1870 juli-september

Juli
1. Optegnelser. Besøg af Unger. Klingenberg. Koncert af de svenske Mestersangere.
2. Paa Universitetethos Holst. Slutningen af Klokkesongen trykt i Dølen.
3. KlingenbergsTheater (danske Spillere): Paa Jagt; For meget af det Gode; og En forfulgt Uskyldighed.
4. Optegn. af Rydqvist. Længe hos Daae.
5. Besøg af S. Bugge, ang. Jensens Glosebog. Norsk Bogfortegnelse, 2. Deel (Feilberg). Wat möt, dat möt 119 s.
6. Optegnelser til Jensens Glosebog. Besøg af Knudsen. Inde hos Vinje paa Hospitalet.
8. Mavesyge. Besøg af Paulsen.
9. Sluttet Optegn. af Glosebogen. Endda sygelig.
10. Friskere. Klingenberg Koncert (Wieniawski).
11. Ordning af Optegnelser.
12. Regn. Hos Landmark.
13. Brev til Belsheim. Søbad.
14. Optegn. til en Fortale til Ordbogen.
15. Stor Varme; søvnig og tung. Talt med O. Sommer.
16. Optegning af Ord som mangle i G. N. Mavesyge. Søbad. Vangs Levnedsløb 12.
17. Hos J. Velle. Krigstidende.
18. Optegn. af G. N. &c.
19. Atter sygelig. Besøg af Adj. Broch.
20. Optegn. til en Fortale.
21. Hos Dybwad: Förstemanns Ortsnamen: 1 dl, 52, og Schambachs Ordbog: 116 s. Søbad. Hos Malling og hos Unger.
22. Besøgt Vinje paa Hospitalet.
23. Søbad.
24. Klingenberg: Svenske Operasangere.
25. Usædvanlig Varme. Faaet Chr. Videnskabsselsk. Forhandl.
26. Udkast til Fortalen til Ordbogen. Hede, Søbad.
27. Vedvarende Hede.
28. Optegn. af nye Haandskrifter fra Hallingdal. Koncert paa Klingenberg.
30. Regn og Varme. Exempler til Fortalen. Besøg af Berner. I Banken 200 dl.
31. I Tøien, meget varmt. Klingenberg (Svensk Komedie): På gröna Lund, m. m. Den sidste Halvdeel af Maaneden med usædvanlig stor Varme i Luften. Fortræffelige Udsigter for Landmanden. 
 
August
1. Nyt Hefte (3,4) af Norsk Magasin. Tidende om Vinjes Død.
2. Optegnelser om Vinjes Skrifter.
3. Fremdeles stærk Varme.
4. Beretning om Vinje til Dagbladet.
5. Svag i Hovedet af Arbeide og Varme. Faaet: Sogor um Hellas &c. Paa Klingenberg: Slægtningerne af Benedix.
6. Forsoling paa Støvler 108.
7. Samme Hede.
8. Optegnelseraf Schambachs Ordbog. Søbad bag Fæstningen. Hos Malling. Kontrakt om Ordbogen; faaet i Honorar for Grammatiken 100 dl.
9. Nyt Oversyn af Begyndelsen til Ordbogen. Besøg af Torvig. Hos Unger, et Hefte af Grimm. Landstads Salmebog 30.
11. Faaet fra Bokmentafelaget: Skirnir (1870) med Skyrslur, Tidindi (2,6), Um Landshagi (4,4) og Nya Sagan. Søbad.
12. Oversyn af Manuskr. Bad ved Holmen.
13. Exempler til Fortalen. Regn.
15. Oversyn af Mskr.
16. Fortsat.
17. Klingenberg (Svensk Komedie): Döden som Fadder.
18. Talt med Nygaard. Svalt Veir.
19. Søbad, brændt af Marnetla.
20. Et Møde hos Berner.
21. Lang Spadsering.
22. Sluttet Gjennemsyn af A og Aa.
23. Tillæg til G.
24. Besøg af Sexe.
25. Fortsat med G.
26. Talt med Unger.
27. Fyrti Billeder til [David] Copperfield, 30 s.
28. Koncert paa Fæstningen.
29. Fortsat med G.
30. Besøg af Kvanbæk.
31. Fortsat Oversyn af G. Forsinkelse med Trykningen paa Ordbogen. Sidste Halvdeel af Maaneden noget kold. 
 
