1866 april-juni

April
1. (Paaskedag). I Kirken: Arup. Aften længe hos Aarflot.
2. Forgjæves søgt Augustinussen m. fl. Maven uordentlig.
3. Optegnelser for Kvartalet.
4. Meget frisk.
5. Færdig med Bogstav B (S. 324). Besøg af Skouge.
6. Vedtegninger til B.
7. Optegnelser om Jadradal. Brand af Ibsen 99 s.
8. Læst Brand. Hos Velle.
9. Optegnelser til D. Posttabeller.
10. Brev til P. Bø i Gausdal om Navnet Jadradal. Paa Bibl. 5. og 6. Bind af Germania.
11. Spurgt efter Augustinussen og fl.
12. Begyndt paa Bogstav D. Besøg af Røst m. fl.
13. I Theatret: Markien af Villemer.
14. Bykalender: 60.
15. Længe hos Aga.
16. Færdig med 14. Hefte (til daa).
17. Hos Daae. Til Vertinden 15 dl. Klingenberg: Concert.
18. Kold Vind.
19. Hos Aarflot.
20. Paa Bibl. 7. og 8. B. af Germania. Besøg af Grave med en Ordsamling fra Hr. Unger.
21. Endda Kulde.
22. Vakkert Veir. Hos Olafsen.
23. Et Bad. Klingenberg.
24. Endelig fundet Augustinussen. Hos Unger.
25. Færdig med l5. Hefte (Djuv). Hos Grave.
26. Hos Ingebr. Sæter.
27. Med Vinje hos Norderud.
28. Slemt med Sandfog.
30. Besøg af Fritzner. Denne Maaned meget frisk. 
 
Mai
1. Færdig med 16. Hefte (til droplutt). Paa Bibl. laant Schade's Altdeutsches Wörterbuch.
2. Besøg af Wærenskjold. Faaet Salomons Laas. Blæk (udueligt).
3. Besøg af B. Aakre. Tidsspilde. Talt med Ueland.
4. Faaet 8. Hefte af Fritzners Ordbog. Flaske Aqv. 36. Klingenberg: Concert.
5. Over Side 400. Blyant 6.
6. I Tøien.
7. Flere No. af Ferdamannen. Klingenberg (Svenske Komedier og Dands).
8. Færdig med 17. Hefte (til dyrsk). Besøg af Revisor Johnsen. Penner 18 s. Atter Blyant 6.
10. Færdig med Bogstav D (416). Klingenberg: Concert.
11. Optegnelser til E. Vertinden 15 dl. Zauberphotographien: 24. Længe hos Aarflot.
12. For Folkevennen 1 dl.
13. Hos Øverland og Ueland. Klingenberg: Dands m. m.
14. Begyndt paa E. I Theatret: Den skjønne Helene (Fribillet).
16. Klingenberg: Concert.
17. Færdig med 18. Hefte (til eins). Seet paa en Kaproing. Besøg af Daae og Prydz.
18. Wexels begraven. Paa Raadstuen (Lagret); ingen Forhandling. Den skjønne Helene 20 s.
20. I Kirken: Jensen.
21. Lovtale yver Culturen (omskrevet). Kjedsomt.
22. Paa Bibl. 12. og 13. B. af Kuhn's Tidsskrift. Hos Unger. Et Bad.
24. Hos Olaf Hansen.
25. Besøg af O. Sommer.
26. Færdig med 19. Hefte (til enkel). Paa Skattekontoret betalt 9 dl, 68.
27. Hos Ross. Mange Besøg.
28. Begyndt 20. Hefte.
29. Hos Aga.
30. Klingenberg: Concert.
31. Færdig med Bogstav E (S. 472). Frisk. Maaneden vindig og kjølig. 
 
Juni
1. Beseet Thinghuset med Aarflot og fl. Forberedelse til Bogstav F. Varmt Veir.
2. Endda Forberedelser.
3. "Lovtale yver Culturen" trykt i Dølen. Brand i Smalgangen. Inde hos Velle og Ross.
4. Begyndt paa F. Stærk Varme.
5. Et Par Sko: 4 dl.
6. Færdig med 20. Hefte (til famna). Stærk Varme. Godt Søbad. Klingenberg: Concert.
8. Nye No. af Ferdamannen.
9. Hos Thingmand Nilsen fra Helgeland.
10. Hos Veseth.
11. God Regndag. Besøg af Blix. Klingenberg: Forestilling af Arabere.
12. Paa Bibl. med Kuhn's Tidsskrift. Nyt Hefte af Keysers efterl. Skrifter: 40 s. Hos Aarflot.
13. Naaet Side 500. Mange Besøg.
14. Færdig med 21. Hefte (til feit). Paa Galleriet ved Storthingets Slutning. Hos Aarflot.
15. Thingmændene reiste.
16. Besøg af Glosemot. I Thinghuset med O. Sommer.
17. I Kirken: Wexelsen.
20. Hos Unger laant Grimms Rechtsalterthümer.
21. Færdig med 22. Hefte (til Finskap).
22. Et Bad: 12. Klingenberg.
23. Længe ude. Brystsukker.
24. Stærk Varme.
25. Godt Søbad.
26. Et Program fra Arnesen (Stedsnavne).
27. Brev fra Departementet (om Bevilgningen). Søbad. Stor Varme.
28. Hos O. Sommer.
29. Færdig med 23. Hefte (til flaga). Styrtebad: 6.
30. Endda megen Varme. En herlig Junimaaned med stærk Varme og tillige rigeligt Regn.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Olaf Røst (1843-87), frå Tynset, lærar, frå 1866 i Oslo; litterat.
- «Germania. Vierteljahrschrift für deutsche Alterthumskunde», utg. av Franz Pfeiffer, Stuttg. 1856 ff.
- Erik D. Skouge (1830-1910), frå Lindås, lærar, seinare prest.
- «Christiania Bykalender», Chra. 1866 (786).
- Ingebrigt Sæther (1800-75), bonde i Opp­dal, stm.
- Oscar Schade: «Altdeutsches Wörterbuch», Halle 1866.
- Eiler H. K. Prytz (1812- 1900), fut på Helgeland, stm.
- Nielsen] Sivert A. Nielsen.
- Jacob Grimm: «Deutsche Rechts-Alterthümer», Göttingen 1828.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009