1868 april-juni

April
1.I et Møde hos Berner. Travlhed.
2. Hos Unger.
3. Paa Bibl. Halliwells Dictionary.
4. Færdig med 76. Hefte (til mykjast).
5. Ypperligt Veir. Hos Ross.
6. Brev fra Grieg med en Pakke Manuskripter. Megen Forhindring. Kulde.
8. Første Hefte af Keysers Afhandl. 50 s.
9. Kold Nordenvind. Sygelig i Maven.
10. Vedholdt med at skrive. Flere Besøg.
11. Færdig med M (Side 1846).
12. (Paaske). I Nyekirken: Brun. Sneefald. Besøg af Sexe.
13. Læsning.
14. Nyt Register over de vigtigste Ord.
15. Ordning til Bogstav N.
16. Uro om Natten. Nyt Hefte (2,5) af Norske Magasin. To Svanefjædre 18.
17. Norrønningar. Hos Sexe.
18. Færdig med 77. Hefte (til naken). Mohns Bog om Stormenes Love 36.
19. Hos Karoles [Velle].
21. Vedholdt med N i Ordbogen.
23. Tobak. Blæk af Svane-Apotheket 4. Flaske Aqv.
24. Paa Bibliotheket med Halliwells Bog; intet nyt. Til Marie ved Flytningen 1 dl.
25. Færdig med 78. Hefte (til naalutt).
26. Ude med Karoles [Velle]. Ogsaa hos Johannes [Velle]. Godt Veir.
28. Inde hos Hansen. Klingenberg, Concert. Kaf. 6; faaet igjen en forbyttet Stav.
30. Kommen til "nema". Maaneden nogenlunde mild. Lidt grønt.
 
Mai
1.Sluttet Gjennemsyn af Berners Manuskripter. Et Bad.
2. Færdig med 79. Hefte (til nevesterk). Brev fra Aabel. Inde hos Bennett (Fun). Møde hos E. Nielsen.
3. Hos Ross.
4. Naaet til Side 1900.
7. L. Daaeom norrøn Literatur &c. 18.
8. (Bededag).
9. Færdig med 80. Hefte (til notvar). Saarleike i Andlitet. Papir 18 (Holters Blæk).
11. Tilbage med Berners Manuskr. Fuldt Sommerveir.
12. Inde hos Sekr. Holst. Besøg i Samlaget. Faaet Snorre, sidste Hefte, og Mariu Sögur, 1. Hefte. Betalt 1 dl.
14. Löhrs Forestilling af Billeder.
16. Færdig med 81. Hefte (til nøgjast).
17. Nogen Stads; Procession til Thinghuset. Blankt og varmt Veir; meget grønt; Hæggen begyndt at blomstre. Klingenberg.
18. Færdig med N (Side 1950).
19. Forberedelse til O.
20. Begyndt O. Besøg af Skatvol (?)
21. Stærk Varme.
22. Löhrs Fremstilling.
23. Forsinket med Heftet. Schleichers Compendium 4 dl, 32.
24. Hos Ross.
25. Sygelig i Maven
26. Færdig med 82. Hefte (til Onn).
28. Paa Skattekontoret 10 dl, 57. Paa Klingenberg: Koncert.
29. Faaet Videnskabsselsk. Forhandl. for 1867. Tillæg til Sange og Riim, med Folkevennen.
30. Ikke færdig til Helgen med dette Hefte heller.
31. (Kvitsunn). I Akers Kirke: Dop. Usædvanlig vakker Maimaaned.
 
Juni
1. Register til Mariu Sögur. Meget varmt.
2. Besøg af Holst (Bergen).
3. Færdig med Griegs Bunyan.
4. Atter Ordbogen. Löhrs Forestilling.
6. Færdig med 83. Hefte (til otteleg). Møde hos Berner. Søgnir fraa Hallingdal24. Norska Gaator 12.
7. Klingenberg, Arbeidersamfundets Fest, Indgang 16. Komedie.
8. Prøvet Mosgaards Blæk (værre).
9. Naaet Side 2000 (ovhøg). Læst Rosenberg: Om Maalstrævet.
10. Færdig med O (S. 2005). Til Oplysningsselskabet 1 dl.
11. Anm. til Grieg. En Katekese 6. Talt med Reitan.
12. Optegn. af Bugges Edda.
13. Græsk Ny Testamente 112 s. Paa Kirkegaarden med O. Sommer. Optegn. af Søgnir.
14. Med Ross i Frognerskoven.
15. Begyndt med P. Hos Unger.
16. Laant Kaltschmied's DeutschesWörterbuch.
17. [Klingenberg:] Et Verdenstheater.
18. Færdig med 84. Hefte (til Pil).
20. Fra Krohn: Ei Ferd til Fjerland. Ondt i Halsen.
21. Stærk Varme.
22. Optegnelser til Ross.
23. Register til Søgnir fraa Hallingdal.Varmt. Brisingar.
24. Endelig Regn.
25. Brev til Grieg.
26. Fra Samlaget faaet Krohns Ferd, og Lauvduskar, betalt 1 dl. Nyt Hefte af Keysers Afhandl. 50 s.
27. Smaat med Arbeidet.
28. Klingenberg. Koncert (af Italienere).
29. Færdig med 85. Hefte (til pusla). Afsendt Griegs Manuskr. Klingenberg Theater: Rolf Blaaskjæg.
30. Færdig med P (Side 2044). Vakker Maaned, dog længe Tørke. Regn Jonsokdag. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- J. O. Halliwell: «A Dictionary of old English Plays», Lond. 1860.
- R. Keyser: «Saml. Afhandlinger», Kra. 1868 (582).
- H. Mohn: «Stormenes Love», Chra. 1868 (1641).
- T. Hood: «The Cream of Fun», Lond. u. å. (1446).
- L. Daae: «Om den norrøne Literaturs Forhold til Norge», Chra. 1868 (126).
- «Mariu Saga», utg. C. R. Unger, Chra. 1871 (210-11).
- Løhrs Forestilling] skulpturutstilling ved fru Løhr frå Kbh. (i Hotel du Nord).
- A. Schleicher: «Compendium», Weimar 1866 (53).
- H. Lassen: «Tillæg til Ole Vig's Sange og Rim», Kra. 1868 (1368).
- Fest] i Arb. samf. med talar, fyrverk, musikk og «menageri».
- Carl Rosenberg om målstrævet i N. Folkebl. 1868, nr. 24 (etter «Fædrelandet»).
- J. H. Kaltschmied: «Vollständiges stamm- und sinnverwandschaftliches Gesammt-Wörterbuch der deutschen Sprache», 3. utg., Nordlingen 1851.
- «Rolf Blaaskjæg» av Meilhac og Halévy, musikk J. Offenbach. I tittelrolla Albert Meyer, Kbh.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009