1873 april-juni

April
1. Færdig med Tillæg af Skrifter.
2. Munchs Afhandlinger (4): 30.
3. Hos Gartner Hansen.
4. Hos Unger (Sanders Synonymik). Et Bad.
5. Anmærkninger til sidste Tillæg. Besøg af Five.
6. Besøg af Berner.
7. Begyndt Fortalen. Hos G. Hansen.
8. Seent Arbeide.
9. Mostellaria: 48. Aften hos Aarflot.
10. Et Stykke om Krone og Øre.
11. I Tøien. Fagert Veir.
12. Et Ny-Testamente 24. Klipning. Kulde.
13. (Paaske). I Kirken: Hansen.
14. I Katholske Kirken: Blancke. Hos Aarflot.
15. Atter Fortalen.
16. Seent Arbeide.
17. Slut med Sverres Saga.
18. Til Vertinden 15. dl. Fagert Veir.
19. Tre Hefter af "Fraa By og Bygd" (3,2. 3,3. 4,1): 54.
20. Hos Ross. Blidt Veir.
21. Stadigt Stræv med Fortalen.
22. Skarp Luft og lidt Snee.
23. Kulde.
25. Til Pigen ved Flytningen 1 dl.
26. Næsten færdig med Fortalen. Hos Aarflot.
27. Fremdeles Kulde.
28. Sluttet Fortalen (for denne Gang). Besøg af Daae.
29. Hos Berner. Besøg af Eriksen; laant ham 3 Viser (Fjeldbyggen agter paa Tiden; Min elskelig Tilhører; og En Vise vil vi sjunge).
30. Hos Unger (Peder Plades Visitatsbog). Den sidste Deel af Maaneden Kulde og skarp Luft. Dog begyndt at grønnes.
 
Mai
1. Rettelser og Indskud i Tillæggene til Ordbogen. Bedre Veir.
2. Besøg af Fritzner.
3. Anmærkning til Tillæggene. Hos Unger (Skeats Specimens). En Regnhat. Regn.
4. Klingenberg: Concert (Madsen). Hos Karoles [Velle] atterfaaet Laan 1 dl.
5. Et Par Sko 3 dl, 72.
6. Svenska Namnboken 16. Hos G. Hansen.
7. Omskrivning af Fortalen. Craiks Manual of English Literature 1 dl, 108.
8. Hos Daae. Talt med Glosemot. Omskrivning.
9. Hos Rasmus [Aarflot].
10. Vedholdt Omskrivning.
11. Hos Rasmus [Aarflot]). Fiint Veir.
12. I Møde i Oplysningsselskabet.
13. I Lagretten paa Raadstuen. Bulwer: The coming race 40.
14. Vedholdt med Fortalen. Ondt i Hovedet.
15. Stor Travlhed med Omskrivning af Fortalen.
16. Folkevennen 1 dl. Gautiers Menagerie.
17. Seet kun lidet af Dagens Stads.
18. Hos Maurits [Aarflot].
19. Hos Unger. Til Vertinden 16 dl.
20. Leveret sidste Blad af Fortalen. Aftenen i Theatret: Den sorte Domino.
21. Ordning af Optegnelser.
22. Tillæggene formsatte.
23. Korrektur paa 61. Ark (Slutning og Tillæg). Regnveir.
24. Wienerhumor. Jahrbuch. Spamers Katalog.
25. Første Hæggeblomster.
26. Ordning af Optegn.
27. Ny Korrektur.
28. Korrektur paa Fortalen.
29. Atter Omskrivning.
30. Optegnelser. En Hat. Atter langsomt i Bogtrykkeriet; ventet paa Korrektur.
31. Betalt Skatten: 8 dl, 112. Anecdotes (franske). 35; Munchs Afhandlinger (5): 30. Besøg af Fru Wolf; laant hende "Norske Viser og Stev". Maaneden forhen kold; i de sidste Dage stigende Varme. Hæggen i fuld Blomstring.
 
