1877 juli-september

Juli
1. Hos Ross og siden hos Joh. Velle. Ved senere Eftersyn fundet Bh. 170.
2. Besøg af Unger, siden Blix. Sars Tidsskrift (5 og 6): 60.
3. Inde hos O. Hansen. Tilnavne.
4. Til Hr. Holm (for følg. Maaned) 22 dl.
5. Nyt Forsøg med Navnebogen. Papir.
6. Nye Optegn.
7. Forsinkelse.
8. I Kirken: Bernhoft. Senere i Tøien. Besøg af Skjegstad og en Rendøl.
9. Brev fra Dr. Whistling (Leipzig). Besøg af Rise og Belsheim.
10. Vexling i Zahlkassen.
11. Vedholdt med Navnebogen.
12. Trende bibelske Bøger, af P. Dass: 30.
13. Atter Malerie-Udstillingen (frit).
14. Forsoling paa Sko. Klingenberg.
15. KlingenbergsTheater: Prindsen af Conti.
16. Besøg af Hølaas.
17. Navnebogen.
18. Regnveir.
19. Hos Olaf Hansen.
20. Meget Regn.
21. Hos Nerstad, en Skjorte.
22. I Tref. Kirke: Krogh. Inde hos Belsheim.
23. Faaet: Anderssens Beretning (om Udstillingen i Filadelfia).
24. Laant til Belsheim 5 dl.
25. Sanders Sprachschatz (11. Hefte): 1 dl, 30. Til Hr. Holm 5 dl. Besøg af Hølaas.
26. Brev fra P. Nupen, Sandefjord.
27. Hos Kasserer Meltzer 300 dl.
28. Besøg af Belsheim.
29. Klingenberg: Koncert: Verdi's Requiem (Ferenczy's Selskab).
30. Besøg af Dr. Linder (fra Sverige). Saarføtt.
31. Besøg af Joh. Storm og H. Sweet; desuden Belsheim og Rise. Megen Forsinkelse. Maaneden meget regnfuld og med liden Varme.
 
August
1. Hos Unger. Besøg af Anfinn Johannesen (Bergen).
2. Navnebogen.
3. Af Belsheim atterfaaet nogle Bøger.
4. Hos Løyen og Cammermeyer.
5. Besøg af Joh. Velle og Ramsvig. Klingenberg: American Theatre (Ocarinas).
6. Hos Hansens Folk. Til Hr. Holm 17 dl (før 5). Kjøbt et Par Tøfler.
7. Nyt Besøg af J. Storm og Sweet. Endelig et Søbad.
8. Brev til Dr. Whistling i Leipzig. Varmt Veir.
9. Besøg af Anfinn [Johannesen] og en anden Johannesen. Meget Regn.
10. Usædvanlig stadigt Regn.
11. Endda Regnveir.
12. Til Tøien.
13. For Dagbladet (2. Halv): 2 dl.
14. Hos Olaf Hansen. Besøg af Bergsager jun., siden af 5 Trøndere. Megen Tidsspilde.
15. Navnebogen.
16. Vexling.
17. En paatænkt Reise udsat. Brydd av Saarleike i Fotom.
18. Brev fra P. Nupen, og fra Whistling. Et Reiseblad. Kjøligt. Vaad af en Regnskur.
19. I Tøien.
20. Tænkt paa en Reise til Sandefjord. Talt med Eilif Petersen.
21. Afreist med Dampbaaden "Sandefjord" (Kl. 7). Billet 1 dl. Ombord: 94. Ud paa Dagen Regn, Vind og Søgang. Til Sandefjord Kl. 7. Ind hos Heidemark. Frostig og sygelig.
22. Besøgt P. Nupen to Gange. Overladt ham 15 dl til Hjemreise. Regn og Søle.
23. Færdig til Afreise; betalt i Hotellet: 2 dl 66, og til Opvartersken 30. Udkommen for seent. Atter hos P. Nupen og gaaet længe med ham. Bedre Veir. Øl 7 s.
24. Afreist. I Hotellet: 1 dl, 48. Liden Søvn og tidlig oppe. Ombord paa "Sandefjord" (Kl. 6). Billet 1 dl, Beværtning 106. Til Oslo Kl. 6. Sterren Vind; ellers tørt og godt Veir.
25. Talt med Unger og fl. Faaet et Nummer af Leipziger Tageblatt.
26. Hos J. Velle.
27. Besøg af Garborg. Inde hos O. Hansen. Talt med W. Hjelm. Gudlege Smaabøker 12, Fornkvæde 4.
28. Vedholdende Regn.
29. Kjøligt.
31. Forkjølelse og Krim. Maaneden meget regnfuld og med usædvanlig liden Varme. 
 
