1859 juli-september

Juli
1. Vedholdt med Stykkerne til Jensens Læsebog.
3. Ligesaa Klingenberg, sammen med Olsen.
5. Næsten færdig med Stykket "Merkedagar". Daniels Musæum.
7. Ordning af Optegnelser. Syg i Maven. Tidende om Kong Oskars Død.
9. Hos Jensen med Stykkerne til Læsebogen. Endnu sygelig.
10. Bedre. Klingenberg, seet Kjæmpen Schampi.
11. Tilbuning til en Reise til Trysil.
12. Afreist til Hamar med Eimskjot. Gaaet til Vang (1/2) og Sigstad (1 5/8). Talt med AdvokatRolfsen, Brynie og fl.
13. Gaaet fra Sigstad til "Bekkjevoll" (1 1/8). Aften hos Koppang.
14. Kjørt fra Bækkevold til Skulstad (3/4) og Østenheden el. "Østenheien" (3 M., mest ny Vei).
15. Med Hest til Nyberg ved Klarelven (2 1/2); derfra med Baad til Sørhus, el. Trysil (1/2). Godt Reiseveir.
16. Standset hos Landgraf. Længe inde hos Hr. Nyhuus. [Mange Oplysninger.]
17. (Søndag). I Kirken: Balchen, en gild Mand.
18. I Præstegaarden (Præsten bortreist). Atter hos Nyhuus.
19. Reist tilbage fra Sørhuus med Baad til Nyberg, siden gaaet til Østenheden. Minder: Grøndalen, Varahollen, Tørberg og Malmværket. Paa Østenheden fundet P. Trønnæs, Skriver Hansteen, Væringsaasen og fl.
20. Gaaet fra Østenheden til Skulstad. Godt Veir, men noget varmt. Minder: Ørbekkdalen, Berge, Hernesbygd.
21. Fra Skulstad til Bækkevold. Mødtes hos Grøtting med Brødrene Trøan, Koppang og fl. Til Middag hos Hr. Aakrann, siden hos Koppang, Veiberg og Væringsaasen. Talt med Lars Strand, Helge Væringsaasen og fl., endelig med Østgaard.
22. Afreist fra Bækkevold, med Hest til Øvreby. Siden i Følge med Olav Øvreby til Svenkerud. Mange gode Oplysninger. Om Aftenen tilbage.
23. Gaaet fra Øvreby til Melby ( 1 5/8) og til Voll i Grue (2). Haslemoen o. s. v. Tørst og Mathed. Ingen Oplysninger.
24. (Søndag). I Grue Kirke: Dahl. Optegnelser. Inde hos Skolelæreren. Siden gaaet til Nor (1).
25. Gaaet til Rolstad (1 1/8) og Kongsvinger (3/4). Øl at faae, men ingen Mad. Paa Veien beseet Broen og Fæstningen.
26. Talt med Klokker Hansen, siden afreist. Gaaet til "Fulusaugen" (1), Korsmoen (7/8) og Opager (1 3/8). Lidt Regn.
27. Gaaet fra Opager til Langbakken (1 3/4) og Kløften (7/8). Derfra med Eimskjot til Oslo.
28. Ordning af Ordsamlinger. Tung efter Færden, Bad o.s.v.
29. Ordning. Med Unger paa Kingenberg: seet Araberne o. s. v.
31. Læst Arbos Tourist-Skizzer. Kjøbt en svensk Bibel. Meget frisk. 
 
August
1. Færdig med Ordsamlingen. Begyndt paa Anmærkn. til Gram.
3. Vedholdt. Første Halvaas af Nyhedsbladet betalt.
5. Faaet fra Bokmentafelaget: Skirnir, Skyrslur, Fornbrefasafn, Tidindi og Fiskibok. Sygelig.
8. Studeret paa Lydlæren. Anmærkn. til Vokalerne. Søndag i Kirken. Talt med Hr. Vangen fra Trondheim [!]
10. De indebrændte paa Grønland begravne. Stort Følge.
13. Exempelsamling og Anm. til Vokalerne. Faaet Grimms Sproghistorie (noteret for 3-24), og Volkslieder.
14. "Gamla Voner" trykt i Dølen.
15. Faaet Simrock's Altdeutsches Lesebuch.
18. Vedholdt med Anmærkninger til Vokalerne.
20. Færdig med Anmærkn. til Vokalerne (i Koncept).
21. Talt med Hoel. Mange Besøg.
22. Begyndt paa Konsonanter.
24. Paa Klingenberg, hørt Dahlqvist i nogle Monologer.
25. Besøg af Holfeldt Houen, med Brev fra Karoles [Velle].
27. Anmærkninger til Afsnittet om Betoningen.
29. Nyt Hefte (6,5) af Munchs norske Historie.
31. Færdig med Lydlæren (i Koncept). Mange Besøg. 
 
