg Isak Larsen Dahl (1788-1869), handelsmann i Trondheim.
- Johan Wedege Moxness (1838-1909), frå Stadsbygd, lærar i Trondheim.
- Skriveren] Anders B. Richter (1795-1868), sorenskrivar i Orkdal.
- Student Wisløff] truleg Christian H. Wisløff (1836-1911), frå Vestnes, stud. 1856, seinare prest ymse stader.
- Th. Möbius: «Catalogus librorum», Lpz. 1856 (1605).
- Katekismus] truleg «Lærdómsbók i evangeliskum kristilegum Trúarbrögdum», R.vík 1854 (1126).
- Jean Claude Lichtlé (1824-1902), katolsk prest i Oslo 1854-64.
- Gautiers Beriderselskab] «B. Gautiers Menagerie» reiste mykje her i landet, var såleis i Trh. i 1842.
- Kamera obskura] eit slag «stereoskopbilete».
- «Beretning om den tredie store Sangerfest paa Fredrikshald», Chra. 1856 (1214).
- «En smuk og lystig Historie om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Vigoleis med Guldhjulet», Chra. 1855 (1357).
- P. Botten Hansen: «Studentertoget Juni 1856», Chra. 1856 (1285).
- «Sagan af Agli Skallagrimssyni», ved E. Thordarsson, Reykjavík 1856 (170, står på s. 18).
- «Skírnir», tidskrift, Kbh. og R.vík 1855-95 (2310-50).
- «Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands», Kbh. 1855-75 (861-63).
- «Skýrslur um landshagi», Kbh. 1855-75 (820-24).
- «Safn til søgu Íslands», Kbh. 1856-86 (607-08).
- «Biskupa søgur», Kbh. 1858-78 (144-45).
- C. F. Ingerslev: «Stutt kennslubók i landafræðinni», R.vík 1854 (728).
- Fullstendige boklister for skriftene åt Bókmentafélaget finst i «Hið íslenska bókmentafélag», Kbh. 1867 (1583), og i «Hið íslenska bókmenntafjélag 1816-1916», Reykjavik 1916.
- Svein Nilson (Katmoen) (1826-1908), frå Over­halla, eks. frå Klæbu seminar, lærar i heimbygda 1846-56, reiste då til Oslo og skulle studera naturfag, drog 1867 til Amerika der han vart redaktør.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009