1860 oktober-desember

Oktober
1.Optegnelser af de gamle Love til Subst. Bøiningsformer.
3. Ordning af Optegnelser. Allerede Kulde og Frost.
6. Vedholdt med Optegnelser og Ordning.
9. Fremdeles Udkast og Optegn.
10. Besøg af Rønneberg fra Norddalen.
11. Endelig begyndt paa Reenskrivningen af Tredie Afdeling, nemlig Bøiningsformer (§ 151).
14. I et Aftenselskab hos Hr. Hveding. Flere Nordlændinger.
16. Faaet tilsendt "Fornsögur" fra Möbius.
18. Vedholdt med Indledning til Subst. Kjønsregler.
20. Færdig med Kjønsreglerne. Atter Hjernesvaghed.
23. Nye Optegnelser af de gamle Love.
24. I det norske Theater (nu ombygt): Huldrens Hjem.
27. Færdig med Indledningen til Bøiningsformerne.
30. Faaet Gislasons Fire og fyrti Prøver af "oldnordisk" Sprog &c. (paa Regning hos Dahl). Til Middag hos Hr. Unger. Forrige Aften slap jeg ikke ind og maatte faae Huus i Hotel Kopenhagen. Fremdeles Hjernesvaghed.
31. Udkast til Subst. Bøining. Aftenen i Kirken ved Reformationsfesten; Prof. Johnsen prædikede. 
 
November
1.Begyndt paa Substantivernes Bøining.
3. Nyt Hefte af "Norske Samlinger". Næste Dag i Kirken, hørt Prof. Larsen fra Amerika. Svag i Hovedet.
5. Norske Theater: Haarpidsk og Kaarde.
8. Færdig med Maskulinerne (§ 167). Svag i Hovedet.
10. Optegnelser af Grimms Grammatik (3. Deel). Bedre i Hovedet.
12. For det meste vedholdt med Optegnelser.
15. Laant 4. Deel af Grimms Grammatik. Daarlig i Hovedet.
16. Norske Theater: Kjærlighed uden Strømper; og Han drikker.
17. Forsøg til en foreløbig Plan for Syntaxen. Næste Dag hos Andersen; Forkjølelse og Hovedværk.
20. Udkast til Femin. Bøining. Faaet tilsendt Petersens Verdenshistorie.
23. Frost og daarlig Tilstand. Hos Schübeler, Honorar for Plantenavne.
25. Smaat med Arbeidet. Besøg af Gjessing, Nygaard og fl.
28. Faaet Schwensens Kort over Norden [og] Holbergs tre Epistler.
30. Vedholdt med Femininernes Bøining. Drøie Stykker. 
 
December
1.Fremdeles vedholdt med Bøiningen af Hunkjønsordene.
4. Gjennemsyn af Griegs Olafs Saga i Landsmaal.
5. Norske Theater: Huldrebakken (Jf. Buch), og En Tale.
8. Endelig færdig med Femininernes Bøining. Faaet sidste Hefte af Munchs Maanedsskrift.
9. Et nyt Nummer af Dølen. Usædvanligt Sneefog.
11. Anmærkninger til den ovennævnte Olafs Saga.
13. Udkast til Bøiningen af Neutra.
15. I Banken, Stip. for første Halvedeel af Aaret; den sidste tilgode.
18. Usædvanlig Sneedrev og Kulde. Intet udrettet for Frost. To Besøg af Hr. Sundt.
20. Svær Kulde; derfor lidet udrettet.
22. Færdig med Intetkjønsordene. Fremdeles stærk Kulde.
24. Plaget af Trykning for Brystet. Aftenen hos Schübeler.
25. Læst "Steffen". Mildere Luft.
27. Læst Romverja Sögur m. m. Stærk Kulde. Møie med en Ovn.
29. Frosset og lidt ondt i flere Dage.
31. Kulden endnu stærkere. Aftenen atter hos Schübeler sammen med Asbjørnsen og Boyesen. I den sidste Maaned meget plaget af Frost og Kulde; men ellers jævnlig frisk. I November derimod hindret i Arbeidet  ved Hjernesvaghed
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Fornsögur», Lpz. 1860 (149).
- Peter L. Larsen (1833-1915), norsk prest, frå 1857 prof. i Amerika.
- S. Petersen: «Verdenshistorie», Kra. 1860 (654).
- Carl Schwensen: «Kart over Norge, Sverige og Danmark», Kra. 1860.
- «Ludvig Holbergs trende Epistler», Kbh. 1857 (1293).
- Olafs Saga] omsett av G. Grieg, vart aldri utgjeven. M. Nygaard las opp eit brotstykke i «Maallaget».
- Leontine Buch deb. som Brita i «Huldrebakken».
- [Marie Wexelsen:] «Steffen», av J. L., Chra. 1860 (1398).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009