1872 januar-mars

Januar
1. I TrefoldighedsKirke: J. N. Brun. Tøveir. Frisk. Eftersyn af Bh. (= 326-80).
2. Besøg af O. Hansen og fl. Lidet udrettet.
3. Ordning af Opt.
4. Paa Posthuset. I Sparebanken (1596-38).
5. Korrektur paa 32. Ark (til muna). Brev fra Hildebrand. Faaet Historisk Tidsskrift (2,1) og Jens Bjelke (1).
6. Anden Korr.
7. I TrefoldighedsKirke: Riddervold, Cand.
8. Travlt med Manuskr.
9. Hos Berner. Til Vinjes Minde 1 dl. Faaet og leveret et Bidrag fra Grandsherad.
10. Travlhed.
11. I Lagretten, dog ingen Forretning. Faaet fra Hildebrand tre Hefter af Grimms Ordbog. Talt med O. Sommer. Lidt Kulde.
12. Atter mildt.
13. Travlt med Manuskr.
14. Lidt Snee.
15. Manuskr.
16. Korrektur paa 33. Ark (til Naalauga).
18. Hos Unger.
20. Færdig med Eftersyn af N. Besøg af Strømme. Tøveir.
23. Endelig Udkast til Beretning.
24. Slud og Snee.
25. Atter Tøveir.
26. Reenskrevet Beretningen. Besøg af Unger. Ondt i et Øie. Ovnsoting.
27. Leveret Beretningen.
28. Snee og Bløde.
29. Korrektur paa 34. Ark (til nyreidd). Klart Veir (som nu er noget nyt og uvant). Talt med Tonning.
30. Besøg af M. og R. Aarflot.
31. Anden Korr. Den hele Maaned mildt Veir, deels kun i Frysepunktet og deels Tøveir. 
 
Februar
1.Færdig med Eftersyn af O. Hos Hansen.
2. Optegnelser til P.
3. Hos Aarflot.
4. Liden Kulde.
5. Ordning af Papirer; Tidsspilde.
6. Færdig med Eftersyn af P. Optegn. til R. Liste over Thingmænd.
8. Korrektur. Hos Unger.
9. Korrektur paa 35. Ark (til Oter). Lidt Kulde. Søgt efter Hr. Vaalen.
11. Hos Vaalen.
12. Besøg af Daae.
13. Atter B. Aakre.
14. Lidt Kulde.
15. Besøg af Hr. Wegger.
16. Nogen Kulde.
17. Wackernagels Ursprung derSprache: 24. Aften længe Hos Aarflot.
18. Snee. Hos Thorsen.
19. Besøg af Hr. Viger. Blødeveir.
20. Besøg af Monrad jun. Hos K. Nilsen.
22. Besøg af Sander Raaen.
23. Korrektur paa 36. Ark (til Rafteskjegg).
24. Til Sander: Bygdesagn 48.
25. Besøg af Helge Strand og Sander [Raaen].
26. Faaet 10 Expl. af fjerde Hefte. Ude dermed til Departementet, til Universitetet, til S. Bugge og til Monrad.
27. Hos Malling faaet for tre Hefter af Ordbogen. 240 dl.
28. Besøg af Unger. 29. Manuskr. Ogsaa denne Maaned mild ligesom den forrige. 
 
Marts
1.Vedholdt med Eftersyn af "R" i Manuskr.
2. Hos Malling, siden Aarflot. Besøg af Norderud.
3. Hos Grønningsæter.
4. Korrektur paa 37. Ark (til Reist).
5. Besøg af Hr. Buen fra Telemark.Brev til Trondhjem.
6. Afsendt 4 Hefter med Brev til Trondhjem. Faaet Njaals Saga overs.
8. Brev fra Krohn. Hos Floten.
9. Færdig med Eftersyn af R.
10. Hos Seljelid, siden Hos Aarflot.
11. Hos Unger. Korrektur.
12. Korrektur paa 38. Ark (til rjuva).
13. Optegning til S.
14. De to sidste Hefter (5,6) af: Fraa By og Bygd 36 s.
15. Lidt Frost.
16. Brev fra Trondhjem (om andet Hefte af Ordbogen).
17. Besøg af Berner og fl. Koncert i Turnhallen (Elton).
18. Besøg af Monrad jun.
19. Haardt Veir. Karnevals-Koncert i Logen.
20. Korrektur paa 39. Ark ( til Rækja). Nordenvind og Kulde.
21. Hovedværk.
22. Samme Veir.
23. Mildere.
24. Hos O. Welde, siden Hos Johannes [Velle]. Besøg af Klingenberg, til Haralds Minde 1 dl.
25. Frost. Inde Hos Klingenberg.
26. Manuskr.
27. Mildere. Kommen til Sk.
28. Tøveir og Bløde. Inde Hos Thorsen.
29. Brevskrivning. Ledt efter Folk.
30. Brev til Krohn.
31. (Paaskedag). I Kirken: Essendrup. Tøveir. Maaneden noget kold henimod Slutningen; forhen meget mild.
  
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Y. Nielsen: «Jens Bjelke», Kra. 1871-72 (712).
- Julius Riddervold (1842-1921), kapellan, seinare spr.
- Strømme] uvisst kven, kanskje Peter O. Strømme (1837-1901), lærar i Oslo, seinare spr.
- Arne O. Tonning (1834-92), frå Stryn, bonde, stm.
- Wegger] truleg Ove Wegger (1845-1914), prest.
- W. Wackernagel: «Über den Ursprung der Sprache», Basel 1872 (12).
- Wiger] uvisst kven, kanskje Chr. Wiger (1827-1906), telegrafinspektør.
- Olaf P. Monrad (1849-1920), son til M. J. Monrad, c. theol. 1873, seinare spr.
- Helge Larson Strand (1846-1927), frå Ål, lærar i Ål, seinare lærar i Austfold.
- Buen] truleg Jon Olson Buen (1823- 1906), bonde og kommunepolitikar i Gransherad.
- «Njaals Saga», Kra. 1871 (213).
- Arnt K. Seljelid (1832-80), frå Mo, Helgeland, fiskar og bonde, stm.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009