1875 januar-mars

Januar
1. Stor Kulde (mod 15 Gr.). Inde hos T. Olsen. Eftersyn af Bh. 1066 5/12.
2. Faaet to Nummere af "Maaltrosten". Inde hos J. Storm.
3. Mildere med Snee.
4. Optegnelser. Besøg af Blix.
5. Sneefald. To Par Hoser.
6. Mørkt Veir. Inde hos O. Hansen.
7. Noget mildt. Faaet tilsendt "Heimen". I Sparebanken (1767-110). Lys. Blyanter.
8. Besøg af Kobberstad.
9. Fem Billeder.
10. Snee. Hos J. Velle.
11. Emne til Aarsberetning. Et Bad.
12. Fick's Græske Personsnavne 1 dl, 110. Ørestoppelse; sygelig.
13. Udkast til Beretning. Stoppet i Øret, dog friskere.
14. Stor Kulde (15 Gr.).
15. Brydd af Ørestoppelse.
16. Endelig faaet Øret reent. Atter Snee. Til Hr. Holm 20 dl.
17. Læst en Lexe i "Verdens Gang" om Sprogformen.
18. Stort Sneefald med stærk Frost. Besøg af Stormo fra Odalen.
19. Vedvarende Sneefald. Gjort Liniepapir. Ondt i Fingrene. Inde hos Vartdal.
20. Klart med Kulde.
21. Stor Kulde. Udkast til Beretning.
22. Stigende Kulde. Frost i Hænderne.
23. Større Kulde (21 Gr.). Fingerværk.
24. Samme Kuldegrad. Hovne Hænder.
25. Nyt Sneefald med stærkt Sneefog. Besøg af Sæter.
26. Stille og koldt. Sluttet Beretningen. Lidt bedre i Hænderne.
27. Leveret Beretningen. Omslag i Veiret. Besøg af Maurits Aarflot.
28. Mildt. Besøg af Berner.
29. Til Hr. Holm 5 dl (siden atterfaaet). Ondt i Fingrene.
30. I Banken faaet 300 dl. Avisguten 12. Ondt i et Øie.
31. Atter Snee, men dog mildt. Hoste. Maaneden meget kold til den 27. Megen Snee. Sygelig af Kulde. 
 
Februar
1. Seet paa Ordsystemet. Talt med Aarflot, Hølaas og Johnsen. Svie i Hænderne.
2. Besøg af Malling (Symra). Thinget aabnet. Til en vis Neergaard 1 dl.
3. Krim og Hoste. Søgt efter Behrens.
4. Besøg af Blix. Hos Behrens.
5. Ude paa Isen.
6. Stigende Kulde.
7. Stor Kulde (15 Gr.). Gaaet omkring Hovedøen. Hoste og Krim.
8. Besøg af Daae, Aarflot, Frøystad og fl. Inde hos O. Hansen. Til Sina 1 dl.
9. Hos Unger. Ondt i Hænderne.
10. Hos Berner. Halvvotter (uduelige).
11. Samme Kulde. Nyt Ordsystem.
12. Atter Sneeveir.
13. Grimms Märchen 1 dl, 38; Scherr: Geschichte der Literatur (1) 29; Bibliotheca philolog. (1/74) 34.
14. Snee og Drev. Gaaet med Sexe.
15. Mildere. Ordning af Optegn.
17. Optegn.
18. Optegning til Ordsprogene. Liden Verdenshistorie: 12. Thingmandslisten: 8. Noget mildt.
19. Den norske Hærs Historie.
21. Hos Aarflot.
22. Mildere Veir. Af og til Hovedværk. Register til Ordsprogene.
23. Endnu en Gang til Egeland 3 dl (forhen 22).
24. Noget mildt.
25. Lidt i Thinget. Hølaas.
26. Atter Kulde. Bedre i Hovedet.
27. Færdig med Register til Ordsprogene. Stor Kulde (12 Gr.).
28. Samme Kulde. Paa Isen til Oskarshall. Inde hos Daae. Ogsaa denne Maaned meget kold, sluttende med henved 12 Grader. Hele Fjorden iislagt. Ofte sygelig, en Stund i Hovedet, en anden for Brystet; stadigt Krim o.s.v. 
 
