1857 april-juni

April
1. Regnskab (Fragang i Kv. 59-82, Forskud 20-", Bh. 109-48). Klingenberg: Aftenunderholdning.
2. Brev til Ludvig. Optegnelser til Fremmedordbogen.
3. Norske Theater: Den gamle Elsker; og Abekatten.
4. Brev fra Storm om en ny Udgave af Ordbogen. Kjøbt Steins Atlas (4-60).
6. Emninger til Fremmedordbogen.
8. Faaet endeel Bøger indbundne (Konversations-Lexikon &c.).
11. Gjennemgaaelse af Njalssaga.
12. (Paaskedag). Passions-Koncert: Stabat mater.
14. Optegnelser af Njalssaga. Næste Dag faaet tilsendt Diplom og Love fra det islandske Bokmentafelag.
16. Brev fra Reitan.
17. Begyndt paa det nye Register over fremmede Ord. Aften i Norske Theater: Skomageren og Grevinden.
19. Hos Storthingsmand Løken i Pipervigen.
21. Faaet: Brandt's Gammel Dansk Læsebog.
24. Øiensvaghed og Ildebefindende.
26. Vedholdt med Fremmedordbogen. Øiensvaghed og Hæmorrhoider.
28. Nyt Hefte af Munchs Historie og Maanedsskrift.
30. Brev til Videnskabsselskabet i Trondhjem om en ny Udgave af Ordbogen. Faaet tilsendt Djurklous Ord om Landskapsmålen, med et smigrende Brev. G.-griller. 
 
Mai
1.Norske Theater: Regimentets Datter.
3. Vedholdt Fremmedordbogen. Forkjølelse og Hovedpine.
5. Nyt Hefte af Munchs Maanedsskrift.
7. Færdig med den nye Fremmedordbog. Øiensvaghed.
10. I Theatret: Jakob von Thyboe. Græsk Ordbog.
12. Paa Universitetets Bibliothek laant: Det skandinaviske Literaturselskabs Skrifter, 19. Bind. Haardnakkede G.-griller.
14. Paa Bibliotheket laant: Hammonds Missions Historie og Evensens Samlinger.
15. Norske Theater: En Bryllupsdags Fataliteter; og Jomfruen. Kontingent til Folkeoplysningsselskabet.
17. Optegnelser til Hammonds Historie. Med i Følget til Krogsstøtten; meget Folk ude.
19. Optegnelser af Evensens Samlinger.
21. Læst det udkomne Hefte af den islandske Tusind og een Nat. Aften i Theatret: Charlotte Corday (Md. Brun); Musik af Maria Serato.
22. Paa Bibl. laant: Samleren, 6. Bind. Aften i Norske Theater: Halvdelen hver.
23. Faaet Nyhedsbladet indbundet. Besøg af S. Bugge.
25. Nogle Optegnelser af Grimms Ordbog. Steærk Varme. Et godt Søbad.
27. Faaet fra Bokmentafelaget: Ilionskvæde I, Biskupasögur II, Skyrslur III, Skirnir for 1857, og Register til Safn. Aften i  Norske Theater: Han er af god Familie; og Kusine Lotte.
30. Optegnelser af Samleren. Kjøbt Klæder m. m. Et Laan  til Hr. Berge (20-").
 
