1858 juli-september

Juli
1.Den paatænkte Reise udsat. Sygelig. Inde hos Schübeler, siden hos P. Hansen. (Bh. 33-18, og 200).
2. Endnu syg. Klingenberg: Sang og Pantomime.
3. Tilbuning til Reisen; dog atter udsat.
5. Optegning af dansk-norske sjeldnere Ord. Aften paa Klingenberg.
7. Alvorlig Tillavning til en Reise til Stavanger o.s.v.
8. Endelig afreist med "Lindesnæs", og kommen til Langesund. Usædvanlig stærkt Regn; siden Vind og Søgang. Medværende: Tormodsæter, Ebbell, Brun, Maskinbygger Daae og fl. Seet Laurvig.
9. Før bestemt at reise over Telemarken, nu bestemt at reise Søveien til Ryfylke. Kommen til Kristiansand. Meget godt Veir. Talt med Lind og Landmark fra Søndfjord, Præsten Heyerdal o. s. v.
10. Kommen til Stavanger først efter Midnat (Kl. 2). Godt Veir til Eftermiddag, siden Modvind og lidt Regn. Ondt i Øinene. Mange deputerede til et Missionsmøde i Stavanger; deriblandt Tore Home, Hille, Ekhof ,Daler .Andre :Jaabæk og Bergsager.
11. I Stavanger, taget ind i Hotel du Nord (Olsen). Udsovet; ondt i Øinene. I Kirken: Dietrichson. Talt med Hr. Thorsen.
12. Standset i Stavanger. Mathed og Tyngsel.
13. Efter Middag afreist med Hr. Thorsen til Hjelmelandsvaag (4 Miil). Godt Følge.
14. Hjelmelandsvaag. Sagn om Sjøormen og Havtroldet; Trond i Kvame.
15. Endnu i Rolighed. Afgjort at reise til Aardal.
16. Afreist med Thorsen til Fister ( 1 Miil); derpaa med Fører gaaet til Valla i Aardal (3/4). Stærk Varme.
17. Gaaet med "Sveidn Vadla" til Ullestad (1/2). Standset for Skort af en Fører. Varmt Veir.
18. (Søndag). Gaaet med et Følge til Fjeldgaarden Sunnmork (1), hvor en gudelig Forsamling blev holdt. Derfra med et andet Følge til Kallastein (1) og tilsøes til Haaheller (3/4). Udsigt over Lysefjorden. Høie og bratte Berg.
19. Efter Middag fra Haaheller til Nærabø, el. Lysebotn (1).
20. Hvilet i Lysebotn. Uveir.
21. Gaaet med en Fører over Lyseheiden til Fitjaland (4). Godt Veir. Minder: Kvævestødlen. Fjeldgaarde i Siredal.
22. Gaaet (med en Fører) fra Fitjaland til Tjørhom (1). Tidende om at ingen Folk ved Veien var hjemme. Multer.
23. Gaaet (alene) til Lindeland (?). Minder: Handelands Evja, Dorgafoss og Dorgabru (utrolig høi); Austdalsbrydna, derfra god Vei; Lunde (meget vakkert).
24. Gaaet til Tonstad (2). Bratte Fjelde paa Siderne. Stor Brubygnad ved Tonstad. Tildeels Uveir.
25. Hvilet paa Tonstad. Oppe hos Deknen.
26. Fra Tonstad tilvands til Strandalid (1 1/2). Derfra med en Fører over Heiden til Lindhom i Fjotland ( 1 1/4). Tildeels Uveir. Torstein Lindhom meget snaksom.
27. Fra Lindhom over Fjotland, Eikisland og en Heid til Skeide i Eikin (omtr. 3). Eikin meget vakkert.
28. Gaaet fra Skeide, atter over en Heid, til Madland (1 1/2), derfra paa Baad til Aasland (1). Aaserall stygt, undtagen ved Aasland.
29. Efter Middag afreist; gaaet til Lindjord (1 1/2). Meget bakket Vei. Regn. Sygelig af Forkjølelse.
30. Gaaet til Foss (1 1/2), igjennem Bjelland til Manflaa (1 1/2), og siden over til Fjellskòr (1). Bakket og blødt til Foss. I Bjelland en stor Toreflod og dygtig Bløde. Paa Manflaa prægtige Folk. Vaade Klæder og vaadt Tøi.
31. Gaaet fra Fjellskòr til Stokkeland (11/2), derfra til Brennaas (1), og paa Storveien til Kristiansand (1). Friskere men meget træt. Paa Stokkeland talt med Præsten Schübeler og Karlsen. I Byen taget ind hos Md. Martinsen.
 
