1876 januar-mars

Januar
1. I Kirken: Tandberg. Eftersyn af Bh. 152.
2. Besøg af Frk. Vedøe.
3. Optegnelser. Ondt i en Kjæve.
4. Besøg af Unger. Meget Uryde i Halsen.
5. Brev fra Jon Aasen.
6. Register til Samstilling. Hoste.
7. Tobak. Register.
8. Stærk Kulde. Faaet Olaf Rye's Liv m. fl.
9. Kulde.
10. Optegn. til "Samliv". Stor Kulde.
11. Hoste og Brystsvaghed.
12. Til Hr. Holm 13 dl (før 10) for kommende Maaned. I Sparebanken (1851-21).
13. Ulag i Halsen. Inde hos Hansen.
14. Udkast til en Beretning. Ulag i Halsen.
15. Fremdeles Brystsvaghed. Mildere Luft.
16. Til Frogner. Møllerg. Theater: Prins Pipi; Galathea (Pantomime); Et Bryllup i Paris; og Holzers Ballet. (Vakkert.)
17. Ulag i Hals og Bryst.
18. Et lidet Sneelag. Beretning.
19. KristianiaTheater: En Fallit. Mildere Veir. Tyngsla for Brystet.
20. Begyndt Beretningen. Tøveir.
21. Beretning færdig.
22. Leveret Aarsberetningen. Brev fra Egeland.
23. Koncert paa Fæstningen (for en Skadelidende). Aften hos Velle med Hølaas og fl.
24. I Departementet faaet 300 dl. Inde hos Hansen. Indbudt til Filolog-Mødet.
25. Mildt.
26. Hos Berner. Langsommeligt Besøg af Hjelle.
27. Endda Tøveir.
28. Møllerg. Theater: Uhrmagerens Hat; og Epsteins Kunstforestilling.
29. Eysteins Jordebog (2. H.): 48. Busch's Geburtstag: 60. Die fromme Helene: 60. Et Bad. Besøg af M. Aarflot.
30. Til Frogner og Skarpsno. Hovudillska etter Badet.
31. Betalt Jordebogen. Svag for Brystet. Endnu ikke færdig med Samstillingen. Maaneden meget mild.
 
Februar
1. Samstilling. Kongen hidkommen.
2. Søleføre.
3. En Daase. Thinget aabnet.
4. Klarveir.
5. Endelig færdig med Samstilling. Ny Hat. Figaros Bröllop: 15.
6. I Ullevaals Kirke: Bang. Egeland atterkommen. Inde hos Ross. Ingen Blade.
7. Register til Samstilling.
8. Klarveir.
9. Bilder zur Jobsiade: 60. Snee.
11. Snee og Drev. En Kniv.
12. Færdig med Registrene til den nye Samstilling. Besøg af Garborg og Ross. Overhæng af Egeland, atter maattet laane ham 1 dl (før 29). Stærkt Sneedrev. Sygelig.
13. Besøg af Daae; siden hos ham.
14. Sneeveir. Krim. Besøg af Aarflot, siden Rønneberg.
15. Hos Damm (med Samstilling). Inde hos O. Hansen. Til Hr. Holm 23 dl.
16. Optegn. af Eysteins Jordebog.
17. Ideligt Overhæng af Egeland.
18. Endda Egeland. Mere Snee.
19. Jevnlig Sneefald.
20. Hoste og Krim.
21. Register til Eysteins Jordebog.
22. Besøg af Daae, siden Hølaas. Brev fra Doktor Kahrs om Broder Syverts Sygdom.
23. Krimsykja.
24. Brev til Kahrs i Ørskog med 20 dl til Syvert. Syg.
25. Krimsykja.
26. Sterk Tyngsla med Krim og Ørska og Usmak. Laant til Stina atter 1 dl.
27. Lettare. Inde hos Aarflot.
28. Færdig med Register til Eystein. Hoste.
29. Besøg af Garborg. Hoste. Maaneden mild, undtagen i de sidste Dage.
 