September
1. Begyndt paa Ordformer (Rodformer), tildeels af nyt.
3. Skrevet om Omlyd.
4. I Theatret: Fruentimmerskolen; og Ved Lygteskin.
6. Sygelig. Besøg af Hr. Ose (Olsen). Michaelsens Grammatik.
7. Færdig med Omlyd og Aflyd. I Banken, Stipend for forrigeHalvaar.
8. Syg i Maven. Klingenberg: De svenske Natursangere.
11. Norske Theater: Lykkens Omveie, og En Kaprice.
12. Vedholdt med Overgangsformer. Klingenberg: Svenskerne.
15. Med samme. Svag i Øinene; ellers frisk.
17. Færdig med de ydre Overgange. Megen Kulde. Besøg af G. A. Krog; faaet Hammerichs svenske Læsestykker. Kjøbt "Arne".
20. Udsat en paatænkt Reise til Litlehamar.
22. Faaet Rygh's Oversættelse af Gunnlaugs Saga.
24. Færdig med Stykket om Ligedannelsen. Besøg af Behrens. Brev fra Bjørndal i Førde. Udvalg af O. Vigs Skrifter.
26. Omskrevet nogle Viser for Behrens. Besøg af Aarflot og Olafson. Brev fra Nygaard om en ny Grammatik.
29. Kong Karl hidkommen. Megen Stas og stort Uveir.
30. Næsten færdig med Konsonant-Overgange. Endnu svag i Øinene. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Rolfsen] truleg Ole H. Rolfsen (1808-74), h.r.advokat i Oslo.
- Brynie] kanskje Ole Brynie (1804-82), byråsjef.
- Jon Koppang (f. 1813), lærar, klokkar i Elverum, ordførar.
- Johan Landgraf, handelmann, tømmermerkjar.
- Hr. Nyhuus] truleg Ole Olson Nyhuus (1827-74), frå Trysil, bruksfullmektig, stm.
- Albert H.K. Balchen (1825-1908), spr. i Trysil, stm.
- Philip H.Hansteen (1817-1911), sorenskriver i Sør-Øysterdalen, seinare i Solør, assessor.
- Andreas Wulfsberg Grøtting (1816-70), c. th. 1843, privatlærar, litterat.
- Anders E. Trøan (1812-72), frå Os i Tolga, lærar, frå 1842 i Oslo.
- Mikkel E. Trøan (1817-91), lærar, frå 1854 i Oslo.
- John Aakrann (1809-89), bonde, tømmer­merkjar.
- Lars Strand (1799-1866), lærd autodidakt, stor innverknad på Helge Væringsaasen, overlet farsgarden til broren.
- Olav Øvreby] truleg Olav Lundeby på Øverby.
- Søren Dahl (1783-1870), spr. i Grue.
- Skolelæreren] Erik Ingelsrud (f. 1819), lærar og klokkar i Grue.
- Hans Hansen (f. 1826), lærar på Kongsvinger, klokkar i Vinger.
- «Biblia», Sth. 1859 (1092).
- Jón Sigurðsson: «Litil fiskibók», Kbh. 1859 (1779).
- J. Grimm: «Geschichte der deutschen Sprache», 1-2, Lpz. 1853.
-  L. Richter og A. E. Marschner: «Alte und neue Volks-Lieder», Lpz. u. å. (1009).
- Hoel] truleg Nils Jacobson Hoel (1813-91), frå Helgøya, bonde, stm.
- Christopher Holfeldt-Houen (1820-90), katolsk prest.
- Ose] Ottar Olavson Ose, frå Ørsta, sjø­mann, bonde.
- G. W. Michelsen: «Grammatik», Chra. 1859 (295).
- Georg Anton Krohg (1817 -73), c. jur. 1842, departementssekretær, litterat.
- M. Hammerich: «Svenske Læsestykker», Kbh. 1859 (353).
- «Gunnlaugs Saga», Chra. 1859.
- Ole Vig: «Enkelte af Ole Vigs Arbeider», Chra. 1859 (1369).
- Johan Behrens (1820-90), songinstruktør.
- Olafson] Jørgen Olafsen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009