August
1. I Kristiansand, i Kirken: Lassen. Talt med J. Lindemann.
2. Afreist med "Lindesnæs". Kommen til Langesund. Godt Veir, kun lidt Modvind. Ikke vel tilpas; især plaget af Tagger. Medfarende: Bucher, Wiehe, Wolf.
3. Langesund til Kristiania. Godt Veir. Tidlig hjemkommen.
4. Faaet Bugges Viser, Gislasons Formlære m. m.
5. Korrektur paa Fridtjofs Saga. Nye Hefter af flere Bøger.
6. Ordregister efter Reisen. Bad.
7. Brev fra L. Daae, og E. Sommer (om en Norigs Saga).
8. Megen Læsning. Mange Besøg.
10. Optegnelse af svenske Former. Klingenberg: Vesterdals Musik.
12. I Tøien. Længe sammen med Olsen, Bad o.s.v.
14. Faaet Nicolaysens Norske Magazin. Færdig med Opt. af Svensk.
15. Mange Nyhedsblade. Inde hos Andersen. Stærk Varme.
17. Atter begyndt paa Landkunna. Korrektur. Stor Varme.
18. Fra Bokmentafelaget faaet: Skirnir for 1858, Skyrslur IV, Tidindi og Biskupa Sögur III. Klingenberg: Lehmann.
19. Færdig med Landkunna. Bad.
21. Optegnelser til Grammatiken. Olav Glosemot hidkommen.
23. Reenskrivning af Svein Urædd.
26. Færdig dermed efter mange Afbrydelser.
28. Optegnelser af Bogstavskifter af Tillæggene til Ordbogen.Mange Besøg.
31. Færdig med Bogstavskifter. Forrige Aften Klingenberg: Pantomime. I senere Tid jævnlig frisk, men ofte tungt Mod.
 
September
1. Optegnelse af Overgange i Svensk og Dansk. Aften i det norske Theater: Den gode Tone.
3. Begyndt paa Afdelingen "Heimssoga". Laant Hefte af Grimms Ordbog.
6. Paa O. Bulls Koncert i Logen. Staseligt.
8. Norske Theater: Silkestigen; og SøstrenepaaKinnekulla.
10. Flyttet til et andet Værelse i Gaarden.
11. Seet paa Diefenbachs Wörterbuch, og Massmanns Ulfilas.
14. Vedholdt med Heimssoga. Optegn. af gotiske Ord.
16. Gjennemsyn af Sommers Prøver af Norigs Saga.
19. Norske Theater: Damernes Ridder; Silkestigen; og Skatten.
21. Brev fra Aarflot om Gjærdeloven. Ord til Efterspørgsel.
23. Strævet med en Oversættelse af Kapitlerne om Gjærding i de gamle Love. Talt med Asbjørnsen, nu hidkommen.
25. En Text til Hr. Tønsberg, om en Salterbod. Inde hos Keyser.
26. Norske Theater: Et Testament; og Huldrebakken.
29. Paa Bibliotheket laant: Magnus Lagabœtes "Gulathings Loug" (Kbh. 1817). Faaet Daa's anden Deel af Jordbeskrivelsen, og Fridtjofs Saga. Hos Unger en Islandsk Almanak.
30. Megen Travlhed. En paatænkt Reise til Jarlsberg udsat. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Johan Peter Ebbell (1828-95), c. theol. 1853, lærar ved H. Nissens skule.
- Brun] truleg presten Johan Lyder Brun.
- Ludvig Daae (1829-97), teknikar og handelsmann i Oslo.
- Lind] truleg Mathias O. Lind (f. 1824), lensmann i Kinn.
- Landmark] uvisst kven, kanskje Gerhard H. Landmark (1830-1905), c. jur. 1854, ei tid sakførar i Balestrand.
- Arnoldus M. Hille (1829-1919), prest, seinare biskop.
- Ernst F. Eckhoff (1823-96), prest, 1858-71 lærar og seinare styrar ved Misjonsskulen i Stavanger.
- Christian B. Dahler (1796-1879), haugianar, stm.
- Dietrichson] truleg Jacob Frederik Dietrichson (1806-79), professor i teologi.
- Ole Thorsen (1822-1904), 1844-59 landhandlar i Hjelmeland, seinare bonde i Jelsa, stm.
- Svein Valla (Vadla) (1841-1911), bonde, fyrst i Vadla, frå 1893 på Valheim i Ryfylke.
- Gabriel F. L. Schübeler (1813-86), spr. i Åseral.
- Karlsen] truleg Hoffmann Carlsen (1804-61), spr. i Bjelland.
- Just R. Lindeman (1822-94), organist i Kristiansand.
- K. Gíslason: «Oldnordisk Formlære», hf. 1, Kbh. 1858 (105).
- «Norske Magasin», 1-3, utg. ved N. Nicolaysen, Chra. 1850-70 (552-54).
- L. Diefenbach: «Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache», 1-2, Frankfurt a.M. 1851.
- «Ulfilas», ved H. F. M. Massmann, Stuttgart 1857 (1091).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009