September
1. Mildere Veir. Til Hr. Holm (for følgende M.): 22 dl.
2. Klingenberg: Koncert (Svenskerne Luttemann &c.).
3. Inde hos Hansen. Jellinghaus: Westfälische Grammatik: 1 dl.
4. Forgjæves søgt Unger.
5. Laant til Stud. Barstad 25 dl.
6. Hos Unger.
7. Besøg af G. Storm. Endda Regnveir.
8. Fremmede Navne.
9. Til Ladegaardsøen.
10. Vakkert Veir.
11. Endda fremmede Navne.
13. KristianiaTheater: Martha (Md. Trebelli, Valeria og Behrens).
14. Fra Oplysningsselskabet: Kirkens Salmesang (Belsheim) og Selvhjælp (Hazeland). Regn.
15. Faaet: Skirnir 1877, med Skyrslur, Safn til Sögu Islands (II,3), Nya Sagan (II,1), og Frettir frá Islandi; betalt 1 dl, 60. Besøg af Blix; til en Subskription for Sverdrup givet 5 dl,
16. Hos Hølaas. Regn.
17. I Arbeidersamfundet: Foredrag af G. Hjaltason, 15 s. Tørveir.
18. Besøg af Unger og Vigfusson, siden Blix og Belsheim. Hørt Hjaltasons andet Foredrag. 15. Koldere Veir.
19. Faaet ChristianiaVidenskabs SelskabsForhandlinger(1876).
20. Talt med O. Glosemot.
21. Tiltagende Kulde.
22. Færdig med fremmede Navne. Sars' Tidsskrift (2-3): 30. Dan rette Sida 45.
23. Besøg af Belsheim med Kone. Koldt Veir med en Hagelbyge.
24. Besøg af Vigfusson, siden gaaet længe sammen med ham og Unger.
25. Besøg af Overlærer Landmark. Inde hos O. Hansen. Stigende Kulde.
26. Atter Besøg af Vigfusson og Unger. Frosset meget.
27. Lidt mildere.
28. Vexling (Banken og Zahlkassen). Besøg af Vigfusson. Middag med ham hos Unger. Vigfussonreisefærdig. Brev fra Duklæt (?) i Fosnæs.
29. Mavesyge og Tyngsle.
30. Endda syg i Maven. Ogsaa denne Maaned kold, med meget Frost paa Korn og Frugt. Eftersyn af Bh. = 310 dl, 90. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- P. Dass: «Trende bibelske Bøger», utg. A. E. Eriksen, Kra. 1877 (1135).
- J. Anderssen: «Beretning», Aalesund 1877 (841).
- Fredrik Meltzer (1808-91), fullmektig i KD.
- Kammersongar Franz Ferenczy's operaselskap spela på Klingenberg m. a. «Den stumme i Portici», «Lucia di Lammermoor». Etter opp­moding førde dei fram Verdi's Requiem.
- Linder] truleg Nils Linder (1835-1904), svensk filolog.
- Henry Sweet (1845-1912), engelsk filolog (fonetikar).
- Fredrik Løyen, urmakar, Akersgt. 18.
- Samuel A. Ramsvig (1841-1905), frå Overhalla, lærar ymse stader, gjorde opp­taket til Kra. Arbeiderakademi.
- «Grand Theatre American», direksjon C. Merkel og H. Brown, synte fram artistkunster, m. a. musikk på leirgauk av «7 verdensberømte Appeniner-Ocariner-Virtuoser».
- anden Johannesen] truleg Edvard G. Johannessen (1848-1922), forretningsmann i Bg., var med og skipa «Vestmannalaget».
- «Gudlege smaabøker», 1-2, Kra. 1877-78 (1136-37).
- M.Moe og I. Mortensson: «Norske Fornkvæde og Folkevisur», Kra. 1877 (1012).
- I den svenske «Luttemanska Kvartetten» var desse med: Hugo Lutteman (1837-89), P. Blom­berg, E. Ellberg og G. Ryberg.
- H. Jellinghaus: «Westfälische Grammatik», Bremen 1877 (435).
- Valeria] Alwina Valleria (1848-1925), amerikansk operasongarinne.
- J. Belsheim: «Kirkens Salmesang», Kra. 1877 (1164).
- S. Smiles: «Selvhjælp», oms. ved J. Hazeland, Kra. 1788 (879).
- Sverdrup] Johan Sverdrup (1816-92), den seinare statsminister.
- Guðmundur Hjaltason (1853-1919), islandsk forfattar, gjekk på Gausdal folkehøgskule, heldt fl. foredrag i Noreg og Danmark.
- H. Krohn: «Dan rette Sida», Bg. 1875 (1322).
- Olov Belsheim (f. 1847), gift m. J. Belsheim.
- Johan Landmark (1836-1916), overlærar på Ås landbrukshøgskule.
- Bertinus L. Duklæt (1850-1924), frå Ytterøy, lærar i Fosnes, gav i brev 16. sept. 1877 oppl. om heime­målet sitt.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009