September
1. Hos Malling. Klingenberg Theater: Hos Diderot; og Perichole.
2. Besøg af Nygaard.
3. Færdig med Oversyn af G. Besøg af Grepstad (Aure). Stygge Nyheder fra Krigen.
4. Hos Blix.
5. Tillæg til H. Paa Bibliotheket: Kuhns Tidsskrift 14. og 16. Bind.
6. Bad i Torvgaden.
7. Storm og Regn.
8. Mørkt Veir.
9. Kjøligt Veir.
10. Fortsat med H.
11. Gangtuur til Oskarshall. Meget vakkert.
12. Fortsat med H.
13. Besøg af Hr. Flikke fra Sfj.
14. Inde hos Andersen.
15. Paa Skougaards Koncert i Logen.
17. Ingerslevs Dansk-latinsk Ordbog, 0,85. Veiret meget kjøligt.
18. I Tøien, vakkert Veir. Paa Klingenberg (Svenskernes Extraforestilling): Lektioner; Det hvide Halstørklæde; Sang og Dands.
19. Færdig med Tillæg til H. Besøg af Foged Daae.
20. Optegn. til Jensens Glosebog.
21. Afsked med Nygaard.
22. Paa Bibliotheket: Tre Hefter (1. B., 3,4 og 2. B., 3) af Höpfners Tidsskrift.
23. Inde hos Andersen.
24. Møde hos Berner. Hovedværk.
25. Gangtuur til Gautstad. Siden hos Ross og Karoles [Velle].
26. Leveret det første Manuskript til Trykkeriet. Opsagt Skilling-Magasinet.
27. Til det norske Samlaget: 1 dl.
29. Ordregister til Strøms Sdm. Beskrivelse. Besøg af Halvor Midtbøen.
30. Ordregister m. m. Maaneden temmelig kjølig alt fra Begyndelsen, dog tildeels vakkert Veir. I senere Tid Fornemmelse af Hovedværk om Dagen ved Middagstider. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hafgrenska sällskapet spela «Paa gröna lund» (sjå merkn. til s. 319), «Værelse tilleie» (fransk komedie), og
- R. Benedix: «Slægtningerne» (til sist dans ved Hilda Lund og Robert Sjöblom).
- Ole Martinus Torvik (1832-1925), frå Volda, lærar i Larvik. «Han er en ivrig maalmand og var en personlig ven af Ivar Aasen» («Dagbladet» 1913, 22. juni).
- «Døden som Fadder», lystspel av Aug. Blanche.
- Kvanbæk] truleg J. Kvanbekk (f. 1847), frå Seljord, lærar på Kongsberg.
- «En Stund hos Diderot» (fransk komedie).
- «Perichole eller Kongen og Gadesangerinden» (opera buffa).
- Hr. Flikke] truleg A. Flekke (f. 1854), frå Fjaler, lærar Hadsel.
- Lorentz S. Skougaard (1837-85), songar.
- C. F. Ingerslev: «Dansk-latinsk Ordbog», Kbh. 1865 (74).
- «Lektioner mellem Ægtefæller» (komedie av N. Fournier) og «Det hvide Halstørklæde» (komedie), song av Ottilia Lundequist m. m.
- «Zeitschrift für deutsche Philologie», utg. av Ernst Höpfner og Julius Zacher, Halle 1868 ff.
- Halvor Midtbøen (f. 1842), frå Kviteseid, lærar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009