Juni
1. (Pintse). I Ulevols Kirke: Moe. Meget varmt.
2. Hos Aarflot.
3. Tørhed i Halsen. Meget varmt.
4. Endelig Revision paa Tillægget. Besøg af Sæter; atterfaaet 5 dl (forhen 5).
5. Hos Unger. Ny Korrektur paa Fortalen. Meget varmt.
6. Ordning af Papirer. Kjøligt med Vind.
7. Aften hos Daae.
8. Hos Ross. Klingenberg: Koncert (Jf. Moe).
9. Møde hos Gjerdrum (om Vinjes Minde).
10. Revision paa Fortalen. Paa Banegaarden Afsked med Aarflot og fl. Bad i Torvgaden.
11. Ordning af Papirer. Blæk (daarligt). Lunden. Faaet Thaulows Oversættelse "Klokken". Brand i Oslobugten.
12. Besøg af Hartmann (Plantenavne).
13. Hos Unger. (Et Hefte af Grimm; en Afhandl. af Bugge.) Atter Blæk.
14. Ordning af Papirer. Besøg af Henriksen.
15. Hos Joh. Velle. Fiint Veir.
16. Endda Ordning af Papirer. Besøg af Rungolf, atterfaaet Plantenavne.
17. Varme og Regn.
18. Til Vertinden 16 dl. Stockholm med Berge.
19. Optegn. af Nedertydsk.
20. Sidste Ark reentrykt.
21. Faaet 10 Expl. af 8. Hefte. Hos Bugge med et Exemplar. Book of Humour 105.
22. KlingenbergTheater: Bot för Svärmödrar, og Perrichous Reise.
23. Hos Damm med to Ordbøger. Ude med sidste Hefte til Departementet, Universitetetog Monrad. Besøg af H. Hauen. Lys Kveld; meget Folk ude og mange Brisinger.
24. Afsendt sidste Hefte til Trondhjem.
25. Emnet paa nogle Vers.
26. Udfyldning i Ordregisteret.
27. Besøg af P. Bø.
28. D'Israelis Curiosities of Literature: 105.
29. I Tøien. Suckows Koncert.
30. Hos Henriksen. Douceur for Arbeidet 25 dl. Fraa By og Bygd (4,2): 18. Maanedens Veir efter Ønske; god Varme, af og til Regn; fortræffelig Græsvæxt.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Synonymik] D. Sanders: «Deutscher Sprachschatz» (sjå merknad til Br. nr. 331).
- Ole O. Five (1846-1930), skulestyrar, stm.
- T. M. Plautus: «Mostellaria», Kra. 1873 (520).
- August Blancke (1845-1912), katolsk prest.
- Eriksen] er A. E. Eriksen som held på med ei utg. av P. Dass: «Samlede Skrifter».
- Peder Palladius (Plade): «Visitatsbog», Kbh. 1867.
- Walter W. Skeat: «Specimens of English Literature», Lond. 1871.
- Concert] og opplesing ved danske kunstnarar (Fredrik Madsen, Caroline Recke-Madsen).
- «Den svenska namnboken», ved C. Eichhorn, Sth. 1871 (41).
- George L. Craik: «A Manual of English Literature», Lond. 1870 (1585).
- «Wiener humoristisches Jahrbuch», Wien 1872 (2095).
- «Anecdotes», Paris 1866 (1582).
- Olefine Moe (1850-1933), norsk songarinne.
- F. Schiller: «Klokken», ved Harald Thaulow, Chra. 1873 (1543).
- Hartmann] uvisst kven, kanskje bokhandlar A. Hartmann.
- Afhandl. av Bugge] truleg «Sjældne Ord» (125).
- Rungolf] Christian Olsen (1821-86), kopist, litterat.
- Vers] «Minneord yver A. O. Vinje». 
- I.D'Israeli: «Curiosities of Literature», Lond. u. å. (1587).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009