1875 april-juni

April
1. Paa Bibliotheket: Höpfners Tidsskrift, 5. Bind (3 Hefter). Seet paa Iisværkningen, som nu er færdig. Eftersyn af Bh. 1266.
2. Ordning af tilkomne Personsnavne.
3. Svensk Sångbok: 45.
4. Hos Daae.
5. Pjetursons Jubelpræken: 10.
6. Hos Unger (et Hefte af Grimm). Ordning af Optegnelser. Ny Statskalender.
7. Paa Bibl. intet faaet.
8. Scherrs Geschichte derLiteratur, tre Hefter(2, 3, 4).
9. Besøg af A. Qvam.
11. Hos Aarflot. Besøg af Belsheim.
12. Til Hr. Holm 20 dl. Blyant, Blæk.
13. Hos Unger og i Rigsarkivet.
14. Langt Besøg af Belsheim. Til Sina 1 dl.
15. Atter Belsheim. Ny Korrektur paa "Symra".
16. Atter "Heimsyn".
17. Vedholdte Forsøg.
18. I Møllergadens Theater: Talismanen.
19. Inde hos Aarflot.
20. Til G. Neergaard 2 dl.
21. Saar i Ansigtet.
22. Meget skarp Luft. Sneeveir.
23. Samme Veir.
25. Vakkert Veir, men koldt.
26. Vedholdt med Heimsyn.
27. Besøg af O. Sommer (ang. Personsnavne og Folkeviser).
28. Kjøligt Veir.
29. Klingenberg: Seemanns Forestilling (Ellinor).
30. Talt med Synæs og fl. Maanedens Veir godt, men tildeels meget skarp Luft. Sneen og Isen gik tidlig bort, og en Grønning begyndte, men blev siden standset. 
 
Mai
1. Besøg af Blix.
2. Hos Aarflot. Klingenberg: Concert (Hansen og Fru Lund).
3. "Heimsyn".
4. Møde i Oplysningsselskabet.
5. Afslutning paa "Heimsyn". Overladt M. Aarflot 1000 dl til Indskud i Voldens Sparebank.
6. Sommerveir.
7. Klingenberg: Seemanns Forestilling.
8. Koncert paa Fæstningen (Blodek, Arlberg, Saloman, Fr. Hebbe).
9. Grønning og Løvsprett. Besøg af J. Velle.
10. Hos Unger (Hefte af Grimm). Aarsmøde i detnorske Samlag; faaet "Hugaljo".
11. Andersens Historie om en Moder i 15 Sprog: 89. Besøg af Bogh. Nielsen (om en Korrektur); siden af A. Hansteen med "Miscellanea".
12. Besøg af Skavlan, siden af Frøystad.
13. Besøg af Daae.
14. Lidt inde i Thinget.
15. Til Hr. Holm 20 dl. Belsheims Bog: Om Bibelen: 60. Herligt Veir.
16. (Pintsedag). I Agers Kirke: Dop. Besøg af Aarflot. Koldere Veir; men ellers meget grønt og allerede stort Løv. Seet de første Hæggeblomster.
17. Seet paa Fanetoget og Udgangen. Tørt Veir.
18. Hos J. Velle og O. Skavlan, om Gravmindet for Karolus [Velle]; tillagt 1 dl.
19. Tordenveir.
20. Atter Bogh. Nielsen. Til Oplysningsselskabet 1 dl. Kjøligt.
21. Besøg af Blix. Tilstede ved Tykjers Jordefærd, Asker (Raadstuegaden).
22. I Thinget: Rigsraadets Edfæstelse. Afslutning paa Revisionen af Heimsyn.
23. I Tøien. Hæggen fuldblomstret.
24. Atter Ordsystemet.
25. Kontrabog fra Volden. Hos Velle.
26. Plan for Ordsystemet.
27. Koncert paa Klingenberg (Fru Asmundsen).
28. Besøg af Hølaas og N. N. fra Sell.
29. Stivhed i Halsen. Hos Malling: Symra (10 Expl.).
30. Gigtsvaghed.
31. Besøg af Unger og A. Hansteen. Noget sygelig. Maaneden usædvanlig god med tidlig Væxt og tilstrækkelig Regn. 
 
