1856 oktober-desember

Oktober
1.Begyndt Optegnelser til en synonymisk Ordning af Adjektiver.
3. Vedholdt ved Gjennemgaaelsen af Ordbogen.
5. Brev fra I. Melsæt, modtaget af Knut Løsæt.
8. Optegnelser af Ordbogenog Tillæggene.
11. Færdig med den foreleøbige Opstilling af Adjektiverne. Meget syg i det ene Øie.
13. Seet paa en Maaneformørkelse. Fremdeles syg i Øiet.
15. I det norske Theater: Paa gale Veie; og Paul Clifford.
16. Reenskrivning af Adjektivernes synonymiske Ordning.
18. Vedholdt. Endnu daarlig i Øinene.
21. Noget bedre. Besøg af Hr. Aas med nogle Ord fra Hiterdal.
23. Inde paa Schübelers Frugt-Udstilling paa Børsen.
25. Faaet Clausens Ordsamling til Eftersyn.
28. Atter ondt i Øinene. Forrige Dag  seet  paa  en ung Iisbjørn, og paa Gauthiers Løver og andre Dyr.
31. Færdig til No. 43 i Adjektivernes Ordning. Aftenen i det norske Theater: Onkel.
 
November
1. Vedholdt med Ordningen af Adjektiver.
2. I Theatret: Elskes eller døe; og Et Eventyr i Rosenborg Have.
4. Paa Gärtners optiske Forestilling. Ikke  synderlig  godt.  
6. Færdig med Adjektivernes Ordning.
9. Foregjerd til Verbernes Ordning (Omskrivning). Stærk Forkjølelse.
11. Begyndt Omskrivningen af Verbernes Ordning. Sygelig.
13. Nyt Hefte af Munchs Historie (6).
16. Seet paa den nye Udgave af Berlins Naturlære. Aftenen med Nilsen paa Klingenberg. FølgendeDag hos Clausen.
18. Faaet tilsendt de svenske "Skrå-Ordningar" fra Klemming.
19. Faaet Gustav Vasas Historie. Aften hos Lange.
20. Nyt Hefte af Munchs Maanedsskrift (2).
22. Faaet en islandsk Psalmebog. Forhen en isl. Katekismus. Begge 90 s. Hos Nikolaysen.
27. Færdig med den nye eller omskrevne Ordning af de norske Verber, og begyndt paa Partiklerne. Sygelig af Frost.
29. Færdig med Partiklerne, og altsaa med den hele synonymiske Ordning af de norske Ord.
30. Faaet det andet Hefte af Keysers norske Kirkehistorie. I den sidste Tid bedre i Øinene.
 
December
1. Begyndt paa et Gjennemsyn af Clausens Ordsamling.
4. Hos Tormodsæter. I de sidste Dage svær Kulde.
6. Færdig med Gjennemgaaelsen af Clausens Ordsamling og Optegnelser deraf.
7. I det norske Theater: Kvækeren og Dandserinden; og: ikke jaloux. FølgendeDag hos Clausen med Ordsamlingen.
10. Paa Klingenberg: Aftenunderholdning. Dands af Jfr. Lassen. Begyndt paa en Ordning af de samlede Ord for dette Aar.
13. Vedholdt Ordning. Talt med Henrik Daae.
15. Begyndt Reenskrivning af Ordsamlingen for dette Aar. Brev fra Aarflot, ang. Herberge i Byen. Aftenen paa Klingenberg: Aftenunderholdning.
17. Seet paa en Række Stereoskopbilleder. Ondt i Øinene, men ellers meget frisk.
19. Brev fra Agronom Lindeqvist, med en Samling af norske Ord til Omskrivning o. s. v. I Banken modtaget Aarspengene for dette Aar.
20. Færdig med Ordsamlingen for 1856.
23. Ordning af adskillige Optegnelser.
24. Aftenen hos Tormodsæter. Koldt og rusket Veir.
25. Læsning. Inde hos Berge og Nilsen.
26. I Theatret: I Alderdommen; og derefter: Ungkarl og Ægtemand. Morsomt.
29. Skrevet Brev til I. Melsæt og M. Aarflot. Nyt Hefte af Munchs Maanedsskrift (3).
31. Endnu ikke færdig med noget Udkast til Aarsberetningen. I de sidste Dage bedre i Øinene. Ellers i den sidste Deel af Aaret ofte plaget af den gamle Svaghed i det høire Øie, men for Resten frisk, og især i Maven bedre end før. Rusket Juleveir og megen Plage af Frost i Huset.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Peter Emil Aas (1835-81), frå Heddal, stud. 1854, c. theol. 1863.
- «Skråordningar», utg. av G. E. Klemming, Sth. 1856 (372).
- A. Fryxell: «Gustav Vasas Historie», Kra. 1856 (618, sjå òg melding omtala i dagbok, 28.3.1857).
- Psalmebog] «Evangelisk kristileg sálma-bók», R.vík 1853 (1153).
- Nikolaysen] truleg Nicolay Nicolaysen (1817-1911), arkeolog og antikvar (sjå dagbok, 14.8.1858).
- Adelaide Lassen dansa m. a. «Bolero», «La Varsovienne», «El Ole à la Pepita», m. m.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009