1873 oktober-desember

Oktober
1. Ny Ordning i Uppradingen af Synonymer.
2. Koldt Veir.
3. Frostnat.
4. Frosset meget.
5. Huusfrost.
6. Ordning af Adverbier. Hos Unger.
7. Klingenberg, Høstfest. Theatret (Leif). Kunstudstilling. Smaablade: 12.
8. Ordning af Ordrækker.
9. Fra denhistoriske Forening: P. Dass (Trompet) og Tidsskrift (3‑4): 1 dl. Hos Cammermeyer: Bibliotheca philol. (72,2): 44. Simrocks Faust: 43.
10. Klingenberg: Høstfest. Theatret (Schachen).
11. Faaet: Guldbergs Sandsynlighedsregning. Vinjes "Bretland". Fra Säve: Kyrkodörsringen i Angelstad. Mildere Veir.
12. Vakkert.
13. Ordning af Optegn.
14. Hos Berner.
15. Brev fra Høyem. Til Sæter laant 5 dl.
16. Hos G. Hansen. Lang Samtale med Birkeland. Et Eftersyn paa Ervingen.
17. Hos Unger. Atter Brev fra Høyem.
18. Brev til Ole Vindsnæs. Nye Støvler: 6 dl,
19. Inde hos Sæter.
20. Ruskeveir. Afsendt sidste Brev.
21. Ibsens Keiser [og Galilæer] tilbageskikket.
23. Omskrift af Ervingen.
24. Inde hos Hansen.
25. Endda Regn.
26. Til Ross med [D'] IsraelisCuriosities [of Literature]. (Næste Dag laant [George Eliot:] Middlemarch.)
27. I KristianiaTheater (med O. Sommer): Johanna d'Arc. Lang Forestilling.
28. Vertinden 5 dl.
29. Faaet "Lauvduskar" III.
30. Seent Arbeide.
31. Maanedens Varmelag nær ved Frysepunktet, dog kun et Par virkelige Frostnætter.
 
November
1.Regn. Penneskafter 5.
2. Brev fra Alstrup. Inde hos Joh. Velle.
3. Munchs Afhandl. (2,3): 30. Leonards Circus (Klingenberg).
4. Regnveir.
6. Mørkt Veir.
7. Stor Forsinkelse.
9. Megen Læsning.
10. Frost.
11. Usædvanlig Taage. Hos Unger.
12. Hos Ross (med Middlemarch).
13. Sars' Udsigt overdennorskeHistorie: 108. Bortlaant til Anna 4 dl.
14. Inde hos G. Hansen.
15. Frost. Ondt i Fingrene.
16. Klingenberg: Concert.
17. Til Vertinden 11 (før 5).
19. MøllergadensTheater: Den pantsatte Bondedreng; og Paa Bygden.
20. Mildere Luft.
21. Taaget.
22. Lagrettesmøde i Skifteretten. Gjessing: Kongesagaens Fremvæxt 36.
23. Besøg af E. Nielsen.
24. Lang Forhandling med Dietrichson (Korrektur til Norsk Lyrik). Lidt Snee.
25. Nyt Besøg af Nielsen.
26. Til Karoles [Velle] 5 dl.
27. Færdig med Omskrivningen. Hos Berner.
28. Atter "Norsk Lyrik".
29. Stevsangen omgjort.
30. Talt med H. Brun. Maaneden taaget, men ikke meget kold. Et lidet Sneelag. 
 
