1859 januar-mars

Januar
1.Megen Læsning. I Theatret: Damernes Fee. Senere Beregning over Udg. i f. A. For Aaret 321-80, altsaa i Middeltal for Kvartalet 80 dl, for Maaneden 26 2/3.
3. Stærkt forkjølet og sygelig. Optegnelser for f. A.
5. Udkast til en Aarsberetning. Inde paa Svanvinges Marionet-Theater. I Kasino med Nilson.
7. Dagbog og Optegnelser. I Logen (Tyrolerne). ForrigeDaghos Vinje paa Hospitalet.
9. Færdig med Dagbogen. Syg af Forkjølelse.
11. I Banken modtaget Stipendium for forrige Halvaar. Hos Nissen modtaget Honorar for to Skrifter til Oplysningsselskabet.
13. Færdig med Aarsberetningen og afleveret samme. Siden i Sparebanken med Kontrabog (390-100).
15. Ordning af Optegnelser fra forrigeAar.
16. Norske Theater: Abekatten; Didrik Menschenschreck; og Syv militære Piger.
18. Ordsamling for forrige Aar.
20. Udkast til "Minningar av Maalstriden" til Dølen.
22. Vedholdt med Ordsamlingen.
23. I Logen, Tyrolerne.
25. Faaet fra Dahl: Hervarar Saga og Grettis Saga.
27. Færdig med Ordsamlingen. Sidste Hefte af Folkelivsbilleder.
29. Brev om Kulturen (til Dølen). Krafts Haandbog, kjøbt.
30. I Theatret: Talismanen. Glossarium af Skrifter i Landsmaalet.
 
Februar
1.Ordning af Optegnelser. Nyt Hefte (4,2) af Diplomatarium.
2. Paa Kunstforeningens Udstilling. Seet "Axvallaleiren" m.m.
3. Begyndt paa "Minningar".
5. I Sparebanken med Indskud.
6. Brev om Kulturen trykt. I Theatret: Salig Lionel; og Soldaterløier. Vedholdt med Minningar.
8. Vedholdt med Minningar.
10. En Sveinkallvisa.
13. Sveinkallvisa trykt. I Kirken: Brun.
16. Hos Søgaard.
17. Færdig med tredje "Røda" (af Minningar).
20. Fyrste og andre Røda, trykt. Aften i Logen.
23. Aftenen hos P. Hansen. (Med Hall, Knopf, Birkeland, Daae, Ibsen, Gamborg, Rygh, Bakke, Søgaard, Thaulow, Petersen, Sartz, Hvitfeldt.)
24. Faaet "Þjódolfr" for 1858.
26. Omtrent færdig med Minningar.
27. Tridje Røda trykt. Syg. Norske Theater: Fuglen i Pæretræet; List mod List; og Brand i gamle Huse.
28. Meget syg og mest liggende. (Gastrisk Feber.) 
 
Marts
1.Syg og mest liggende. Inde hos Vinje.
2. Noget kvikkere
5. Endnu kleen. Oversættelse af den forlorne Søn (til Daa). Besøg af Schübeler, Ross og fl.
8. Bedre. Optegnet Navne af Diplomatariet.
10. Brev til S. Petersen om "Ny Hungervekja" (efter Begjæring).
12. Ganske frisk. Oversat tre Kapitler af Genesis.
13. Fjorde Røda trykt. I Theatret: Jægerne.
14. Et "Maallag" hos Vinje.
17. Travlt med en Omskrivning af femte Røda. Aftenen i Selskab hos Nordrud. Et Hefte (2,1) af Videnskabs SelskabetsSkrifter. Optegnelser til Grammatiken.
21. Seet et mekanisk Theater. Faaet 4. Hefte af Egilsons Lexikon.
22. Maallag hos Vinje.
23. Brev fra Præst Jensen, om en Læsebog. Travlt med sidste Røda.
26. Optegnelser af Grimm &c. til Grammatiken. Skarp Luft. Klaade.
27. Sette og sidste Røda trykt. Hos Tormodsæter.
29. Optegnelser til Grammatiken. Laant Grimms Sproghistorie.
30. Norske Theater: Ægtemænd i Knibe; Ægtemandens Repræsentant; og Alle mulige Roller. Besøg af Islændingen Danielson.
31. Optegnelser til Grammatiken. Meget frisk.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Nilson] kanskje den førnemnde Svein Nilson.
- «Hervarar Saga», Kbh. 1847 (202).
- «Grettis Saga», Kbh. 1853 (191).
- Jens Kraft: «Historisk-topographisk Haandbog», Chra. 1845-48 (751).
- Axvallaleiren] målarstykke, sjå oppl. i «Norsk militært tidsskrift», 1958, s.  310-29.
- Gullius Hall (1816-79), fullmektig i Riksarkivet.
- Knopf] Peter Andreas Knoph (1799-1878), assistent i Riksarkivet.
- Michael Birkeland (1830-96), riksarkivar.
- Joachim Chr. Gamborg (1831-85), sakførar.
- Bakke] Ole Andreas Bachke (1830-90), sakførar, seinare statsråd.
- Harald Conrad Thaulow (1815-81), apotekar.
- Sartz] J. E. Sars, seinare professor.
- Hvitfeldt] Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (1834-1905), assistent, seinare fullmektig i Riksarkivet.
- «Þjóðolfr», årg. 10-12, Reykjavik 1857-60 (2352).
- Nordrud] Hans Peter Norderud (1824-89), 1859-67 lensmann i Aker.
- mekanisk Theater] I. Aa. har teke vare på eit program for «Theatre des arts», mekanisk teater av J. Flutiaux frå Paris, som m. a. syner: «Sveaborgs Bombardement», «Marcusplatsen i Venedig», «Napoleons Begrafning», «Verldens Skapelse», «Chromatroper eller Färgspel».
- Danielson] truleg Þorsteinn Daníelsson (1796-1882), bonde på Skipalón, studerte jordbruk i Danmark.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009