Juni
1. Begyndt paa den nye Samstilling af de norske Ord. Besøg af Fritzner.
2. Til Hr. Holm 20 dl.
3. Meget varmt.
4. Blæk.
5. Betalt Skatten: 7 dl, 67. Besøg af P. Sæter.
6. Sandfog. Hos J. Velle.
7. Tordenveir. Hos O. Hansen.
8. Færdig med No. 16 i Samstilling.
10. Besøg af Kobberstad, siden Hølaas.
11. Kjøligt Veir. Hos Aarflot.
12. Aarflot afreist. Kjøligt.
13. KlingenbergKoncert (Fru Lund, Lammers). Hos Hølaas. Vakkert Veir.
15. Klingenbergs Theater (Svenske): Villars Dragoner. Regnveir.
16. Kommen til No. 36 i Samstilling.
17. Ny Revision paa Heimsyn.
18. Besøg af Fuglestveit.
19. Hos Cammermeyer: Scherrs Geschichte, 3 Hefter (5, 6, 7 a 29): 87. Ehrharts Sentences religieuses: 26. (For begge: 113).
20. I Ulevols Kirke: Moe.
21. Hos Berner (med Heimsyn). Besøg af Blix. Noget sygelig.
22. Besøg af S. Bugge; faaet fra Säve: Bodorff: Om Folkspråket på Öland; Hallström: Om Substantivsammansättningar; Schwartz: Om Kasus og Præpositioner &c.
23. Vakker Kveld; ymse Brisingar.
24. Besøg af O. Sommer.
25. Færdig med Klassen "Dyr", No. 52 (S. 43). Logen (med Hølaas).
26. Besøg af Joh. Skar.
27. I Tøien.
28. Studeret paa Ordningen.
29. Brev fra Jon Aasen.
30. Kommen til No. 59 i Samstillingen. Eftersyn af Bh. 165. Maaneden meget behagelig og god for Aarsvæxten. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Svenska sångboken», Sth. 1874 (1426).
- P. Pjetursson: «Predikun», Kbh. 1874 (1132).
- Han­sen] må vera misminning for Miska Hauser som heldt konsert saman med Linda Roeske-Lund (1836-95), svensk songarinne.
- Moritz Blodek, violincellist.
- Fritz Arlberg (1830-96), svensk songar, tilsett 1874-77 ved Ludvig Josephsons operaselskap i Kra.
- Henriette Nissen-Saloman (1821-79), norsk songarinne.
- Signe A. Hebbe (1837-1925), svensk songarinne.
- John Lie: «Hugaljo», Kra. 1874 (1325).
- H. C. Andersen: «Historien om en Moder», Kbh. 1875 (1407).
- Bogh. Nielsen] Carl Nielsen (1836-78), tilsett hjå Alb. Cammermeyer.
- Aa. Hansteen: «Miscellanea», Chra. 1875 (915 med dedikasjon).
- J. Belsheim: «Om Bibelen», Chra. 1875 (1178).
- Martin Chr. Thykjær (1804-75), kafevert.
- Edfæstelse] riksstyret fekk kgl. fullmakter medan Kongen var i utlandet.
- Rosa A. C. Asmundsen (1848-1911), sksp. og songarinne.
- Peter A. Sæther (1812-97), frå Trh., lærar og klokkar i Levanger, stm.
- Thorvald Lammers (1841-1922), songar.
- Ole G. Fuglestvedt (1843-1902), frå Øyslebø, lærar og klokkar, stm.
- C. Ehrhart: «Französisches Spruchbuch. Sentences religieuses», Stuttg. u. å. (1036).
- J. V. Bodorff: «Folkspråket på Öland», Sth. 1875 (344).
- P. Hallström: «Om substantivsammensättningar», Upps. 1875 (357).
- E. Schwartz: «Om användningen af kasus och prepositioner», Upps. 1875 (357).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009