1870 april-juni

April
1. Tillæg til D. Oversyn af Bh. = 228-90.
2. Solvarme og Søyla.
3. Hos Johannes [Velle].
5. Paa Bibl. laant Kuhns 13. Bind. Kjøbt Berghaus Weltkarte 1 dl, 8.
6. Færdig med Tillæg til D.
7. Ordningen til E og F.
8. Hos Unger et Bind af Annaler (1846).
9. Gjennemsyn af Griegs Markus. Minckwitz Mythologie 67 s.
10. Klingenberg: Concert.
11. Besøg af Birch-Reichenwald. Vedholdt Gjennemsyn af Markus.
12. Et Bad i Torggaden.
13. Ordning af Optegnelser. Paa Bibl. laant 15. Bind af Kuhns Tidsskrift. Blæk.
14. Læsning.
15. Vakkert Veir.
16. Udkast til Breve. Punch's Almanack.
17. (Paaske). I TrefoldighedsKirke: J. N. Brun. Meget vakkert og mildt Veir.
18. Samme Veir. Hos Karoles [Velle].
19. Brev til Videnskabsselskabeti Trondhjem. Posttabeller.
20. Udkast til Breve. Samme vakre Veir.
21. Brev til Larsen i København. Klingenberg: Koncert.
23. Eftersyn af Klokkesongen. Klipning.
24. Koldere.
25. Hos Malling, talt om Ordbogen.
26. Reenskrivning af Klokkesongen. Til Oplysningsselskabet1 dl.
27. Paa Bibl. laant 17. Bind af Kuhn (det 14. og 16. ikke tilstede). Nogen Kulde.
28. Fra Oplysningsselskabet: Dietrichsons Træsnit. Atter studeret paa Markus.
29. For Skilling-Magasinet 1 dl.
30. Brev til Grieg. Besøg af Kjelstrup (laant ham Krohns Stockholmsferd). Til Gjenten ved Flytningen 1 dl. De sidste Dage noget koldt. 
 
Mai
1. Koldt og Regn.
2. Ordning af Tillæg. Hos Unger, et Bind af Grimm.
3. Besøg af Eimundarsson (Islænding), Olav Brekke fra Voss og fl.
4. Klingenberg: Basch's Forestilling i Magie. Vedholdt Ordning af Tillæg.
5. Begyndt Indførelse af Tillæg under E. Møde i Oplysningsselskabet; megen Tidsspilde.
6. Caspari's Troesspørgsmaal 16.
7. Færdig med Tillæg til E.
8. Vakkert Veir.
9. Hos Birch-Reichenwald. Pakke til Bergen, 12 s.
10. Besøg af S. Bugge; faaet Rygh's Afhandling om Stedsnavne.
11. Hos Malling. Basch's Forestilling [i Magie].
12. Paa Bibl. med Kuhn, intet atter. Kok's Ordsprog 75 s. Norges Inddelinger, 40.
13. Med Johannes Velle hos Hølaas.
14. En Prøveside trykt. En Stund hørt paa Bruns Foredrag.
15. Norske Theater: Dands &c.
16. Første Hefte af Historisk Tidsskrift, betalt 1 dl. Besøg af Unger.
17. Stads i Byen; vakkert Veir.
19. Hos Malling og hos Unger; ny Prøveside.
20. Brev fra Videnskabsselskabeti Trondheim [!]. Et Bad. Ørestoppelse.
21. Seent med Arbeidet.
22. Hæggen begyndt at blomstre.
23. Paa Bibliotheket: Diefenbachs Origines. Megen forgjæves Gang. Rød Blyant.
24. Atter hos Birch-Reichenwald.
25. Besøg af Tønsberg (Stamsbogvers af Symra, 43; Strenge Dagar &c.). Optegnelser af Hande's Folkesagn.
26. (Helgtorsdag). I Kirken: Essendrup.
27. Schultze [und Müller] mang die Nonnen: 14 s. To Blyanter. En Storm.
28. Optegnelser m. m. Svenska Visor 20 s.29. I Tøien.
30. Hos Malling. Fotografiebilleder 30 s.
31. Maaneden mild og varm; i de sidste Dage tørt og vindigt med Sandfog. Endnu ikke nogen sluttelig Afgjørelse med Trykningen af Ordbogen; vedholdt med Indførelse af Tillæg og Forbedringer.
 
