1877 oktober-desember

Oktober
1. Vedholdt med nydannede Navne. Ikke ret frisk.
2. Endda sygelig.
3. I Landbrugs-Udstillingen paa Kontraskjæret, i Ridehuset og Gymnastiken, ialt 60 s. Til Hr. Holm 22 dl. (for Okt.-medio Nov.). Besøg af Jørn Telnæs.
5. Ondt i Øinene. Saarføtt.
6. Lund's Ældste danske Ordforraad 1 dl. Brev fra W. Hjelm med to Hefter af Koolmans frisiskeOrdbog. Fedraheimen No. 1.
7.Hos Hølaas. I Husflidsudstillingen.
8. Besøg af Unger, flere Hefter af Heiligen Lexikon.
9. Besøg af H. Brun og en Vinje fra Telemarken.
10. Mildt Høstveir.
11. Besøg af Garborg. W. Hjelms Tidsskrift for Literatur(2): 1 dl, 30.
13. Optegnelser.
14. MøllergadensTheater: De Huusvilde og Larssons Reise (Key's Selskab).
15. Hos Unger. Stormveir.
16. Besøg af J. Velle.
17. Besøg af Hans Brekke (modtaget et Brev). Ibsens Samfundets Støtter: 82 1/2. Koldt.
18. Inde hos M. Hansen. Fra Kn. Trondsen modtaget 10 Kroner (gammelt Laan).
19. Forsamling i det norske Samlag. Faaet Sterke-Nils af J. Telnes. Flere No. af [Fraa] By og Bygd.
20. Faaet fra Joh. Skar: Vise Knut [!]. Fra M. Skar en Seddel om Haavards Saga.
21. Hos J. Velle. Besøg af Belsheim. Stærkere Kulde.
22. Hos Garborg. Snee og Slufs.
23. Hos Unger, laant Haavardssaga.
24. Hos W. Hjelm. (Forudsendt en Anmeldelse af Koolman.) Brev fra Nielsen (Kongsberg) med et Manuskr. Belsheim bortreist.
25. Hos Olaf Hansen.
26. Optegn. til Skars Haavardssaga. Koldere Veir.
27. Brev fra Sander Raaen.
28. Søleføre.
29. Afsendt Skars Haavardssaga med Brev. Hos Garborg med Nielsens Skrift. Besøg af Irgens Hansen, siden OverlærerSmith (med Thesaurus).
30. Besøg af Unger.
31. Hos Unger. Maaneden i den sidste Deel meget mild; forhen frostig. Usædvanlig seen Indhøstning. Paa enkelte Steder Uaar. 
 
November
1. Vexling (Zahlk.). Skryda og Saarleike i Halsen.
2. Besøg af IrgensHansen; forudbetalt for Vigfussons Ordbog 7 dl, 80 (= 30 Kr. - 65). Sars Tidsskrift (2,4): 30.
3. Sluttet Navnebogen. Skryda.
4. Hos Hølaas.
5. Hos Ringvold, for Fedraheimen, 1. Kvartal 30. Hos Cammermeyer: Magnhild 60, Illustration 27, Almanach Comique 13 1/2 (= 100 1/2 s. = 3 Kr. - 35) Flere Kataloger.
6. Møde i Selskabet for Wergelands-Støtten. Ordning til Ordsprog. Talt med Ing. Stoltz.
7.Hæsa og Skryda.
8. Atter faaet Koolmans Ordbog. Talt med Unger.  
9. Hos T. Olsen i hans Atelier.
10. Sars' Historie 1 (2.Udg.): 1 dl, 15. Vexling hos Steen.
11. Besøg af H. Brekke. Klingenberg Theater: Variétés. Idelig Regn.
12. Hos Hansen. Regn.
13. Brev til Sander Raaen.
14. Gamle Tilnavne.
15. Brockhaus KonversationsLexikon(1) 9.
17. Fra Stockholm: Fornsvenskt Legendarium 6 Hefter ( 6 til 11 ) med qvitteret Regning paa 18 Kr.
18. I Kirken: Tandberg. MøllergadensTheater: Fatinitza [Key's Selskab]. Mist [!] en Skuffenøgel.
19. Ordning af gamle Tilnavne. Besøg af Unger, siden CamillaVedøe.
20. Hos Olaf Hansen. Flere No. af Hjelms Tidsskrift. Regn.
21. Atter Møde om Wergelands-Støtten.
22. Votter 60.
23. Besøg af Unger.
24. Koldere Veir.
25. I Paulus Kirke (Sofienberg): Berg. Bazaren i Studentersamfundet 12.
26. Hos Unger faaet: Heilagra Manna Sögur (1 og 2).
27. Optegnelser. Syg af Frost og Krim.
28. Lys 24.
29. Inde hos Gabrielli; Besøg af C. Vedøe. Krim og Hæsa.
30. Hoste og Krim. Maaneden usædvanlig mild, med Undtagelse af to tre Dage.
 