Marts
1. Stræng Kulde (14 Gr.).
2. Ordning af Tillæg til Ordsprogene.
3. Graakaldt.
4. Lidt mindre
5. Ondt i Hænderne af Frost.
6. Dagmilde.
7. Noget mildt. En Sving paa Isen.
8. Ordning af "Vedstev". Besøg af Sæter, laant ham Dølen. Schröders Sprückwörderschatz: 6. Atter Snee.
9. Endda barsk Luft.
10. En Stund mildt. Besøg af Blix og Ross, siden Floten.
11. Paa Bibliotheket: Kuhn's Tidsskrift, 21. B. Studeret paa Ordning af Ordsprog. Besøg af A. Qvam.
12. Om Nordamerika af Hansen.
13. Til Hr. Holm 20 dl.
14. I Slotskapellet: Hesselberg. Hos Aarflot.
15. Nyt System for Ordsprogene.
16. Hos Damm med Bøger. Besøg af Berner.
17. Barsk Vind.
18. Atter Kulde (10 Gr.).
19. Ny Plan for Ordsprogene. Frosset.
20. Skarp Nordvest. For Dagbladet 1 dl, 60 (Halvaaret). Njála 89; Reineke Vos 101.
21. Sneeveir.
22. Paa Bibliotheket: Kuhn's 22. B. (5 Hefter).
23. Oversyn af engelske Ordsprog.
24. Færdig dermed. Besøg af Sæter (med Dølen). Et Møde hos Berner.
25. Endelig Tøveir.
26. Snee og Bløde.
27. Vexlende Frost og Tøveir.
28. (Paaske). I Slotskapellet: Hesselberg.
29. Hos Velle. Vakkert Veir.
30. Besøg af Vesæt, siden af Aarflot og fl.
31. Optegnelser af Ross' Samlinger (Ordsprog). Meget frisk. Den sidste Uge stor Dagmilde, men oftest Frost om Natten. Vinteren forhen meget streng og stadig, langt mere end i mange foregaaende Aar.   
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Maaltrosten», red. L.Kinsarvik, Ullensvang 1874-75 (2264).
- «Heimen», red. A. Hølaas, nr. 1, Kra. 1875.
- A. Fick: «Die griechischen Personennamen», Gött. 1874 (44).
- Lexe] «Maalsagen og Luthers Katekismus», av Toksoforus, «Verdens Gang» nr. 5-7 (11., 13. og 16. jan.) 1875.
- Stormo] truleg Hans Larson Stormoen (f. 1810), bonde i Mo sokn, N. Odal, ordførar, som I. Aa. truleg kjende frå før.
- Nils J. G. Neergaard (f. 1847), student, fór seinare til Amerika (det er brev frå han).
- Knut S. S. Frøystad (1848-1932), frå Herøy, lærar i Lier.
- J. og W. Grimm: «Kinder- und Hausmärchen», Berl. 1873 (943).
- Johs. Scherr: «Allgemeine Geschichte der Literatur». 1-2, Stuttg. 1875 (1592-93).
- S. Petersen: «En liden Verdenshistorie», Kra. 1875 (666).
- D. Schnitler: «Den norske Hærs Historie», Kra. 1874 (592).
- Willem Schröder: «De plattdüdsche Sprückwörder-Schatz», Lpz. u. å. (1034).
- Paul Hjelm Hansen: «Om Nordamerika», Kra. 1874 (838).
- Wollert K. Hesselberg (1832-85), res. kap., seinare spr. i Oslo.
- «Njála», Kbh. 1875 (214).
- «Reinke de vos», Lpz. 1872 (437).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009