1875 juli-september

Juli
1.Vedholdt med Samstilling.
2. Meget varmt.
3. Brev til Jon Aasen. Færdig med Gruppen "Mann" (S. 55).
4. Besøg af J. C. Krogh; faaet hans Bemærkn. om den ældste Samfundsudvikling. KlingenbergTheater: Markisinnan; og: Et Namn.
5. Besøg af Ross. Varmt.
6. Søgt Unger (alt bortreist).
7. Faaet Schøyens Bog om Insekter. Besøg af Udbye og T. Olsen. Øiensvaghed.
8. Øinene bedre. Varmt.
9. Færdig med "Ande" (S. 65).
10. Besøg af Udbye.
11. Tordenveir.
12. Hos Hansen. Regn.
13. Atter Udbye.
14. Regnveir.
15. Færdig med "Emne". Besøg af Torvig.
17. Hos Cammermeyer: Groth: Über Mundarten &c. 43; Andrésen: Personennamen 43; Scherrs Geschichte (8. H.): 29; Bibliotheca philolog. (2/74): 49.
18. I Tøien. Varmt.
19. Stærk Varme.
20. Lige varmt.
21. Hos Malling. Til Islænderne 5 dl. Talt med Relling. Besøg af Berner.
22. Varmt.
23. Hos Berner.
24. Faaet "Nordiske Toner". Færdig med Gr. "Mengd".
25. Besøg af J. Velle. Klingenberg Theater: Uskyldighed; og Advokat Knifving. Regn.
26. Atter Besøg af Torvig.
27. En Korrektur paa "Heimsyn". Aamots Bad. Aften hos Berner (med Bætzmann og Krogh).
28. Talt med O. Sommer.
29. I Kirkedepart. 300 dl.
30. Aamots Bad. 31. Færdig med "Maal" (XIII). Collett: Norges Fiske: 1 dl. Uro i Maven. 
 
August
1. Varme. Læsning.
2. Optegn. til "Skap".
3. Besøg af Torvig og Hølaas.
4. Torden og stærk Regn. Klingenberg.
5. Besøg af Alver og Torvaldson (?).
6. Besøg af O. Sommer. Korrektur (2).
7. Færdig med "Skap". Til Hr. Holm 20 dl.
8. Stor Varme.
9. Hos Hansen.
10. Optegn. til "Lag".
11. Regn. Egeland atterkommen.
12. Bortlaant to Bøger.
13. Regn og Varme.
14. Besøg af og hos Udbye.
15. Langt Besøg af Belsheim.
16. Færdig med "Lag". Hos Hansen.
17. Optegn. til "Tid".
19. Besøg af Belsheim.
20. Færdig med "Tid".
21. Optegn. til "Stad". Belsheim.
22. I Tøien. Besøg af Blichfeldt og Barstad.
23. Nyt Halsplagg.
25. For Dagbladet (2): 1 dl, 60. I Møllerg. Theater: Røverne. Besøg af Hølaas.
26. Blomsterudstilling paa Klingenberg.
27. Atter paa Udstillingen.
28. Færdig paa "Stad". Besøg af Unger. Kongen hidkommen.
29. Meget vakkert Veir.
30. Besøg af Möbius, siden af Gjessing.
31. Optegn. til "Støde". De sidste Dage mindre Varme og lidt Regn. Ellers nu som forhen meget behageligt Veir. 
 
September
1. Munchs Afhandl. (4,1): 30.
2. Klingenbergs SvenskeTheater: Krybskytterne.
4. Færdig med "Støde". Besøg af O. Glosemot. Til Hr. Holm 20 dl. Hos Cammermeyer: Macaulays Essays: 1 dl, 15; Heinzel: Altgerm. Poesie: 48; Daheim-Kalender: 45; Æneis: 9.
5. Besøg af Belsheim.
6. Faaet "Nokre Salmar" III.
7. Karl Johans Støtte afsløret. Godt Veir, stor Folkemængde og megen Stads.
8. Begyndt med "Rørsla". Til Belsheim for et Islandsk Ny- Testamente: 48 s. og til Opgjør af et ældre Mellemværende 60 s.
9. En Mindemedaille: 60 s.
10. Besøg af Blix. Inde hos Hansen.
11. Nær færdig med "Rørsla".
12. Talt med Kn. Olsen fra Aalesund. Møllerg. Theater: Mere end Perler og Guld.
13. Optegn. til "Tilfelle". Talt med O. Hansen og A. Hansteen.
14. Kjøbt en Vest.
15. Fortsatte Optegnelser.
16. Koncert i Logen: Md. Trebelli og C. Behrens.
17. Faaet VidenskabsSelskabetsForhandlinger 1874.
18. Fyllings Folkesagn: 48, do. Bidrag til Pers. Historie: 16, Borgunds Historie: 18, Veø: 12.
19. I Methodist-Kapellet. Hos J. Velle.
20. Fra Bokmentafelaget: Skirnir 1875; Skyrslur og Reikningar; Stjórnarmál (3,5); Landshag (5,5); Frjettir (1874); og Nyja sagan (3,2); bet. 1 dl, 60.
21. Færdig med "Tilfelle". Koldt.
22. Optegn. til "Tilstand".
23. Kold Vind.
24. Fra den historiske Forening: Holst's Optegnelser, bet. 1 dl. Frost.
25. Endda Optegn. til "Tilstand".
26. Møllerg. Theater: Luftens Datter.
27. Inde hos Hansen. To Skjorter.
28. Regnveir.
29. Besøg af Blix.
30. Scherrs Geschichte (9. H.): 29. Maanedens Veir længe tørt og meget vakkert. Eftersyn af Bh. 293. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- J. C. Krogh: «Den ældste indoeuropæiske Samfundsudvikling», Kra. 1875 (665). 
- W. M. Schøyen: «Insekter og Smaakryb», Kra. 1875 (1701).
- K. Groth: Über Mundarten und mundartige Dichtung», Berl. 1873 (43).
- Relling] kanskje Nils Peter Relling (1845-1925), frå Norddalen, handelsm. og bonde.
- «Nordiske Toner» (diktsamling), Chra. 1875.
- R. Collett: «Norges Fiske», Chra. 1875 (1700).
- Alver] truleg Johan Ludvig Alver (1848-97), adjunkt på Kongsberg.
- Hagb. Blichfeldt (1856-86), Volda, typograf på Eikset 1871, frå 1875 i Oslo.
- Th. B. Macaulay: «Critical and historical Essays», Lond. 1874 (645).
- R. Heinzel: «über den Stil der altgermanischen Poesie», Strassb. 1875 (95).
- «Daheim-Kalender», Bielefeld (2003-06).
- Virgil: «Xeneis», Lpz. u. å. (522).
- Karl Johans Støtte] laga av B. Bergslien.
- «Hið nýa testamenti», Oxford 1866 (1102).
- Zelia Trebelli (1838-92), fransk operasongarinne.
- Peder Fylling: «Folkesagn», Aalesund 1874 (964); «Bidrag til en søndmørsk Personalhistorie», Aales. 1875 (799); «Borgunds ældre Historie», Aales. 1875 (798); «Veø ældre Historie», Aales. 1875 (800).
- «P. Chr. Holsts efterladte Optegnelser», Chra. 1875-76 (716).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009