December
1. I Rigsarkivet. Tredie Deel af P. Dass: Skrifter 102 (= 3,40).
2. Inde hos Velle. Klingenberg: Concert.
3. Hos O. Hansen. Optegn. af HeilagraMannaSögur.
4. Hæsa og Skryda.
5. Besøg af Endredson fra Slidre.
7. Optegn. af HeilagraMannaSögur.
8. Lassens Afhandlinger90.
9. I Garnisonskirken: Bernhoft. Inde hos Md. Andersen.
10. Hos Garborg, siden hos Hansen.
11. Besøg af Melvær.
12. Mørkt Veir.
13. Lidt Solskin.
14. Conv. Lex. (2): 9. Kulde.
15. Besøg af Garborg, faaet hans Bog om Nationalitetsbevægelsen.
16. Klingenberg: Concert [Svenske Nationalsangere]. Stærk Kulde.
17. Samme Kulde.
18. Faaet Thrige's Revolutionshistorie og Archers Bog om Laxen.
19. Til Sina 1 dl.
20. Færdig med Heilagra MannaSögur. Mildere Veir.
21. Ordning af Optegn.
22. Optegn. Søleføre.
23. Logen: JohaniternesConcert.
24. Besøg af H. Brekke. Aften hos Unger. Stærkt Sneefald om Kvelden.
25. I Tref. Kirke: Brun. Sneefald og Sneedrev.
26. Hævelse i en Kind. Føre.
27. Besøg af H. Brun, siden C. Vedøe. Avisgutten 30.
28. Eftersyn af Optegn.
29. Stærk Kulde. Læst om Rydqvist.
30. Lidt mildere.
31. Besøg af Schübeler. Sars: Tidsskrift (2,5 og 6): 60. Maadelig Kulde, lidt Snee. Eftersyn af Bh. Alt 845 Kr. (= 211 1/4 dl).  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Jørund Telnes (1845-92), frå Seljord, bonde og diktar.
- G. F. V. Lund: «Det ældste danske Skriftsprogs Ordforraad», Kbh. 1877 (385).
- J. ten Doornkaat Koolman: «Wörter­buch der ostfriesischen Sprache», Norden 1877-78 (476).
- Heiligen Lexikon] Sjå dagbok, 20.9.1876.
- Vinje] truleg son til Olav Nestestog (Vinje) (d. 1891), Olav Vinje (1858-1944), seinare sakførar i Skien.
- På Folketeatret spela Key's svenske teater, selskap m. a. «På gröna lund», songstykke av C. H. Ehrenstam;  «Hr. Larsons Reise til Landbrugs-Udstillingen», lystspel; «De Husvilde», av Frans Hodell; og «Rokus Pumpernickel», musikalsk quodlibet.
- Hans Peter Brekke (1859-1911), frå Volda, stud., journalist.
- M.Hansen] truleg ein av gullsmed Chr.Hansens huslyd om då ikkje M. skal lyda Md.: Fru Sophie Hansen.
- Knut Throndsen (1830-1900), frå Slidre, lærar, litterat, frå 1864 i Amerika.
- J. Telnes: «Sterke-Nils», Kra. 1877 (1359).
- J. Skar: «Visknut», Hamar 1876 (1355).
- Johan D. Irgens Hansen (1854-95), c. philol., journalist i «Dagbladet».
- Smith] kanskje den førnemnde overlærar V.F.Smith.
- B.Bjørnson: «Magnhild», Kbh. 1877 (1262).
- Erik Chr. Stoltz (1816-85), instrumentmakar m. m.
- T.Olsen] dreiv med fotografering.
- «Brockhaus' kleines Conversations-Lexikon», 1-2, Lpz. 1879-80 (1).
- «Heilagra manna sögur», 1-2, utg. C. R. Unger, Chra. 1877 (160-61).
- G. Gabrielli, handelsmann i Oslo.
- Endredson] Ole Endreson Langedal (1863-1924), Ø. Slidre, bonde og underoffiser.
- H. Lassen: «Afhandlinger». Chra. 1877 (1577).
- Elias Melvær (1848-1924), frå Askvoll, lærar, bonde i Kinn, stm.
- S. B. Thrige: «Den franske Revolutions Historie», Kra. 1877 (646).
- A. Archer: «Laxen», Kra. 1877 (1704).
- «Johaniternes Koncert», dirigent Joh. D. Behrens, til inntekt for brandlidne i Levanger.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009