1873 januar-mars

Januar
1. I TrefoldighedsKirke: S. Brun. Mildt Veir og Regn.
2. Munchs Afhandlinger (3): 30. En Regnhat: 1 dl, 66. Lys: 24. Nitter 12. Ovnsoting.
3. Hos Unger. Ordning af Optegnelser. Opklaret Veir.
4. Optegn.
5. Hos Johannes [Velle].
6. Til Vartdal 1 dl. Vakkert Veir.
7. Hos Joh. Aarflot.
8. I Sparebanken (1645-10). Havt Besøg af Tyve.
9. Tillæg til Ordbogen. Hos O. Hansen.
10. Ulempe med en Dør (ny Laas). London Almanack.
11. Spansk Ordbog 119 s. Bibliotheca philolog. (1): 27. Fremdeles meget mildt.
12. Klingenberg: Concert (Svensk).
13. Udkast til Aarsberetning. Besøg af Blix og K. Nilsen.
14. Lidt Frost.
15. Forsøgt at oversætte Stykket af Don Quixote. Aftenen i Selskab hos Berner.
16. Lyst Veir.
17. Nyt Udkast til Beretning.
18. Snee.
19. Regn og Bløde.
20. Sluttet Beretningen. Til Vertinden 15 dl.
21. Leveret Beretningen. Slud.
22. Besøg af O. Sommer.
23. Besøg af Floten. Lidt Frost.
24. Studeret paa "vera".
25. I Banken 200 dl.
26. Steins Musæum: 12,8.
27. Faaet 10 Expl. af 7. Hefte. Leveret Heftet til Departementet, Universitetet, Bugge og Monrad.
28. Hos Unger med to Ark. Hos Holmboe med Heftet. Stærkere Frost.
29. Besøg af Maurits Aarflot.
30. Besøg af O. Hansen.
31. Afsendt Heftet til Trondhjem. Veiret i Maaneden afvexlende, for det meste meget mildt, indtil den sidste Uge. 
 
Februar
1. Ulrichs Pflanzennamen 1 dl, 38. Aften længe hos Aarflot.
2. Barskt Veir med Snee.
3. Tilstede ved Storthingets Aabning. Hørt Kong Oskar. Megen Trængsel.
4. Korrektur paa 57. Ark (til vega). Til Pigen 1 dl.
5. Revision paa Steinvards "Hugvending".
6. Faaet Historisk Tidsskrift (2,3) og Jens Bjelke (3).
7. Atter Eftersyn af Sommers Sverre [-Saga].
8. Besøg af Sæter, atterfaaet 5 dl.
9. Hos Aarflot.
10. Faaet "Gudlege Smaastykke". Hos Hansen.
11. Thinglisten: 8. Dronning Sofie hidkommen. Megen Belysning og meget Folk ude.
12. Studeret paa "vita".
13. Atter Stykket af Don Quixote.
15. Ny Brôk (siden ombyttet): 4 dl, 60. Aften hos Aarflot.
16. Hos Ross.
17. Hos G. Hansen.
18. Tøveir. Et Fakkeltog.
19. Ordning af Tillæg fra ældre Ordsamlinger. Hos Unger: Brand's Antiquities.
20. En Storm.
21. To Par Hoser.
22. Besøg af Midbøen.
23. Besøg af Daae. Hos Aga og hos Aarflot.
24. Korrektur paa 58. Ark (til Vid). Stærkere Kulde.
25. Tillæg af ældre Skrifter.
26. Lidt Snee. Papir.
27. Besøg af Olav Sveinson og Midbøen. Enkelte nye Oplysninger.
28. Ordning af Optegnelser. Maaneden for det meste mild; Jorden i længere Tid sneeløs.
 
Marts
1. Færdig med Eftersyn af "V". Hos Unger; mere af Brand's Antiquities.
2. Hos Thorsen og hos Aarflot.
3. Til Malling med det spanske Stykke. Hos Hansen.
4. Staalpenne (Owl-pen).
5. Spanske Stykket trykt.
6. Stærk Kulde.
7. Brev til Lidfors. Hos Vaalen.
8. Afsendt Stykket med Brev til Lidfors.
9. Hos Tormodsæter.
10. Korrektur paa 59. Ark (til vonlaus). Tøveir.
11. Hos Unger.
12. Atter Kulde. Hos Floten.
13. Færdig med Eftersyn af "Ø". Hos Norby og hos Trøan.
14. Nyt Brev fra Lidfors. Besøg af Sæter (Dølen 1866).
15. Atter Eftersyn paa Sommers Sverre [-Saga] ). Hos Floten og hos Aarflot.
16. Klart med stærk Kulde. Musæet paa Klingenberg. Schweitzerpigen: 12.
17. Begyndt at reenskrive Tillæggene.
18. Vertinden 15 dl.
19. Hos Aga.
20. Hos Baggerud. Storms: Snorres Historieskrivning 108. Faaet: Ei Hugvending. Brevet til Ivar [Jonson] tilbagekommet.
21. Hos Vefring.
22. Signeformularer: 27. Ovnsoting.
23. Besøg af Hølaas. Hos Aarflot.  Tregders  græske Formlære (Tigger Larsen): 36.
25. Nyt Eftersyn paa Sommers Sverre.
26. Tillæg. Hos Floten.
27. Atter Hølaas. Decameron (6): 40. Folkevennen (1).
28. Tillæggene.
29. Korrektur paa 60. Ark (til Ørska). Aften hos Aarflot.
30. Hos Berner og hos Seljelid.
31. Hos Iversen og hos Unger. Maaneden i det hele mild; den sidste Uge stadigt Klarveir med Solvarme.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- F. Booch-Arkossy: «Nuevo diccionario», Lpz. 1872 (81).
- W. Ulrich: «Internationales Wörterbuch der Pflanzennamen», Lpz. 1872 (1677).
- «Gudlege Smaastykke», 1-2, Bg. 1872-74 (1130-31).
- John Brand: «Observations on the popular antiquities of Great Bri­tain», 1-3, London 1853-55.
- Norby] truleg Ingebrigt Nordbye (1828-73), frå Selbu, handels­mann, bonde, stm.
- Arne H. Baggerud (1805-80), frå N. Land, bonde, lensmann, stm.
- G. Storm: «Snorre Sturlassøns Historieskrivning», Kbh. 1873 (134).
- M.Lorentzen: «Signeformularer», Aalborg 1872 (1192).
- P. H. Tregder: «Græsk Formlære», Kbh. 1844 (509).
- Diderik Iversen (Tønseth) (1818-93), frå Røros, lærar, stm.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009