Juni
1. I Tøien. Hos Ueland og Aarflot. Næste Dag paa Klingenberg: Magie af Bills. Dands og Pantomime.
3. Paa Bibl. laant: Dansk Landhuusholdnings SelskabsSkrifter,1. og 2. Bind. Næste Dag seet paa Lexas: Ti Stæder i Amerika.
5. Paa Bibl. laant Hammers Hydrologie, og Ruges Fornuftige Tanker, Oekonomisk Magazin, 1. og 3. Bind.
6. Faaet fra Vigfusson: Ny Felagsrit for 1857. Næste Dag hos Aga. Var ikke i det norske Theater, hvor Ervingen opførtes.
9. Paa Bibl. laant: Oekonomisk Magazin, 2., 4. og 5. Bind. Med Aga hos Unger. I Banken Stipendium for Halvaaret.
10. Paa Bibl.: Oekon. Magazin, 6., 7. og 8. Bind.
11. Paa Bibl.: Landhuusholdnings-Selskabs Skrifter, 3. og 4. Deel, og Kristiania maanedlige Afhandlinger. Inde hos Døvle.
13. Faaet Resten af Bokmentafelagets Aarssending, nemlig: Fornbrefasafn I, og Tidindi um Stjórnarmálefni. Ellers faaet nyt Hefte af Munchs Historie og Maanedsskrift.
14. Klingenberg: Magie, Pantomime &c. Med Aarflot.
17. Tillavning til en Reise til Valders. Optegnelser til Efterspørgsel. Klæder. Indlagt nogle Haandskrifter hos Unger.
18. Afreist. Med Eimvogn til Eidsvoll, og med Skidbladner til Gjøvik. Derfra gaaet til Mustad.
19. Gaaet fra Mustad til Steinsrud og Skøde (2 1/4). Derfra med Hest til Tomlevoll (1 3/8).
20. Reist med Skyds fra Tomlevoll til Bruflat (1 5/8). Hvilet længe og siden gaaet over "To-Åasen" til Frydenlund (1 5/8). Stærk Varme; holdt ud saa taalelig.
21. Med Skyds fra Frydenlund til Strand (1 5/8) og Ølken (1 5/8). Inde paa Nordraak hos Lensmand Hansen, ogsaa inde i Slidre Præstegaard. En meget varm Dag. Ikke ganske frisk.
22. Kjørt fra Ølken til Øylo (1 3/4) og Tune (1). I Selskab med Nils Postaabner besøgt A. Vang. Tilbage til Tune.
23. Ordning af Optegnelser. Næste Dag længe hos A. Vang.
25. Tilfods fra Tune til Løken i Slidre (omtr. 2 1/2). Godt modtaget hos O. Brandt.
26. Hvilet over paa Løken.
27. Gaaet over Aasen til Vindingstad i Østre Slidre (omtr. 1). Inde hos Præsten Heyerdal. Talt med Marie Landmark.
28. I Vollbu Kirke. Siden til Aften hos Heyerdal.
29. Udsat Afreisen. To Gange i Præstegaarden.
30. Afsked hos Heyerdal. Afreist med Skyds fra Vindingstad til Berge (1 3/8) og Frydenlund (1 3/4). Efterseet Regnskabet i Aurdal (Bh. 155-6). 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- C. G. D. Stein: «Neuer Atlas der ganzen Erde», Lpz. 1843.
- Diplom og Love] I. Aa. vart 16. des. 1857 vald til medlem i «Hið íslenska bókmentafélag». Medlemsbrev, datert Kbh. 17. des. 1857, er underskrive av Jon Sigurðsson, formann.
- C. I. Brandt: Gammel-dansk Læsebog», Kbh. 1857 (395).
- Hans Hammond: «Den nordiske Missions Historie», Kbh. 1787.
- Lorentz Ewensen: «Samlinger af juridiske og historiske Materier», Trh. 1784-86.
- Md. Brun] Louise Brun (1831-66), sksp., gift med sksp. Johannes F. Brun.
- «Ilionskvæði», ved B. Grøndal, R.vík 1856 (499).
- «Samleren», Trh. 1784.
- Bills] ein «professor» Carl Bils, Clara og Flora Bils har framsyningar på Klingenberg, saman med ei rekkje utanlandske artistar.
- «Det kgl. danske Landhuusholdnings-Selskabs Skrifter,» bd. 1-7, Kbh. 1776-1804.
- Hydrologie] bd. 2 av Chr. Hammer: «Natur-Historie», 1778.
- Herman Ruge: «Fornuftige Tanker», Kbh. 1754.
- «Danmarks og Norges Oeconomiske Magazin», bd. 1-8, utg. av E. Pontoppidan, Kbh. 1757-64.
- «Maanedlige Afhandlinger», utg. J. N.Wilse, Chra. 1777.
- «Diplomatarium islandicum. Íslenzkt fornbréfasafn», 1-4, Kbh. 1857-96 (619-22).
- Gunder Hansen, frå 1856 lensmann i Nord-Aurdal.
- Ole Brandt (1818-80), frå Vestre Slidre, lærar, klokkar, lensmann, stm., budde på Løken i Vestre Slidre.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009