1859 april-juni

April
1.Inde hos Præsten Jensen. Første Hefte af Flatøyarbok.
3. Optegnelse af stærke Verber. Inde hos Andersen og P. Hansen.
5. Optegnelser af Egilsons Lexikon, til Grammatiken.
7. Færdig med Egilson.
9. Andre Optegn. af G. N.
10. Norske Theater: Et Løfte; En fransk Oberst; Alle mulige Roller.
12. Ordning af Ordklasser. Gjennemgaaet et Dialektstykke fra Valders, for Folkevennen. Forrige D. i det mekaniske Theater.
14. Vedholdt Ordning. Fra Möbius tilsendt: Thorsteins Saga.
17. Paa Passions-Koncert i Slottet. Trangt.
18. Grammatisk Ordning af Substantiver.
20. Do. af Verber.
22. Langsomt. Inde hos Døvle.
24. (Paaskedag). I Nye-Kirken:Tandberg.
26. Norske Theater: Fader og Søn (Døvles Benefice).
28. Ordning af spredte Optegnelser til Grammatiken.
30. Vedholdt Ordning. En ny Udgave af Schübelers Havebog.       
 
Mai
1. Faaet Isl. Stafrofskver, hos Danielson. I Norske Theater: Brand i Gamle Huse; og Et Løfte; Dands af Søstrene Healey.
3. Udvalg til Jensens Læsebog.
5. Afsked med Danielson. Nyt Hefte af MunchsMaanedsskrift.
7. Optegnelser til Læsestykker. Brev fra Ivar Aasen i Nordland.
10. Optegnelser til Grammatiken.
12. Ny Plan for Lydlæren.
14. Vedholdt. Lang Samrøde med Arbo om nogle Stykker i Landsmaal.
17. Med i Følget til Krogsstøtten. Før paa Bartels Musæum.
18. Med Belsheim i Eimkjøken. Faaet Holmboes "Keltisk og Oldnorsk".
19. Stort Brev fra Nygaard og Grieg, om Sproget.
21. Optegnelser. Laant Schulzes Gothisk Glossarium.
24. Koncept til Stykket: Dovrefjell. Hos Schübeler.
26. Koncept til "Merkedagar". Brev fra E. Thesen i Vesteraalen. Seet Bartels Cyclorama.
29. Optegnelser til Grammatiken. Varmt Veir. Første Søbad. I det norske Theater: Dalkullan.
31. Vedtegninger til Holms Skildringer fra Færøerne (for Hr. Sundt). Inde hos Søgaard. 
 
Juni
1. Ordning af Optegnelser. Bartels Musæum. Studeret paa Grimms Afledningslære.
2. Paa Klingenberg: Spil af Suckow, Dands og Pantomime.
4. Begyndt paa et stort Brev til Nygaard, om Sprogformen.
6. Fra Dahl: Nyt Hefte af Norsk Magasin.
8. Klingenberg: De skotske Klokkespillere, Dands og Pantomime.
9. Brev til Nygaard afsendt.
10. Brev til Thesen.
11. Optegnelser af Grimm. Besøg af Daa, leveret Stykket: Den burtkomne Sonen. Svag i et Knæ.
12. (Pintsedag). Klingenberg: De skotske Klokkespillere m. m.
14. Optegn. af Grimm. Brev fra Jon Aasen; Søster Olina døde den 11. Mai.
16. Anmærkning til et Stykke i Dølen, trykt i næste No.
18. Optegnelser som før. Klingenberg nu og oftere: Klokkespil og Pantomime; desuden et Stereoskopkabinet.
20. Seet paa Daniels anatomiskeMusæum.
21. Brev til Jon Aasen.
23. Læsestykker til Jensens Læsebog.
24. Klingenberg: Suckow.
25. Optegn. af  Grimm. Atter paa Daniels Musæum.
28. Reenskrivning af "Dovrefjell". Atter Stereoskopkabinettet.
30. Færdig med Stykket om "Dovrefjell". En paatænkt Reise udsat til senere. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Dialektstykke] A. Torkildsen: «Eit Besøk hjaa ei fatikø Ekkjø», FV 1859, s. 138-41.
- «Sagan af Þorsteini Síðu-Halls syni», Lpz. 1859 (226).
- Jørgen Johan Tandberg (1816-84), prest i Oslo, seinare biskop i Kr.sand.
- Halldor K. Friðriksson og M. Grímsson: «Stafrófskver», Kbh. 1854 (323).
- Christine og Agnes Healey dansa balletten «Fiskerpigerne» av A. A. Bournonville, musikk av H. C. Lumbye.
- C. A. Holmboe: «Norsk og keltisk», Chra. 1854 (10).
- Ernst Schulze: «Gotischer Glossar», Magdeb. [1848].
- P. A. Holm: «Skildringer og Sagn fra Færøerne», Kbh. 1856.
- Christian Suckow (1831-98), frå Luster, spelemann, lærde av «Myllarguten».
- Klokkespillere] frå Skottland var med i ein konsert, dirigent Fredrik Ursin. Seinare synte Francois Rappo kunster.
- Anmærkning] sjå merknad Br. nr. 236.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009