1858 oktober-desember

Oktober
1.Omskrift af Lovkapitlerne om Gjærding, til Hr. Aarflot. Eftersyn af Regnskaber: Bh. 141-110.
2. Optegnelser af Thorkelins Glossar til Landslovene. Naragtig Anmeldelse af Fridtjofs Saga i Aftenbladet. Aftenen paa O. Bulls Concert.
3. Brev til Aarflot, med Forklaringer af Gjærdeloven.
5. Faaet to Bind af danske Vid.Selsk. Ordbog. Optegn. af Lovudtryk.
6. Norske Theater: Edvard i Skotland; og Skatten.
7. Ordning af Optegnelser. Næste Dag paa Antiqvitetssamlingen.
9. Tilbuning til en Reise til Jarlsberg. Besøg af Knut Løsæt. Siden av Lieutn. Møller, som maatte faae en Forklaring af "Onnetid".
10. I Theatret: Deborah. Første Nummer af Dølen.
11. Afreist med "Bjørn Farmand" til Tønsberg. Seet Hvitsteen, Soon, Mossesundet, Tønsberg med Piren. Medfølgende: Isaksen.
12. Reist til Fylpaa (1/2) og Valle i Ramnæs (3/4). Regn og Søle. Ikke ret frisk. Berget ved Tønsberg, Sæm, Bjune?, Reir (Ré).
13. Gaaet til Vaale Præstegaard (1). Vel modtagen hos Lund. Vakkre Steder. Friskere, men intet udrettet.
14. Gaaet fra Vaale til Bruserød (1/2) og Horten (1 1/2). Godt Veir. Meget vakkert Land omkring Borre. Paa Bruserød en galen Kjering. Ved Borre Kirke mødt Hr. Andersen fra Horten.
15. Afreist med "Bjørn Farmand" til Kristiania. Seet lidt omkring paa Horten. Godt Veir og vakker Udsigt over de gulnende Skove.
16. Tilsendt fra Säve: Almogemålet i Vesterbotten.
17. I Theatret: Han gaar paa Kommers.
19. Affærdiget Texten "St. Hans- Aften" til Hr. Tønsberg.
20. Besøg hos Sundt. Fra Feilberg tilsendt Norske Samlinger. Hos Tønsberg faaet "Vesle Kari". Forklaret Stykket "Fraa Stødlin".
23. Paa Frugtudstillingen. Hos Feilberg: Der Humorist, og Buch zum Lachen. I Kristiania-Posten en skarp Anmeldelse af Fridtjofs Saga.
24. Norske Theater: Brødrene paa Prøve; og Zoë.
26. Skrevet paa et Stykke "Om Sprogsagen".
29. Færdig med Konceptet. 31. Inde hos Andersen.
 
November
1. Reenskrivning af Stykket om Sprogsagen, til Nyhedsbladet.
4. Afleveret første Stykke deraf. Megen Annsemd.
7. Norske Theater: Kvæghandleren; og Syv militære Piger.
9. Leveret Slutningen af Stykket. Læst "En Caprice" af Bøgh.
12. Optegnelser, især til Grammatiken.
14. Stykket om Sprogsagen trykt. Næste Dag inde hos Petersen.
16. Brev til Hr. Sommer om hans Norigs Saga.
18. Studeret paa Planen til Grammatiken.
20. Korrektur paa Svein Urædd.
23. Plan for Grammatiken. Tredie Hefte af Forfatter-Lexikon.
25. Laant en Deel af Grimms Grammatik. Læst Martin Chuzzlewit.
26. Norske Theater: Hærmændene paa Helgeland.
28. Optegnelser af Grimm. I Logen hørt Tyrolerne (Isartholerne).
30. Faaet Möllers hallandske Ordbok.
 
December
1. Optegnelser af Grimm. Besøg af Daa, om Oversættelseaf et Bibelstykke.
2. Atter hørt Tyrolerne.
3. Klingenberg, med Berge?
4. Optegnelser. Faaet et lumpent Svar i Kristiania-Posten.
7. Tilsendt fra Bergen: Ny Hungrvekja. Svar til Posten.
9. Søvnløshed og lidet Arbeide. Faaet Norsk Folkekalender.
11. Brev fra I. Mælsæt, atter om Pengelaan.
12. Norske Theater: Kvæghandleren; og Bødkeren.
14. Optegnelser af Ny Hungrvekja. Udsat Svaret til Posten.
16. I Theatret: Fegteren fra Ravenna.
19. Norske Theatret: En italiensk Straahat (løgjelegt).
21. Skrevet en Anmeldelse af Hungrvekja, til Dølen.
23. Glossarium af Skrifter i Landsmaalet.
24. Kjøbt Østgaards: Fra Skov og Fjeld. Lidt sygelig.
25. I Nyekirken til Otta: Andersen. Ellers kjedsomt.
27. Norske Theater: Bødkeren; Didrik Menschenschreck; Huldrebakken.
29. Sidste Hefte af Folkevennen.
30. Aftenen i Selskab hos Andersen. Ude til Kl. 4.
31. Ordning af Optegnelser. Eftersyn af Regnskaberviste Bh. 68-40. Ved Regning over Udgift og Fragang fandtes denne at være for hele Aaret: 321-80.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Glossar] av Grímur Jónsson Thorkelin i den førnemnde «Gulathings Laug» (sjå merknad til Br. nr. 222).
- Isaksen] kanskje Andreas H. Isachsen (1829-1903), skodespelar, litterat og opplesar.
- Johan Grøn Lund (1804-85), spr. i Våle.
- Almogemålet] av F. Unander (sjå merknad til Br. nr. 227.).
- «Norske Samlinger», bd. 2, utg. av C. A. Lange, Chra. 1858-60 (555).
- [Marie Wexelsen:] «Vesle Kari», av J. L., Chra. 1858.
- «Fraa Stødlin»] sjå merknad til Br. nr. 226.
- A. Bierglas: «Der Humorist», Berlin u. å. (1511).
- «Das Buch zum Lachen», Berlin u. å. (1501).
- Martin Chuzzlewit] av Charles Dickens.
- Tyrolerne] òg kalla «Isarthal-Sangerne», var på songferd i Nord-Europa.
- N. R. Østgaard: «Fra Skov og Fjeld», Chra. 1858 (1403).
- Anders Chr. Anderssen(1811-85), 1858-79 res. kap. i Oslo.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009