December
1.Faaet Vartdals Grammatik.
2. Atter mildt Veir.
4. Hos Berner. Besøg af Joh. Skeide.
5. Hos Unger. Skars Wilhelm Tell 46. Brudeslaatten 15. Fra Karoles [Velle] atterfaaet 5 dl.
6. Besøg af Joh. Skar.
7. Spadsering. Klingenberg: Concert. Gaaet meget.
8. Hos Berner (Ervingen).
9. Giehne's Anthologie: 93.
10. Brev til Høyem.
11. Brev til Alstrup. Begge Breve sendte. Til Vertinden 5 dl.
12. Korrektur paa Ervingen (hele 3 Ark).
13. Anden Korrektur. Hansens Bygdefortælling 60.
14. Hos Berner.
15. Inde hos Joh. Hansen. Besøg af Blix.
16. Til Vertinden 11 dl (før 5). Faaet "Maalsagen og Politiken". Stivhed i en Hofte.
17. Optegninger af Hansens Bygdefortælling. Hansen 12 (+ 12). Dumme Folk.
18. En Overfrak 11 dl. Snee.
19. Tobak.
20. En Vest 1 dl, 108. Votter 42. Lys 24.
21. Til Frognerkilen.
22. Eftersyn at Ordsprog. Hos Malling: Wilsters Iliade 60; Odysseen 60.
23. Danske Skjemtedigte: 104.
24. Faaet "Norsk Lyrik". Aften hos Berner.
25. I Trefold. Kirke: Thinn. Et lidet Sneefald; ellers godt Veir og liden Kulde.
26. Faaet "Det svenske Præsteskabs nyeste Bedrift". En Korrektur for Turistforeningens Aarbog. Talt med Asbjørnsen, Fr. Hansteen og fl. Meget vakkert Veir.
27. Ikke ganske tilpas.
28. Hos Karoles [Velle].
29. Ordning af Optegn.
30. Optegn. Aften hos Joh. Velle.
31. Tinget Dagbladet. Lidt Snee og Slud; forhen behageligt Veir, næsten sneeløst. Almanak 6. Eftersyn af Bh. St. B. 500. M. B. 100. L. B. 20 + 4 (= 624). Pg. 301. Senere Udg. "Fraa By og Bygd" (4,3): 18.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Leif] på «Høstfestens Theater» vart synt fram «Leiv Erikson og Skrællingerne», hist. pantomime i ei akt.
- Karl Simrock: «Faust. Das Volksbuch und das Puppenspiel», Frankfurt a. M. u. å. (971).
- Schachen] står slik i ms., må vera «Shahen af Persien i Holmestrand», studentkomedie, synt fram på «Høstfestens Theater».
- A. Guldberg: «Om Sandsynlighedsregningen», Chra. 1873 (1637).
- A. O. Vinje: «Bretland og Britarne», Kra. 1873 (831).
- C. Säve: «Kyrkodörrs-ringen i Angelstad», Sth. 1873 (533).
- Jules Léonard's Circus (akrobatikk, hestekunster m. m.).
- J. E. Sars: «Udsigt over den norske Hi­storie», 1-4, Chra. 1873-91.
- G. Gjessing: «Kongesagaens Fremvæxt», 1-2, Chra. 1873-76 (131-32).
- Dietrichson] truleg Niels Dietrichson (1837-92), kopist og redaktør.
- K. A. Winter-Hjelm: «Norsk Lyrik», Chra. 1873 (1240, jfr. brev frå Winter-Hjelm).
- Vartdals Grammatik] må vera ms. til O. M. Wartdal: «Grammatik for Begyndere». Kra. 1877.
- Joh. Skeide] truleg Johan Skjeie (f. 1850), lærar og klokkar i Øyestad.
- Fr. Schiller: «Vilhelm Tell», ved M. Skar [!], Hamar 1872.
- B. Bjørnson: «Brude-Slaatten», Kbh. 1873.
- Friedrich Giehne: «Deutsche Mundarten», Wien 1873 (1507).
- O. St. Hansen: «Bygdefortælling», Tromsø 1873 (963).
- Joh. Han­sen] truleg Johan Irgens Hansen (sjå dagbok, 29.10.1877).
- Frits Hansen: «Om Maalsagen og Politikken», Chra. 1873 (251).
- Homer: «Iliade», 1-2, 3. utg., Kbh. 1865 (500), og «Odyssee», 1-2, Kbh. 1865 (501), begge oms. av Chr. Wilster.
- Chr. Winther: «Danske Skjemtedigte», Kbh. 1872 (1405).
- [Aasta Hansteen:] «Det svenske Præsteskabs nyeste Bedrift», Kra. 1874 (913 med dedikasjon).
- Korrektur for Turistforeningens Aarbog] i årg. 1874 er det ikkje noko stykke på landsmål, men i fl. stykke kjem det føre stadnamn og ord med rett skrivemåte (t. d. i Ø.: «Fra Åseral», s. 21-24), og korr. gjeld kanskje slike ting.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009