Marts
1. Optegn. af Stedsnavne.
2. Register til Munkelivsbogen. Til Holm atter 3 dl. Lidt friskere. Mere Snee.
3. Stedsnavne af Asl. Bolt. Veik og utidug. Myket Snjo.
4. Tøveir. Deutsche Mundarten im Liede: 1 dl, 30. Indbinding paa "Maalbunad": 30.
5. Hos Hølaas, siden hos Aarflot.
6. Besøg af S. Petersen. Telegram fra Knud Olsen (uforstaaeligt). Inde hos Hansen. Tøveir. Telegramsvaret udsat til senere.
7. Besøg af Maurer (og Siegv. Petersen). Inde hos Aarflot.
8. Besøg af Janson og Unger. Optegn. af russiske Ord.
9. Brev til Knud Olsen i Aalesund. Sneefald. Siden Blødeveir.
10. Eftersyn af Jansons Bog. Hos Malling: Belsheims Omtvistede Steder: 30.
11. Besøg af Werenskiold, laant ham 10 dl. Til Hr. Holm (for kommende Maaned): 20 dl (før 3).
12. Klingenbergs Sal: Præken af Munch. Besøg af J. C. Krog.
13. Ordning af Optegn.
14. Flere Besøg: Belsheim, Aarflot, Unger (med Jobsiaden). Hørt Jansons Foredrag (Nordmandstypen): 30.
15. Optegn. af G.N.
16. Atter Jansons Foredrag (Maalstrævet): 30. Besøg af Hølaas.
17. Betalt for Dagbladet 1 dl, 60. Besøg af Werenskiold, atterfaaet de laante 10 dl.
18. Besøg af Daae; Brev fra Syvert Stennæs og Doktor Kahrs.
19. Hos Aarflot. Frost og Dagmilde.
20. Optegn. af G. N. Vexling i Zahlkassen. En Pung.
21. Faaet: Historisk Tidsskrift (4,1) og Holsts Optegn. (2). Hos Unger (med Jobsiaden og Kerenzer Mundart).
22. Brev fra Knud Olsen. Besøg af Asbjørnsen.
23. Optegn. af Snorre.
24. Besøg af Blix. En Pibe: 20.
25. Atter Blix (med et Par Bøger). Stærk Frost og liden Dagmilde.
26. Hos Aarflot.
27. Paa Bibliotheket laant: Kuhn's Tidsskrift, 22. Bind. Frosset meget.
28. Optegn. af Diplomatariet. Besøg af H. Brun.
29. Sneefald.
30. Optegn. af Dipl.
31. Optegn. af Talords gamle Form. Besøg af Asbjørnsen. Endda Hoste og Skryde. Maanedens sidste Deel temmelig mild.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- O. Vaupell: «Skildringer af Ryes, Schleppegrells og Helgesens Liv», Kra. 1875 (696).
- Møllerg. Theater] E. J. Hafgrens svenske teaterselskap synte fram m. a. «Et Bryllup i Carnevalstiden i Paris», «Den skjønne Galathea» og eit «Slutnings-Tableau» (ballett, 35 personar) ved ballettmeister Holzer.
- Koncert] av Zogbaums Kapell til inntekt for «Drengen Bernt Mathisen».
- Filolog-Mødet] sjå «Beretning om Forhandlingerne på det første nordiske Filologmøde i København den 18.-21. Juli 1876», ved L. F. A. Wimmer, Kbh. 1879.
- Dr. S. Epstein, magikar og buktalar, var med i E. J. Hafgrens selskap.
- W. Busch: «Geburtstag», Heidelberg 1873 (1516), og «Die fromme Helene», Heidelberg 1873 (1517), og «Bilder zur Jobsiade», Heidelberg 1874 (1518).
- «Figaros Brøllop», Sth. 1863 (1488).
- Anton Chr. Bang (1840-1913), seinare biskop i Oslo.
- Hans R. Rønneberg (1859-1917), frå Ålesund, stud. 1877, c. philol., seinare lærar i Oslo o. fl. st.
- «Die deutschen Mundarten im Liede», Lpz. 1875.
- Konrad Maurer (1823- 1902), tysk rettshistorikar og filolog.
- J. Belsheim: «Til Forsvar for nogle omtvistede Steder», Chra. 1876 (1179).
- Munch] truleg Edvard Munch (Myhre) (1836-1900), prof. i teologi.
- Jobsiaden] sjå W. Busch.
- Jansons Foredrag] Kristofer Janson heldt i mars 1876 seks off. foredrag: «Udlægning af Haddingsagnet», «Alfhild, Signe og Sigrid, tre Kvindetyper», «Hvad er den sande Nordmandstype», «Hvad vi Maalstrævere vil, og hvorfor vi vil det. Selvforsvar og Be-kjendelse» (prenta Kra. 1876), og «Den Bergtekne» (sjå dagbok, 21.12.1876).
- J. Winteler: «Die Kerenzer Mundart», Lpz. 1876.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009