1866 oktober-desember

Oktober
1. Faaet Bokmentafelagets Skrifter 1 dl, 60. Hos Unger. Eftersyn af Bh. 99-100. (Nemlig G. B. 60 og 20. L. B. 19. Pg. "-100.)
3. Kjøbt en Hat. Klingenberg.
4. Inde hos G. Hansen. I Depart. Anviisning til Banken.
5. I Banken 200 dl. Besøg af O. Sommer.
6. Færdig med 33. Hefte (til gnika).
7. Til Frogner. Megen Spadsering.
9. Naaet til Side 800.
11. Aften hos Ross, sammen med flere.
12. Frosset. Marie ved Bortfærd 1 dl.
13. Færdig med 34. Hefte (til Grov).
14. Spadseret til Maridalsosen.
16. Frosset.
18. En Stuefrak 7 dl.
20. Færdig med 35. Hefte (til Grjot). Til Vertinden 15 dl.
22. Molbechs Glossarium 5 dl, 72.
25. Hos Sexe: Faaet Mærker efter Iistid o. s. v.
26. Faaet tilsendt Listovs Ordsamling af norske Forfattere. Besøg af N. N. fra Lom.
27. Færdig med 36. Hefte (til Gullsko).
28. Hos Velle.
29. Hos Nielsen.
31. Færdig med Bogstav G (Side 877). Hos Vinje. Besøg af Størmer. 
 
November
1. Forberedelser til H. Votter.
2. Skoddeveir og koldt. Besøg af Kobberstad.
3. Tyk Skodde. Sukker 8.
4. Hos Velle.
5. Begyndt med H.
7. Regn. Langt Besøg af Kobberstad.
8. Færdig med 37. Hefte (til Halm). Aften i Lag hos Berner.
11. Snee og Regn.
12. Klingenberg (Halvorsen).
13. Naaet Side 900.
14. Aften hos Ross, mange sammen.
16. Færdig med 38. Hefte (til Haring). Inde hos Olaf Hansen.
17. Faaet To Foredrag om Maalsagen.
18. Hos Ross, siden hos Velle.
19. Besøg af Unger; to Hefter af Grimm.
22. Hos Unger.
23. Kjøbt: Foredrag om Maalsagen (tolv Expl.), 1 dl.
25. Hos Velle og Ross.
26. Færdig med 39. Hefte (til havd).
28. Stærk Kulde.
29. Syg af Forkjølelse. Læst Blombergs Afhandling om Omlydslæren. Ellers intet udrettet . Kulden stærkere.
30. Ogsaa sygelig, lidet udrettet. 
 
December
1. Friskere, dog lidet udrettet.
2. Hos Ross.
3. Lindveir, endda svag i Hovedet. Paa Raadstuen i Bythinget. Besøg, intet udrettet.
4. Svag i Øinene.
5. Øienværk om Natten. Nyt Hefte af Rietz. AsbjørnsensJuletræ: 30 s.
6. Lidet gjort.
7. Atter Øienværk.
8. Bedre. Færdig med 40. Hefte (til heilsleg). Kjøbt Ordbog over Gadesproget 1 dl, 78.
9. Hos Velle.
10. Gaaet med O. Sommer.
11. Kulde. Hos Nielsen.
13. Stigende Kulde. Afsked med Kobberstad. Schulzes Skisser: 48.
15. Kulden endda større.
16. Lidt mildere. Langt Besøg af Prof. Broch.
17. Mildt Veir.
18. Færdig med 41. Hefte (til Helstikka).
19. Tøveir.
21. Besøg af Sexe, Nitter og fl.
22. Til Vertinden 15 dl. Cassel Almanack.
23. Hos Velle.
24. Naaet Side 1000 i Ordbogen. Hjemme. Lassens Wergeland: 1 dl.
25. Vakkert Veir. Læst Svea m. m. Besøg af Berner.
26. Tøveir og Bløde. I Kirken: Hartmann.
27. Optegnelser. Hos Velle.
28. Atter koldt. Besøg af Synæs (?) og Fjøretoft [!]
29. Faaet Krohns Minne.
30. Usædvanligt haardt Veir med Nordenvind og Kulde. En Stund hos Wærenskjold.
31. Bidende Kulde og Vind. Hjemme. December meget omvexlende; meget streng i Midten og i de sidste Dage; andre Tider mildt og Tøveir. Næste Dag Eftersyn af Bh. (St.B. 170. G.B. 10. L. B. 28. Pg. 100 s.) = 208-100.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Marie] heitte Marie Hansen. Ho fortel i udat. brev at ho i si tid tente hjå madam Holm (i Teatergt. 6) og hadde då «den Ære at varte Dem op flere Aar». Ho er no gift og er i økon. vanskar og bed om hjelp.
- S. A. Sexe: «Mærker efter en Iistid», Chra. 1866 (788).
- H. E. Berner og Chr. Bruun: «To Foredrag», Chra. 1866 (245).
- Carl J. Blomberg: «Bidrag till den germaniska omljudslären», Uppsala 1865.
- V. Kristiansen: «Ordbog over Gadesproget», Kbh. 1866 (383).
- H. Schulze: «Skitser», Chra. 1866 (1348).
- Johan S. Nitter (1842-68), frå Dale, Sfj., student.
- H. Lassen: «H. Wergeland», Chra. 1866 (1575).
- «Svea», Sth. 1867 (2082 -85).
- Georg Chr. Hartmann (1826-99), 1863-67 stiftskap. i Oslo.
- Ole M. P. Synnæs (1842-1913), frå Vigra, seminarist, seinare prest.
- Fjøretoft] Olaus J. Fjørtoft (1847-78), frå Haram, kom i 1866 til Oslo, stud. 1869.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009