Juni
1. Gjennemsyn af Nielsens Historie. Regn og Kulde. Vøling paa en Kjole.
2. Richert: Om nordisk Bildning &c.: 48. Klingenberg.
3. Besøg af Blix.
4. Faaet sidste Deel af Keysers Norges Historie.
5. (Pintse). I Katholsken: Hagemann. Herligt Veir og stor Varme.
6. Aftenselskab hos Joh. Velle.
7. Tilbuning af Manuskript. Hos Unger.
8. Søbad. Besøg af Daae. Laant til Vartdal 1 dl.
9. Seent Arbeide.
10. I et Møde hos Berner.
11. Fortsat med Mskr.
13. Tilbage til Bibl. med Diefenbachs Origines. Leveret Klokkesongen.
14. Dansktydsk Ordbog 68.
15. Til Gjenten ved hendes Flytning 1 dl. Klingenberg: Svensk Komedie, Den indbildte Syge m. m.
16. Korrektur paa Klokkesongen.
17. Besøg af Daae. Meget varmt.
18. Betalt Skatten: 11 dl, 10 s.
19. Hos J. Velle.
20. Vedholdt Indførelse af Tillæg.
21. Misligt med Søvnen.
22. Stærk Varme. Søbad. Besøg af Høydal. Md. Petersen 1 dl.
23. Fraa By og Bygd 18 s. Besøg af Olsen, tilbage med en Bog (Strøms Sdm.). Længe ude.
24. Besøg af Henrik Daae.
25. Faaet Rydqvist: SvenskaSpråketsLagar (4,2), og særskilt: Ljudlagar &c. Brev fra Belsheim med 10 dl (Laan).
26. Regn. Læst Rydqvist. Besøg af Holst.
28. Paa Dyreudstillingen. Færdig med Tillæg til F. Klingenberg: Koncert.
29. Optegnelse af Regnskaber.
30. Fortsat. Søbad. Betalt Dølen [for det] forløbne Halvaar, 84. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hermann Berghaus: «Allgemeine Weltkarte», Gotha 1869.
- J. Minckwitz: «Illustriertes Taschenwörterbuch der Mythologie», Lpz. 1870 (1071).
- Birch-Reichenwald] truleg Peter Birch-Reichenwald (1843-98), advokat.
- Johan N. Brun (1839-1909), pers. kap., seinare spr. i Oslo.
- «Træsnit efter nordiske Maleres Billeder», utg. L. Dietrichson, Kra. 1870.
- Kjelstrup] truleg Wilhelm Chr. Kjelstrup (f. 1834), frå Ål, adjunkt, c. th. 1871, seinare spr.
- Eimundarsson] truleg Sigfús Eymundsson (1837-1911), bokhandlar.
- Olav Brekke (1846-1923), frå Voss, ei tid lærar, bonde og kommunepolitikar.
- Artisten, «professor» F. J. Basch har «fantastisk-physikalsk Forestilling» med «Aande og Spøgelsesyner» m. m.
- C. P. Caspari: «Historiske Oplysninger om Troesspørgsmaalenes Ordlyd ved Daaben», Chra. 1871.
- Karl Rygh: «Bemerkninger om Stedsnavnene i Helgeland», Kra. 1870 (30).
- J. Kok: «Danske Ordsprog», Kbh. 1870 (1033).
- I. Geelmuyden: «Norges Inddelinger», Bg. 1870 (846).
- Bruns Foredrag] Chr. Bruun tala m. a. om Jaabæk-rørsla og nasjonal politikk.
- «Historisk Tidsskrift», Kra. 1870 ff. (2191 ff.).
- Lorenz Diefenbach: «Origines Europaeae», Frankfurt a.M. 1861.
- Stambogsvers] sjå Br. nr. 453.
- Folkesagn] av H. Hande til «Segner fraa Bygdom», bd. 1, Chra. 1871 (960).
- A. W-s: «Schultze und Müller», Berl. u. å. (1549).
- «Svenska Visor», Kbh. 1870 (1425).
- Nielsens Historie] J. E. Nielsen: «Gamla Sogor um Hellas», Chra. 1870 (sjå dagbok, 5.8.1870).
- M. B. Richert: «Om nordisk bildning», Uppsala 1870 (130).
- Clemens Hagemann (1833-93), katolsk prest
- dansk-tydsk Ordbog] B. Chr. Grønberg: «Tydsk-dansk, dansk-tydsk Haandordbog,» Kbh. 1866.
- Svensk Komedie] ved «Hafgrenske Operette-Selskabet» frå Sth. som spela til ut i sept.
- Hans Peter Høydal, frå Volda, for seinare til Australia, var òg med i boerkrigen.
- Olsen] truleg O. T. Olsen
- danske Spillere] Hr. og fru Madsen (Recke), hr. Hagen og Dorph-Petersen, Folketeatret i Kbh. m. fl. spela «Paa Jagt» av Mallefille, «Formeget af det Gode» og «En forfulgt Uskyldighed» (franske lystspel).
- Jensens Glosebog] var det meininga at I. Aa. skulle gje ut i ny utg. for Den norske hist. Forening.
- W. Fricke: «Wat möt, dat möt», 1-2, Jena 1870 (1522.)
- Henryk Wieniawski (1835-80), polsk fiolinist.
- A. E. Vang: «Kort Udsigt» (sjå merknader til Br. nr. 138).
- E. Förstemann: «Die deutschen Ortsnamen», Nordhausen 1863 (26).
- G. Schambach: «Wörterbuch der niederdeutschen Mundart», Hannover 1858 (408).
- Haandskrifter] gjeld segnoppskrifter (m. a. etter S. Røo, E. Sand, G. Kaupang, O. Solheim) til «Segner fraa Bygdom», bd. 1.
- Hafgrenska sällskapet spela «Paa gröna lund» (sjå merkn. til dagbok oktober-desember 1877), «Værelse tilleie» (fransk komedie), og
- R. Benedix: «Slægtningerne» (til sist dans ved Hilda Lund og Robert Sjöblom).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009